Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 485

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Kom ons lees eers uit die Woord van GOD:
Jesaja 14:12-15 en Eségiël 28:11-19.
Jesaja 14:12-15;
12 Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!
13 En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.
14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!
15 Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!
Eségiël 28:11-19;
11 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
12 Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.
13 Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.
14 Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.
15 Jy was volkome in jou weë van die dag af wat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.
16 Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!
17 Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.
18 Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.
19 Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.
4
Alle denkende persone is bewus van die bestaan van hierdie verskriklike wese, die DUIWEL. Daar kan geen twyfel omtrent sy bestaan wees nie, want daar gebeur te veel dinge waarvoor daar geen ander oorsaak of verklaring kan wees nie. Die vindingrykheid en beplanning wat die Sonde ten grondslag lê bewys sonder twyfel dat die Duiwel, of Satan, moet bestaan.
Lees:
Matthéüs 13:19,39;
19 As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart gesaai is - dit is hy by wie langs die pad gesaai is.
39 en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.
Johannes 13:2;
En gedurende die maaltyd – die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai -
Handelinge 5:3;
Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou?
1 Petrus 5:8;
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstaander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind.
Efesiërs 6:11-12;
11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.
12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die ower-hede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hier-die eeu, teen die bose geeste in die lug.
Ja, daar is ‘n duiwel! Hierdie waarheid, as ons dit na waarde begryp, sal ons meer as enigiets anders, ons diepe afhanklikheid van God laat besef, en ons dwing tot die gebed.
Hoe, en Waarom het Die Duiwel Ontstaan?
Die Duiwel het alreeds bestaan toe die Here God die mens geskape het. Daar was toe alreeds kwaad in die Skepping want daar was ‘n “boom, die kennis van goed en kwaad” - (Gén. 2:9,17). Dit is een van die grootste misterieë en miskien die grootste geheim wat eendag openbaar sal word wanneer dit wat nou ten dele is, opgeklaar sal word.
Dan sal die swaarste van alle vrae beantwoord word: Hoe kon God, Wie Almagtig is, Heilig, Goed en Liefde is, kwaad geskep het, of die Duiwel
5
toegelaat het om dit te doen? Waarom moes Adam versoek word? Waarom het God nie die Satan uitgewis toe hy in die gedaante van die slang gekom het om verleidende gedagtes in Eva se oor te fluister nie?
Die Bybel is die enigste bron van inligting aangaande hierdie allerbelangrike vraag. Daar is ‘n paar gedagtes wat ons aan die hand kan doen, maar die volledige antwoord sal moet wag totdat ook die Duiwel sy rol klaar gespeel het in die Groot Drama van die Plan van God.
Bekend as Lucifer, die “Lig-draer” moes hy baie naby aan God gestaan het; so naby, om die waarheid te sê, dat hy ambisieus geword het, en homself voorgeneem het om nie langer God’s geliefde Prins te wees nie, maar om homself met God gelyk te stel!
In die persoon van die koning van Tirus - (Eség. 28:12) spreek God die Satan aan as “die seëlring van eweredigheid, vol van wysheid en volmaak in skoonheid”.
In Eség. 28:13, sien ons dat hy in Eden, die Tuin van God was en dat sy versiering allerhande kosbare edelgesteentes was. (Geen wonder hy was ‘n skitterende aanloklike wese vir Eva nie.
In sy “Companion Bible” sê Dr. Bullinger by Génesis 3:1, dat die woord “slang” van die Hebreeuse woord “Nachash” kom, wat ‘n slang of ‘n verhewe geesteswese beteken.
Vergelyk 2 Korinthiërs 11:3,14.
3 Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedreig het, julle sinne so miskien bedorwe raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.
14 En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.
Sien Eség. 28:11-19, en let daarop dat hy ‘n gérub, volmaak in skoonheid was - vergelyk verse 15,17).
In Eség. 28:14, word hy genoem die gérub met uitgespreide vlerke wat beskut - miskien die hoogste rang in die Engelery:
Vergelyk Exodus 37:9.
Miskien was Satan die een wat die aanbidding van die ganse Skepping moes lei. Indien so, dan het hy probeer om die aanbidding wat God toegekom het, op homself te rig. Laat al die diensknegte van God tog gewaarsku wees teen hierdie gevaar, want ons sien in Eség. 28:17 dat dit hoogmoed was wat hom tot ‘n val gebring het.
In Eség. 28:15, sien ons dat Satan ‘n geskape wese is, volkome in sy weë, totdat daar ongeregtigheid in hom gevind is.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72725
TodayToday123
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1290
This_MonthThis_Month3755
All_DaysAll_Days72725