Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 535

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

In hierdie studie gaan u sien wat die Bybel sê oor die nuwe verbond. Wat
die “kerke” gewoonlik as die nuwe verbond beskou, is heeltemal
onskriftuurlik en heeltemal verkeerd. Dit is van basiese betekenis dat
hierdie twee beskouinge aangaande die nuwe verbond, die wat gewone
kerke beskou, een van die hoekstene is. Ook die praktyk om babatjies te
doop of liewer te besprinkel, dit tot ʼn groot mate op daardie idee van die
nuwe verbond gegrondves is. Ek wil u wys dat dit absoluut niks daarmee
te doen nie, maar moenie dink dit is my hoof rede om iets omver te gooi
nie, ek is nie so negatief nie, ek wil die positiewe wys. Ook wat die Here se
Woord daaroor sê, en dat u dit dan self sal sien. Daarom vra ek dat u
saam met my hierdie paar Skrifgedeeltes in u Bybels te volg.
Eerstens lees ons uit Hebreërs hoofstuk 8. Ek wil hê u moet daarop let dat
ons uit Nuwe Testament lees. Mense sê baie dinge wat ons leer haal ons
altyd net uit die Ou Testament. Ek wil vir u wys dat die Nuwe Testament die
OuTestament bevestig. Die Ou Testament en die Nuwe Testament
weerspreek nie mekaar nie, want dit is dieselfde Woord van dieselfde God!
Hebreërs 8:1-13:
1 DIE hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dít: Ons het so ʼn
Hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon
van die Majesteit in die hemele,
2 ʼn Bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel
wat die Here opgerig het en nie ʼn mens nie.
3 Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te
bring. Daarom moes Hy ook iets hê om te offer.
4 Want as Hy op aarde was, sou Hy selfs geen priester wees
nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes
offer,
5 hulle wat ʼn afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge
bedien, soos Moses ʼn goddelike bevel ontvang het toe hy die
tabernakel moes voltooi; want Hy het gesê: Kyk dat jy alles
maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is.
6 Maar nou het Hy ʼn voortrefliker bediening verkry vir sover Hy
ook Middelaar is van ʼn beter verbond - - - -
(let daarop: “ ʼn beter verbond.”)
- - - - wat op beter beloftes wettelik gegrond is.
7 Want as daardie eerste een - - - - -
(dit is die eerste verbond)
6
- - - - - onberispelik was, sou daar nie plek vir ʼn tweede gesoek
word nie.
8 Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here,
dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ʼn nuwe
verbond tot stand sal bring, - - - - -
(let op ʼn nuwe verbond dit is ons onderwerp)
- - - - - tot stand sal bring.
9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op
die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit
Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by My verbond nie,
en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here.
10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die
huis van Israel, spreek die Here:
Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart
skrywe; en Ek sal vir hulle ʼn God wees, en hulle sal vir My ʼn
volk wees.
(Let daarop ʼn volk, nie ʼn kerk nie “maar ʼn volk wees.”)
11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer
en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot
onder hulle.
12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en
aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
13 As Hy sê ʼn nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en
wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.
ʼn “Nuwe Verbond”
Met wie het die HERE die eerste verbond gemaak?
Hy sê baie duidelik hier, “met hulle vaders.” Met ander woorde met die
vaders van Israel. Die ou verbond is met Israel gemaak, toe die HERE
hulle uit Egipteland uit gelei het, en daardie verbond strek verder terug tot
by Abraham, en eintlik strek dit terug tot by Adam in die tuin van Eden.
Maar in hierdie nuwe verbond is dit van die uiterste belang, dit is hier waar
die saaiers van mekaar afskei, in die bediening van God se woord. Waar
die mens met sy teologie ingekom het en weg gedwaal het van die Skrif.
Ons lees weer vanaf die 8ste vers, dit is baie belangrik!
8 Want Hy berispe hulle - - - - -
(dit is nou vir Israel)
- - - - en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die
huis van Israel en die huis van Juda ʼn nuwe verbond tot stand
sal bring.
7
Met geen vlug van die verbeelding, hoegenaamd ook al, kan jy ooit hiervan
die kerk maak nie. Die “kerk” wat alle nasies insluit; wit, swart, geel of wat
ook al.
Die huis van Israel en die huis van Juda was nog altyd die letterlike volk
van God. Nou sê Hy, dit is met hierdie volk wat Hy ʼn nuwe verbond gaan
maak. Dit het niks te doen met ander nasies nie.
