Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 543

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons behandel die onderwerp: Die nuwe hemele en die nuwe aarde. Om hierdie studie mee te begin en die van u wat u Bybel saamgebring het en dit wil volg dan kan u dit doen, dit sal u ook help om u belangstelling te hou. Anders, luister maar net na my. Ons gaan eers ‘n paar gedeeltes uit die Bybel saam lees. Soos u sien daar in u handleiding, die eerste wat ons wil saam lees is 2 Petrus 3. Ons gaan die hele hoofstuk met mekaar saam lees.
2 Petrus 3:1-18; (u sal sien waarom dit noodsaaklik is dat ons dit doen)
1 DIT is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek,
2 sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser.
3 Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikheid wandel
4 en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms ? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.
5 Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God,
6 waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.
7 Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.
8 Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.
9 Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
10 Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan - - - -
(Nou moet u onthou wat ek gesê het, - u verbeelding!
- - - - en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.
11 Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? -
4
12 julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.
13 Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.
14 Daarom, geliefdes terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.
15 En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,
16 net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat, die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.
17 Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie.
18 Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen.
Ons sien daar in die 13de vers – “Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon”. Hy praat van die hemele wat met gedruis sal verbygaan en die elemente wat sal brand en versmelt. Nou ja, ek het gesê u moet u verbeelding gebruik; ons kan dit natuurlik maar net gebruik tot sover as wat ons eie kennis eintlik strek. ‘n Mens kan nie self jou verbeelding verder strek as dit nie. Maar dit gee u al klaar ‘n gedagte van die geweldige tye waarin ons leef. Ek gaan nou baie van hierdie dinge vir u beskryf en ek gaan nog vir u in baie ander plekke in die Bybel ander dele gee wat ons hier sal byvoeg om die prentjie dan verder vir ons te voltooi.
Jesaja 65:17-25;
17 Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.
18 Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees.
19 En Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk; en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie.
5
20 Daarvandaan sal nie meer kom ‘n suigling van ‘n paar dae of ‘n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie; want ‘n seun sal sterwe honderd jaar oud, en wie sondig, sal, honderd jaar oud, deur die vloek getref word.
21 En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet:
(Dit is ‘n geweldige gedagte dat op daardie nuwe aarde en in die nuwe hemele sal daar huise gebou word, daar sal wingerde geplant word en daar sal vrugte geëet word).
22 hulle sal nie bou dat ‘n ander dit bewoon nie; hulle sal nie plant dat ‘n ander dit eet nie; want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet.
23 Hulle sal hul nie tevergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie; want hulle is ‘n geslag van die wat deur die HERE geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle.
24 En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.
25 Die wolf en die lam sal saam wei, - - - -
(so, daar sal wolwe wees, daar sal lammers wees maar hulle geaardheid gaan anders wees, hulle sal saam wei).
- - - - en die leeu sal strooi eet soos ’n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die HERE.
Vir die wat al lankal ons Bybelstudies bywoon, u weet, ek het vir u duidelik gemaak dat in profetiese taal, wanneer die profete praat van ‘n berg, dan bedoel dit ‘n koninkryk. M.a.w. hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op My hele heilige berg nie – “in My hele heilige koninkryk nie”, sê die HERE.
Nou hier kan ek dink, miskien kan u ‘n bietjie van u verbeelding met vrug gebruik. Ons het nog nie eintlik in ons land geweld gesien nie. Maar noudat die beeldradio gekom het, het ons miskien al so ’n bietjie van geweld gesien wat in die wêreld plaasvind. Ons het miskien so ‘n bietjie gekyk na Soweto en met die dinge wat daarop gevolg het. Ons het darem dink ek, ‘n idee van wat geweld kan wees, ons het natuurlik geen idee van dit wat nog kom nie. Nou kan ons dan die teenstelling daarvan vir onsself in ‘n mate voorstel dié dag wanneer die dinge verby is en die HERE die nuwe hemele en die nuwe aarde geskep het, en daar sal niks daarvan meer gehoor word nie.
