Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 445

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons gaan die saak van die Sabbat behandel.
Dit is ‘n vraag wat in hierdie tyd al baie aktueel onder die kinders van die Here is. Ek gaan dit so punt vir punt behandel en ‘n hele klompie Skrifte nagaan.
Punt 1:
Die woord sabbat, wat beteken die woord sabbat?
Die woord sabbat beteken rus en nie die sewende dag van die week en ook nie Saterdag nie.
Daar is baie mense wat al onmiddellik hiermee verward raak. Ons het al so gewoond geraak aan die woord Sabbatdag, wat gekoppel is in baie opsigte aan Saterdag en veral aan die sewende dag van die week.
Ek wil hê u moet my mooi verstaan, ek sê nie, ons sal daarby kom, dat die Sabbatdag nie op die sewende dag gehou word nie. Maar net streng eers; die woord sabbat beteken RUS, dit beteken nie die sewende dag van die week of Saterdag nie!
Punt 2:
Dit was God se rusdag na ses dae van werk.
Ons lees dit in:
Génesis 2:1-3;
1 So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag.
2 En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het.
3 En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.
God se rusdag na ses dae van werk.
Dit is waar die woord van sabbat vandaan kom, nadat God gerus het. God het op die sewende dag gerus nadat Hy ses dae gewerk het aan die Skepping.
Maar ek wil hê u moet mooi verstaan, hier is nog geen sprake van die sewende dag van die week nie. Dit is een van my punte wat ek baie sterk óp staan, dat die rusdag, God se rusdag, God se wet, die hart van die wet van God is; is ‘n dag van rus na ses dae van arbeid.
Dit is vir my die een fundamentele punt, nie gekoppel aan die sewende dag van die week nie en ook nie gekoppel aan Saterdag of enige ander dag van die week nie! Dit is ‘n dag van rus na ses dae van arbeid.
Punt 3:
God het dit met niemand gedeel nie, tot 2500 jaar later met Israel.
4
Vir 2500 jaar het niemand sabbat gevier nie. God het sy rusdag wat ‘n heilige dag was met niemand gedeel nie totdat Hy die wet vir Israel gegee het by die berg Sinai.
Daarvoor wil ek met u lees in Nehemía 9:13-14. Hierdie dinge is baie belangrik, dat ‘n mens noukeurig daarop moet let want hier is fyn vangpunte en fyn dwaalpunte. Ek sê nie dat almal wat met die dag – Saterdag, wat vandag as die sabbat staan, dat hulle doelbewus mense probeer vang nie maar ek sê dat daar ‘n groot dwaalpunt hierin is. Dat ‘n mens baie fyn moet kyk, dit is omdat die uitgangspunt verkeerd is en dadelik gekoppel word aan die sewende dag van die week en aan Saterdag.
Daardie uitgangspunt is verkeerd. Die sabbat, soos dit ontstaan het is nie gekoppel aan die sewende dag van die week nie, maar aan ‘n dag van RUS ná ses dae van arbeid. Kan u sien? Dit is ‘n baie belangrike punt en tweedens is dit nie oorspronklik gekoppel aan ‘n Saterdag nie. Dié naam “Saterdag” was toe nog nie eers bekend nie.
Israel se eerste sabbat.
Lees:
Nehemía 9:13-14;
13 En op die berg Sinai het U neergedaal en met hulle gespreek uit die hemel, en U het aan hulle regte verordeninge en betroubare wette, goeie insettinge en gebooie gegee.
14 En u heilige sabbat het U aan hulle bekend gemaak, en gebooie en insettinge en ‘n wet deur die diens van u kneg Moses hulle beveel.
So, God het sy heilige sabbat op die berg Sinai bekend gemaak en dit was dus die eerste keer en die eerste nasie aan wie Hy dit bekend gemaak het. Met ander woorde, dit staan nêrens anders in die Bybel geskrywe dat Adam of Abram of Noag of enige van daardie Godsmanne self die sabbat gehou het nie.
Want God het dit met niemand gedeel tot Hy dit op berg Sinai aan sy uitverkore volk Israel bekend gemaak het nie en dit toe ook as ‘n teken tussen Hom en Israel bevestig het. Dit is ‘n baie belangrike punt, 2500jaar later, na die Skepping, wat God dit toe gedoen het.
Sover dit dan, (terselfdertyd, terwyl ons daar is), dat Hy dit aan Israel bekend gemaak het op die berg Sinai, sal ons sien dat dit as ‘n teken tussen Hom en Israel gegee was.
5
Soos in:
Exodus 31:13-17;
13 Spreek jý met die kinders van Israel en sê: Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is ‘n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die HERE is wat julle heilig.
U sien, ‘n teken tussen God en Israel. God het eers vir Israel as sy volk gekonstitueer by die berg Sinai alhoewel Hy Abram lank voor die tyd geroep het.
14 Onderhou dan die sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word; want elkeen wat daarop werk verrig, dié siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit.
15 Ses dae lank kan werk verrig word, maar op die sewende dag moet dit wees ‘n dag van volkome rus, heilig aan die HERE. Elkeen wat op die sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word.
16 En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond.
17 Tussen My en die kinders van Israel is dit vir ewig ‘n teken; want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en Hom verkwik.
Ná ses dae van arbeid, die sewende dag, dié dag na ses dae van arbeid, is al wat nog sovér staan. Nêrens staan daar, op die sewende dag van die week nie. Ek vra regtig dat u mooi moet dink in hierdie saak. ‘n Mens is so georiënteer, jy is so vooraf ingestel op hierdie hele tradisie sover jy nou gekom het van die sewende dag van die week.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72726
TodayToday124
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1291
This_MonthThis_Month3756
All_DaysAll_Days72726