Dit is van fundamentele belang. Dit het niks te doen met swart of geel
nasies nie. Die nuwe verbond het nie op hulle betrekking nie. Nêrens in
God se woord sal jy dit ook sien nie, dit is van die uiterste belang dat u dit
sal sien soos ons voortgaan met hierdie studie, watter geweldige betekenis
dit is in hierdie dae waarin ons lewe, waar die kern van die stryd om hierdie
saak gaan. Dit is hier waar die boodskap van die kerke hulself vasloop
teen hierdie dinge wat vandag besig is om plaas te vind, en dat die
Christelike Evangelie nie kan verantwoord vir dit wat vandag in die wêreld
tot stand gekom het nie.
Die fout het hier gekom: “ ʼn nuwe verbond tot stand sal bring”. Net om baie
seker te maak, sê Hy in die 9de vers. Onthou in die 8ste vers sê HY: ’n
nuwe verbond te maak met die huis van Israel en die huis van Juda”, wat
nog nooit die kerk was, of ooit die kerk sal wees nie, maar ʼn letterlike volk.
Maar nou gaan Hy aan met die 9de vers, net ingeval jy dit miskien wou
vergeestelik en dit die kerk wou maak:
9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op
die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit
Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie,
en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here.
Met wie het die HERE daardie verbond gemaak?
Wie was die vaders.? Dit was nie die kerk nie. Dit was Israel.
Dit was die Israeliete wat die HERE uit Egipteland uit gelei het en geen
ander nasie nie. Die HERE sê Hy sal die Nuwe Verbond met die huis van
Israel en die huis van Juda maak. Die kinders, die nageslag van hierdie
selfde mense. Die bloed nageslag.
Ons gaan verder:
Vers 10;
10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal maak met die
huis van Israel, spreek die Here:
Hier is nog ʼn ander belangrike punt omdat die huis van Juda nou uitgelaat
word: “wat Ek sal maak met die huis van Israel”. Daar is ʼn paar Skrifte
asook ʼn gedeelte van my Skrifture wat ek hier het, hoe die huis van Juda in
8
die laaste dae sal oorgaan na die huis van Israel. M.a.w. om God se
Woord te ontvang, sal hulle moet kom na die huis van Israel. Ons sien in al
ons studies sover wie die evangelie ontvang het. Die huis van Israel,
waarvan ons Blanke Westerse Protestantse nasies vandag die
verteenwoordigers is. As mense en nasies, ook die huis van Juda, die
evangelie wil hê, moet hulle na die huis van Israel kom. Ons is die
boodskappers, ons is die draers daarvan.
10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal maak met die huis
van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee
en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ʼn God wees, en hulle
sal vir My ʼn volk wees.
Onvoorwaardelik. Hier is geen voorwaarde gestel nie. Dit is ʼn belofte van
God. Hy gaan dit doen, is dit nie wonderlik nie.
Vers 11;
11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer
en sê ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot
onder hulle.
12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en
aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
13 As Hy sê nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en
wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.
Dit is God se beloftes, broer en suster en dit is ʼn heerlike versekering. Dit
is ons waarborg in hierdie dae. God gaan hierdie werk doen, die Here gaan
ons harte verander, Hy gaan ons sondes vergewe en Hy gaan sy wette in
ons harte skrywe.
Ons kyk na:
Jeremia 30:5-9. (Wanneer gaan dit gebeur.?)
5 Want so sê die HERE: Ons het ʼn stem van verskrikking gehoor;
daar is vrees en geen vrede nie!
6 Vra tog, en kyk of ʼn manspersoon baar? Waarom sien ek
elke man met sy hande op sy heupe soos een wat baar en is
alle aangesigte in bleekheid verander?
7 Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En dit is ʼn tyd van
benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word.
8 En op dié dag, spreek die HERE van die leërskare, sal Ek sy
juk verbreek van jou nek af en jou stroppe stukkend ruk; en
vreemdes sal hom nie meer diensbaar maak nie.
9 Maar hulle sal die HERE hulle God dien en hulle koning Dawid wat
Ek vir hulle sal verwek.
9
In die tyd van Jakob se benoudheid, wat ek al so baie vir u gewys het,
wanneer dit gaan gebeur en ook dat die tyd nou is. Maar Hy sê: “hy sal
daaruit verlos word”.
In die tyd van benoudheid gaan daar ʼn hartsverandering kom. Die Here
gaan van ons ʼn “nuwe wedergebore volk” maak. Dit is die nuwe verbond.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72710
TodayToday108
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1275
This_MonthThis_Month3740
All_DaysAll_Days72710