Dink u nie dit sal ‘n wonderlike tyd wees om in te lewe nie? Dit is wat die Bybel ons toe roep, en dit is wat die HERE vir ons in die vooruitsig stel en wat die HERE wil hê dat ons in daardie eeu en in so ‘n tyd moet lewe. Dit is
6
waarvoor die HERE deur sy genade en ook deur die versoeningsdood van die Here Jesus en van sy opstanding vir ons voorsiening voor gemaak het.
Ons lees net hierdie versie ook uit Jesaja 66, dit is net die volgende hoofstuk:
Jesaja 66:22;
Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die HERE, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees.
Dit is natuurlik God se beloftes vir sy volk, sy Israel volk, waarvan ek glo dat ons Blanke Protestantse Westerse Nasie die kern vorm. Dit is natuurlik heeltemal ‘n ander studie opsigself waaraan ons baie weke gewy het. Ons het dit op kasset opgeneem net soos ons hierdie vanaand doen en ‘n hele reeks van 17 studies en ook in pamflet vorm, as u daarop wil ingaan. Al hierdie dinge skakel inmekaar en ek het vir u gewys in die lang tyd wat ons hier met mekaar besig is, hoedat dit die kern is van alles wat besig is om in die wêreld vandag plaas te vind.
Dat onder sataniese inspirasie sal hierdie hele plan, waarvan die nuwe hemele en die nuwe aarde ‘n hoofdeel uitmaak, gekelder word as Satan daarin kan slaag om God se volk te vernietig. Want dit is amper soos ‘n gebou waarvan, as jy van die hoekstene uitslaan, dan stort die hele gebou inmekaar en so is die Godsplan. Dit is miskien waarom mense die Bybel vervelig vind en so baie nie tot die werklike geloof kan kom nie, omdat hulle nie die heerlike betekenis van die ganse Godsplan kan insien nie. En dit is die drang op ons hart in hierdie dae, dat ons hierdie dinge kan insien.
Ek wil nie dramaties klink nie en ek weet ek sal ook genade van die HERE moet vind wanneer die uur kom, maar ek wil dit vir u so stel: uit die diepte en uit die opregtheid van my hart, as jy hierdie waarheid sien sal jy nie omgee om daarvoor te sterwe as dit van jou gevra word nie. Dan sal jy begin verstaan waarom miljoene, in eeue wat verby is bereid was om vir hulle geloof te sterwe. As jy ‘n visie het van die plan van God en jy het daardie openbaring van daardie kontak met die HERE gemaak, dan weet jy dit is die kern van die Christelike geloof. Jy kan nie sterwe nie, jy het alreeds die ewige lewe ontvang.
Dit was die krag van die martelare, dit was die gees wat uit hulle gestraal het wat die hele Romeinse Ryk na drie eeue laat omswaai het na die Christelike geloof in die tyd van Konstantinus. Waarmee het hulle daardie heidene oortuig? Op baie maniere, maar die kern daarvan as jy na gekiedskrywers toe gaan; verskillende van hulle, dan sal hulle vir jou sê: toe die heidene daar in hulle “Colosseum” en in hulle arenas, (dit was hulle
7
sport), die Christene verbrand het of vir die wilde diere gegooi het. Want hulle kon sien, hier is ‘n klomp mense wat al klaar die dood oorwin het en wat dit nie vrees nie.
Hulle vra toe wat die Christene se geheim is en begin die Woord van die HERE en van die evangelie te ondersoek en hulle sien dit. En so het baie van hulle tot bekering gekom! Nou die geskiedenis. Net soos van ons geleerde vriende hierso; ek hoop as ek ‘n fout maak sal u my maar vergewe, maar ek dink ons ekonome sê dat selfs jou ekonomie loop ook in siklusse en so aan; so glo ek ook geskiedkundiges sê die geskiedenis herhaal homself.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72726
TodayToday124
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1291
This_MonthThis_Month3756
All_DaysAll_Days72726