Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 598

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Met ons Bybel studie oor die, soos ons dit noem die “Opraping”, die
welbekende naam daarvoor is die “Wegraping”. Maar ons gaan in hierdie
studie sien waarom ons dit verkies om dit die “Opraping” te noem.
Voordat ons dan begin, vra ek dat ons maar net eers hierdie stukkie uit die
Bybel saam lees. Dit is, dink ek, die beste Skrif gedeelte om mee te begin en
dit is:
2 Tessalonisense 2:1-12;
1 MAAR ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van
onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom,
2 om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie - deur
gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees -
asof die dag van Christus al daar is.
3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die
afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van
die verderf,
4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of
voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as
God sal sit en voorgee dat hy God is.
5 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle
was nie ?
6 En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar
kan word.
7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk,
net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;
8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met
die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy
wederkoms tot niet sal maak,
9 hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met
allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen
10 en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore
gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het
om gered te word nie.
11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die
leuen te glo,
12 sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het
nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.
As u daardie hoofstuk wil lees tot die einde kan u dit met “vrug” doen.
Nou, ons studie soos ons dit dan nou noem – “Die Opraping”, en ons gaan dit
4
gebruik as ons handleiding en dit taamlik nougeset volg sodat ek net
kommentaar sal lewer waar ek voel dit nodig is.
Ek lees hier uit, dan kan u net saam volg waar ek dit lees.
Inleiding
Daar heers vandag groot onsekerheid onder die kinders van God
aangaande die Wederkoms van Christus en in watter tydsverband hierdie
heerlike gebeurtenis staan teenoor die Opraping en die Verdrukking.
Sal die Christen gelowiges deur die Here opgeraap en in die hemel
ingeneem word voor die groot verdrukking op die aarde kom, en dan as dit
verby is, weer saam met Hom terugkeer met sy wederkoms, of sal hulle
deur die verdrukking gaan en daarna opgeraap word om Hom tegemoet te
gaan in die lug terwyl Hy neerdaal om op die aarde te kom regeer?
Die eerste beskouing naamlik die “opraping” of die “wegraping” voor die
sigbare wederkoms van die Here Jesus. Hierdie eerste beskouing bring
dan dadelik mee dat daar twee fases in die Wederkoms moet wees: ‘n
geheime koms vir die heiliges, en dan ʼn openlike koms na die aarde
saam met die heiliges. Ons kan nêrens in die Skrif enige bevestiging vir so
ʼn beskouing sien nie; naamlik die twee fases van Christus se wederkoms,
ʼn geheime koms eers vir die heiliges en dan ʼn openlike koms saam met die
heiliges. Nou kom ons kyk waar het hierdie geheime “opraping” teorie of
soos dit algemeen bekend is – “wegraping”; waar het dit ontstaan?
Ontstaan van GeheimeOpraping Teorie
Gesaghebbende geskiedkundiges beweer dat daar 10,000,000 Christene
die martelaarsdood gedurende die tydperk van die Heidense Romeinse
Ryk gesterf het, dit wil sê gedurende ongeveer die eerste 3½ eeue van die
Christelike Dispensasie, tot die bekering van die Romeinse Keiser
Konstantinus.
Hierdie afskuwelike wreedhede teenoor Christene gedurende hierdie
periode gepleeg is egter by verre selfs oorskadu deur die slagting wat
onder Christene deur die Roomse Kerk onder die Pouse aangerig is
gedurende die 1260 jaar vanaf 606 tot 1866 AD.
Ek onderbreek net hier want ek gaan taamlik vinnig hieroor omdat dit
welbekende geskiedenis is wat ʼn mens in enige geskiedenisboek kan lees
5
en waaroor daar ook geen twis oor is in enige kerklike kring nie, naamlik
dat daar in daardie eerste 3½ eeue van die Christelike Dispensasie vanaf
ná die dag van Pinkster tot by die bekering van Konstantinus onder die
wrede Romeinse Keiser bv., die mees welbekende Nero wat selfs vir Rome
aan die brand gesteek het en die Christene daarvoor blameer het, en die
verskriklike slagting wat dit toe af gegee het.
Dit is daardie dinge wat ek van praat, daardie verskriklike marteling van
Christene in daardie tydperk. Geskiedkundiges bereken dat 10 miljoen
Christene hulle lewe afgelê het op die aller afgryslike wyse. Ons weet
hoedat hulle vir die leeus gegooi is, hoedat hulle op die brandstapels
verbrand is, hoedat hulle sport gemaak het, hulle sport was met Christene.
Baie van ons het heel moontlik die rolprent gesien “Ben-Hur” en “The
Rope” en “Quo Vadis” en was dit aanskoulik voorgestel, so, ek gaan nie
daaroor uitwei nie en daar is ook geen menings verskil daaromtrent nie.
Dit het gebeur!
