Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 503

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons lees saam uit:
Lukas 21:1-36;
1 EN toe Hy opkyk, sien Hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi.
2 En Hy het ook 'n arm weduwee daar twee geldstukkies sien ingooi.
3 En Hy sê: Waarlik, Ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het.
4 Want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe.
5 EN toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, sê Hy:
6 Hierdie dinge wat julle sien - daar sal dae kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie.
7 En hulle vra Hom en sê: Meester, wanneer sal dit dan wees, en wat is die teken wanneer dit gaan gebeur?
8 En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie.
9 En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.
10 Toe sê Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander.
11 En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.
12 Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam.
13 En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis.
14 Neem julle dan in jul harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie.
15 Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teëstanders nie sal kan teëspreek of weerstaan nie.
16 Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak.
17 En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.
18 En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie.
4
19 Deur julle volharding moet julle jul lewe (siele) in besit kry.
20 EN wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.
21 Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie.
22 Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word.
23 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal 'n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.
24 En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.
25 EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,
26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.
27 En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid.
28 En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.
29 Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.
30 Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.
31 So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.
32 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.
33 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
34 MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.
35 Want soos 'n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.
36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
5
Ons lees tot daar, en mag die HERE sy woord ryklik aan ons harte seën. Die titel van ons advertensie wat u vanaand hiernatoe gebring het is:
“Die Einde – Hoe ver is dit nog?”
Ek dink die meeste van u in die verskillende kerke waar u aan behoort begin u al baie te hoor aangaande die wederkoms van die Here Jesus. En daar word vir ons baie tekens uitgelê en verklaar en so aan. Ek glo nie ek sal vir u vanaand iets nuuts sê, as ek vir u sê dat die tekens van die tye daarop dui dat die koms van die HERE naby is nie.
Maar nou is die vraag: Hoe naby?
Kan ons dit sê?
Kan ons sê wat in die volgende jaar gaan gebeur? In die volgende tien jaar? Nou ek is daar seker van, dat baie van u wat vanaand hierheen gekom het, is heel moontlik mense wat self baie diep Bybel studente is, en daarom sal u ook vanaand met ‘n fyn oor luister na wat ek sê en ek is baie dankbaar daaroor. Ek weet dit sal vir my gesê word, en daarmee stem ek volmondig saam, dat die HERE self gesê het ons ken nie die dag of die uur nie, en dit is reg genoeg, maar ek wil hê ons moet daarop let, die HERE is baie spesifiek, en baie duidelik in sy woord. Die HERE het nie gesê julle ken nie die jaar self, of die dekade nie, Hy het gesê julle ken nie die dag of die uur nie. Dis al wat Hy gesê het.
Nou, ‘n dag en ‘n uur is baie kort. ‘n Dag en ‘n uur in terme van die ewigheid is vinniger as die klap van ‘n vinger of die knip van ‘n oog. Maar Hy het gesê, en dit is die volgende paar tekste; ‘n kort gedeeltetjie wat ek met u wil lees ter inleiding van my boodskap. Hy het gepraat van die tye en van die geleenthede. En die gedeelte wat ons gelees het is deel daarvan. Hy sou sekerlik nie vir ons hierdie tekens gegee het nie en dit word vir ons nog verder gevoer in Matthéüs 24 en ook in Markus 13. Hy sou dit nie vir ons gegee het as dit nie sy bedoeling was dat ons sou en kon weet wanneer dit sou wees nie.
Daarom voel ek dat ek voor u met ‘n boodskap staan en dat ek dinge vir u uit God se woord wil oopmaak, wat ek glo wat u sal bekoor en wat u hart sal roer en wat u ook sal laat sê, nou hoekom het ek dit nooit raakgesien nie, dit staan so duidelik in God se woord. Dit is hoe die HERE se woord is. Ek glo met my hele hart dat ‘n liefdevolle hemelse Vader vir diegene wat werklik soek, nooit hierdie boek laat skrywe het om ‘n verborge boek te wees nie. Die HERE het juis hierdie boek laat skrywe onder die inspirasie van die Heilige Gees dat dié wat die HERE waarlik wil dien en die HERE waarlik wil volg en waarlik na sy stem wil luister sal weet waar hy staan en weet waar hy heengaan, en weet op watter tydstip hy homself begewe.
6
O, vriende, ons lewe in ‘n fantastiese tyd. Ons lewe in die geslag waarna al die profete uitgesien het en uitgereik het met reikhalsende verlange. Ek het eendag in ons gemeente gesê, herhaal wat iemand anders gesê het en wat ek gehoor het wat ek beaam, en u moenie dink dis ligsinnig gesê nie. Hy het gesê, ek wil nie graag nou sterwe nie, daar is teveel fantastiese dinge wat op die punt staan om op die aarde te gebeur. Hy sê, ek wil lewe om dit te sien, maar dit hang af van jou verhouding met God. As jou hart reg is met die HERE dan sal ek vir u een venstertjie solank oopmaak net om ‘n bietjie vooruit te loop. Een van die dinge wat baie miskien sal sê is “dis sensasie”. Ek sal weer daarby kom later in hierdie reeks.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72710
TodayToday108
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1275
This_MonthThis_Month3740
All_DaysAll_Days72710