Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 640

Lent status: Available

Availability: 1/1

 5 / 1
PoorBest 

Review

Lees Matthéüs 23:23-39;
23 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.
24 Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk!
25 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid.
26 BIinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.
27 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is.
28 So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.
29 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges;
30 en julle sê: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.
31 Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.
32 Maak die maat van julle vaders dan vol!
33 Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg,
35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen tempel en die altaar.
36 Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.
37 Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!
4
38 Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!
39 Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!
Dit is baie belangrik, Jesus het nooit, nooit iemand sleg gesê nie en daarom moet ‘n kind van God nooit iemand anders sleg sê nie. Dus as Jesus dan die Jode en Fariseërs, met wie Hy gepraat het “slange, addergeslag” noem, dit is sterk woorde, maar dit was nie slegsê woorde nie, dit was die waarheid. Jesus het hulle slange, addergeslag genoem omdat hulle ‘n geslag was wat uit die duiwel afkomstig was. Hier hou Jesus hierdie geslag, wat hy slange, addergeslag noem, verantwoordelik vir die dood van al die profete.
Matthéüs 23:35;
35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.
Dit sou baie onregverdig van die Here Jesus wees, om die mense van daardie geslag wat gelewe het omtrent 4000jaar na Abel, wat deur Kain doodgeslaan is, verantwoordelik te hou vir die dood van Abel! Met ander woorde, hierdie mense was die nakomelinge én nageslag van Kain.
Daarom is die spoor, wat deurloop van die begin af van diegene wat die profete doodmaak, diegene wat die Here Jesus ook uiteindelik doodgemaak het. Die wat al die dissipels na die Here Jesus, doodgemaak het tot vandag toe, dieselfde van een bepaalde familie. Hulle stam almal van daardie saad af wat die Here Jesus “slange, addergeslag”, noem. Dit is ‘n geslag wat nooit tot bekering sal kom nie want hulle het nie God se saad in hulle nie. Maar hulle het die duiwel se saad in hulle. Dit is baie belangrik!
As die Here Jesus dan nou hier sê in:
Matthéüs 23:31;
31 Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.
Dan beteken daardie woord “kinders” nou nie geestelike kinders nie. Ook nie figuurlike kinders nie, maar letterlike kinders. Hulle is dus die afstammelinge van diegene wat die profete doodmaak.
Gaan na Matthéüs 12:34;
Die Here Jesus praat weer met hulle.
5
34 Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.
Die addergeslag is dus ‘n sekere geslag wat op die aarde is.
Die Here spreek hulle weer so aan in:
Génesis 3:15;
15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.
Die Here praat hier met die slang! Wie was hierdie slang”?
Dit was nie ‘n slang nie en sekerlik het Eva nie ‘n “appel” geëet nie. Dit staan nêrens in God se Woord nie. Hoe baie word dit nie vir ons geleer in die kerke nie. Dit staan nie daar nie! Hierdie slang was nie ‘n slang nie, dit was die duiwel self.
As jy na die oorspronklike taal gaan, die woord “nachash”, sal u sien dat dit ‘n woord is waarmee die duiwel beskryf word as ‘n bedrieër, verblinder van mense se sinne, “an enchanter!”
Openbaring 20:1-2;
1 EN ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.
2 En hy het die ou draak gegryp - die ou slang wat die duiwel en die Satan is - en hy het hom gebind duisend jaar lank,
Daar sê die Bybel vir ons duidelik wie die slang is.
Die Boek Openbaring, omdat dit die laaste boek van die Bybel is, sal dit ook die opsomming van die hele Bybel wees en sal dit ook die beeldspraak en karakters en al die dinge waarvan ons in die hele Bybel lees, opsom. Net soos enige boek, as jy in sy laaste hoofstuk kom ontknoop die hele ding in die laaste hoofstuk. As dit nie so is nie is daardie boek onverstaanbaar. Geen skrywer skryf so ‘n boek nie en allermins God self wat hierdie ou Bybelboek geskryf het.
Dus hierdie karakter van Génesis 3:15, hierdie “slang”, hier sê dit wie die slang is!
Openbaring 12:9;
9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
Matthéüs 23:36;
36 Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.
6
Hierdie geslag is dieselfde “slang, addergeslag” met wie Jesus besig is om te praat in vers 36. Dit is die geslag wat teen God en teen die Godsplan op aarde is. Wat verantwoordelik is vir al die bloed wat geval het. Van Abel af tot by die laaste profeet en wat vandag nog verantwoordelik is vir die bloed van elke martelaar.
Matthéüs 13:24-30;
24 ‘n ANDER gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het;
25 maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.
[As jy na die oorspronklike Grieks toe gaan dan beteken dit:
“terwyl ‘n sekere man geslaap het, het ‘n sekere vyand gekom wat die onkruid gesaai het”].
26 En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.
27 En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?
28 En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen: Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak?
29 Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.
30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
Dit is ‘n baie belangrike verklaring wat Jesus hier vanaf Matthéüs 13:36, aan sy dissipels gegee het. Hy wou dit nie vir die ander mense gee nie.
Matthéüs 13:36-43;
36 NADAT Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand.
37 En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens,
38 en die saailand is die wêreld. Die goeie saad - dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose,
[Albei groepe is mense - een is mense van die koninkryk en die ander groep is mense van die Bose.
Kan die duiwel tot bekering kom? NOOIT!
Kan sy kinders tot bekering kom? NOOIT!
Dit is wat jy vandag op die aarde het].
7
39 en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.
Hier, toe Jesus die gelykenis vertel het, het Hy in Matthéüs 13:28 gesê:
“ ‘n vyandige mens het dit gedoen”, toe hulle Hom vra.
Maar in die verklaring aan sy dissipels sê Hy in Matthéüs 13:39:
“die duiwel het dit gedoen!” Met ander woorde, die duiwel het homself voorgedoen as ‘n “mens”. Hy het die gedaante van ‘n mens aangeneem. Dit is van die uiterste belang!
Al die predikers sê ons is aan die voleinding van die wêreld, sien vers 39. Is ons nie dus in die “oestyd” nie? Behoort ons dan nie hierdie dinge te verstaan nie? En ons mense verstaan dit nie omdat dit nooit vir hulle verklaar word nie!

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72720
TodayToday118
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1285
This_MonthThis_Month3750
All_DaysAll_Days72720