Maar wat lyk of dit ‘n bietjie afgewater word, is die verskriklike slagting wat
daar onder die Protestante plaas gevind het toe die Pous oppermagtig was.
Dit is óók geskiedkundige feite daardie. Baie mense sê vir my, ag wat, ons
moet nie nou oor daardie dinge praat nie want ons wil liewer nou die
Christene bymekaar bring. Maar ek wil dit net vir u sê, ons moet baie, baie
versigtig wees, sekerlik moet ons soveel as moontlik na die HERE begin
trek, maar ons moet hulle nie trek op ‘n valse voorwendsel nie.
As ons kyk na die Bybel; as ons kyk na die profete en ons kyk na die Here
Jesus self en ons kyk na die apostels, het hulle geen kompromie gemaak
nie. Die Here Jesus het gesê hiervoor het Ek in die wêreld gekom om vir
die waarheid te getuig. En Hy het vir die waarheid getuig. As die moment
daar was, om die Fariseërs ‘n adder geslag te noem en kinders van die
duiwel, dan het Hy dit gedoen! Omdat dit nodig was dat ook daardie aspek
van die waarheid moes uitkom.
So moet ons baie versigtig wees in hierdie tyd want as ons die HERE se
werk probeer doen op ons manier, naamlik om te dink; wel, dinge ‘n bietjie
te versag en ‘n bietjie kompromie maak, dan sal die seën van die HERE nie
op ons rus nie. Dan sal die Heilige Gees nie saam met ons getuig nie.
Daarom in hierdie studie, om my punt te staaf, moet ek die werklike feite na
vore bring. Want u sal sien in die Skrifte wat ons gaan aanhaal uit hierdie
gedeelte wat ons gelees het - 2 Thess. 2 en die ganse Nuwe Testament, al
die sendbriewe was geskrywe in ʼn tyd toe die kerk reeds deur daardie tyd
van intense martelaarskap gegaan het, van daardie eerste periode van die
Christelike Kerk; toe in daardie periode, 10 miljoen Christene die
martelaarsdood gesterf het.
6
Ons moet onthou in hierdie tyd toe Paulus geskryf het, toe Petrus geskryf
het, toe Jakobus geskryf het, was dit in daardie tyd, dat die Christene vir
die wilde diere gegooi is, en aan die brandstapels gebrand is, baie van
hierdie briewe was juis uit die tronke geskrywe waar hierdie mense in die
gevangenskap gesit het terwille van die getuienis van die waarheid.
Johannes skryf in die boek van “Openbaring”; van Patmos; “terwille van die
woord van die HERE, was hy daar”.
Moenie bevooroordeeld teen oor my wees wanneer u luister nie, u moet vir
uself ʼn kans gee om die waarheid te hoor en laat ons dan teen dié
agtergrond van die waarheid ons begrip reg kry van hoe hierdie “opraping”,
soos ek dit noem, werklik geskied.
Dit word bereken dat direk, en indirek as gevolg van die vervolging van die
Christene en Protestante deur die Kerk van Rome, daar 50 miljoen hulle
lewe verloor het, sommige op die aller afgryslikste maniere. Ons leer
vandag nog in ons geskiedenislesse van die “Wrede Inkwisisie” met sy
pynigingsbanke ensovoorts, waar die Protestante op die wreedste wyses
gedwing was om hulle geloof te verloën en terug te keer na die Kerk van
Rome. Soms is hele dorpies met manne, vroue en kinders aan die swaard
van die soldate van die Roomse Kerk oorgegee, met nie een lewende
agterblywende nie.
Die St. Bartholomew Nag en die vlug van die Hugenote uit Frankryk, is deel
van ons eie Suid-Afrikaanse Geskiedenis. Die Kerk van Rome sal vandag
nog nie aarsel om dieselfde te doen as dit in sy mag is nie. Net ‘n paar jaar
gelede is daar mense in Suid Amerika deur die Roomse Kerk om die lewe
gebring omdat hulle die Protestantse Geloof aanvaar het.
Hierdie verskriklike wreedhede het die ou Hervormers en hulle voorgangers se oë
laat oopgaan en hulle het die vinger na die Pous van Rome gewys en gesê: Daar is
“Die Man van Sonde” van 2 Tessalonisense, die Antichris. Kom ons bekyk ‘n
bietjie hierdie gedeelte van Gods Woord van naderby. Onthou in die eerste
plek dat in hierdie tyd, ±54 n.C. dit is toe hierdie sendbrief geskryf is die Jong
Kerk van Christus alreeds deur ʼn periode van intense martelaarskap onder die
wrede Romeinse Keisers gegaan het.
Talle gelowiges het alreeds die leeus van die arena ten prooi geval en talle
andere se pikbesmeerde brandende liggame het as fakkels gedien om die
feesterrein van die wrede heidene te verlig.
Dit is verskriklik!

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72722
TodayToday120
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1287
This_MonthThis_Month3752
All_DaysAll_Days72722