Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 504

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons gaan saam lees uit die HERE se Woord:
2 Samuel 7:1-17;
1 EN terwyl die koning in sy huis woon, nadat die HERE hom rus gegee het van al sy vyande rondom,
2 sê die koning vir die profeet Natan: Kyk tog, ék woon in ‘n huis van sederhout, maar die ark van God woon binnekant ‘n tentdoek.
3 Toe sê Natan vir die koning: Gaan heen, doen alles wat in u hart is, want die HERE is met u.
4 Maar in dieselfde nag kom die woord van die HERE tot Natan en sê:
5 Gaan sê aan my kneg, aan Dawid: So spreek die HERE: Sou jý vir My ‘n huis bou om in te woon?
6 Ek het tog in geen huis gewoon van die dag af dat Ek die kinders van Israel uit Egipte laat optrek het tot vandag toe nie; maar Ek het rondgetrek in ‘n tentwoning.
7 Oral waar Ek onder al die kinders van Israel rondgetrek het, het Ek ooit ‘n woord gespreek met een van die stamme van Israel, wat Ek aangestel het om my volk Israel op te pas, en gesê: Waarom bou julle nie vir My ‘n huis van sederhout nie?
8 So moet jy dan nou aan my kneg, aan Dawid, sê: So spreek die HERE van die leërskare: Ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg, om ‘n vors te wees oor my volk, oor Israel;
9 en Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en het al jou vyande voor jou uitgeroei; en Ek sal vir jou ‘n groot naam maak soos die naam van die grotes wat op die aarde is;
10 en Ek sal vir my volk Israel ‘n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie. En kwaaddoeners sal hom nie meer verdruk nie soos vroeër nie,
11 naamlik van die dag af dat Ek rigters oor my volk Israel aangestel het. Maar Ek sal jou rus gee van al jou vyande; en die HERE gee jou te kenne dat die HERE vir jou ‘n huis sal stig.
12 As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal Ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig.
13 Hý sal vir my Naam ‘n huis bou, en Ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid.
14 Ek sal vir hom ‘n vader wees, en hy sal vir My ‘n seun wees; sodat as hy verkeerd handel, Ek hom sal straf met ‘n menslike roede en met slae van mensekinders.
15 Maar my goedertierenheid sal van hom nie wyk nie, soos Ek dit onttrek het aan Saul wat Ek voor jou aangesig verwyder het.
4
16 En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou; jou troon sal vasstaan tot in ewigheid.
17 Volgens al hierdie woorde en volgens hierdie hele gesig, so het Natan met Dawid gespreek.
Ons lees tot daar, mag die HERE sy Woord seën. Maar ek herhaal vir u net twee verse uit hierdie gedeelte, die eerste is:
Vers 8 - “So moet jy dan aan my kneg, aan Dawid, sê: So spreek die HERE van die leërskare: Ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg, om ‘n vors te wees oor my volk, oor Israel”.
Ek wil hê u moet mooi kyk, die HERE sê om ‘n vors te wees;
Die Engels sê: (Dake’s KJV)
“To be a ruler over my people over Israel”.
“My volk”; - om ‘n vors te wees oor “my volk, Israel”.
Vers 16 - “En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou; jou troon sal vasstaan tot in ewigheid.
Die HERE belowe vir Dawid ‘n ewigdurende troon en ‘n ewigdurende huis! Ons boodskap dan:
Die Troon van Dawid.
Geliefdes, ek is daar seker van dat u met my sal saamstem, ons kan niemand beter se voorbeeld volg as die voorbeeld van onse Here Jesus self nie. En vir my is dit pragtig en wonderlik om te sien bv. wat Jesus gedoen het, as ons kyk na Lukas 24.
Daar toe die Here Jesus na sy opstanding, Homself by die Émmaüsgangers aangesluit het, en hulle so bedroef en hartseer was omdat die Here Jesus gesterf het aan die kruis en hulle geen teken verder gesien het nie en gesê het, ag, ons het tog gehoop dat dit Hy sou wees wat Israel sou verlos, - dit is vers 21.
Lukas 24:21, 25-27;
21 En ons het gehoop dat dit Hy was wat Israel sou verlos; maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag vandat dit plaasgevind het.
Die Here Jesus het Hom toe by hulle aangesluit en ons kom nou by:
25 En Hy sê vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!
(Ek wil hê u moet mooi kyk hoedat die Here Jesus onmiddellik hierdie Émmaüsgangers wat se harte bedroef was en wat natuurlik ook in ‘n verwarring en in ‘n vertwyfeling was, dat Hy vir hulle onmiddellik terugneem
5
na die profete! Dat Hy vir hulle sê: “met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gespreek het!”
Ons vind so ‘n tragiese verskynsel, veral in die tyd waarin ons lewe, maar ook in ons tradisie wat agter ons rug is, dat daar vandag selfs ‘n groot neiging is, ‘n algemene gebruik is om die Ou Testament heeltemal te verwaarloos, en te sê ons lewe in die tyd van die Nuwe Testament. Ons het niks meer met die Ou Testament te doen nie. En kyk wat doen die Here Jesus; Hy sê vir hulle hoekom is julle traag om te glo alles wat die profete gespreek het! Ek wil vir u sê, baie heerlike, baie wonderlike dinge wat die profete gespreek het:
Staan nou op die punt om vervul te word;
Staan nou op die punt om waar te kom!;
Om verwerklik te word!
Is dit dan nie vir ons nodig en noodsaaklik, veral met onse Here Jesus se voorbeeld, dat ons nou meer as ooit tevore sal kyk wat die profete gesê het nie!
En dit is wat ons besig is om met hierdie Konferensie (1981) te doen.
Toe gaan die Here Jesus aan:
26 Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?
27 En Hy het begin - - - -
(kyk mooi)
- - - - van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.
Dit is daarom dat ons ook ons titels gekies het van die “Koning in die Wet”, môre middag gaan ons kyk wat die eerste vyf boeke van Moses, wat gewoonlik as die Wet beskou word, wat hulle vir ons sê van Jesus. Wat die toekoms verwagting was in die totstandkoming van God se volk toe Hy hulle gekonstitueer het; sy volk op aarde en aan hulle sy ewige grondwet gegee het en vir hulle gesê het: “julle sal vir My wees ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie” – (Exodus 19:5-6); dat ons sal sien wat God vir hulle gesê het. Soos ons vir u gesê het, dit is wat ons nodig het om Godsplan, ons eie plek in hierdie tydsbestek, te kan deurdink en te kan sê:
“Waar is ek op pad heen?”;
“Wat beteken die tyd wat ek in lewe?”;
“Kan ek as te ware deur die lang tonnel kyk, en kan ek die eindpunt aan die anderkant sien, en dat dit vir my duidelik sal wees!”

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74453
TodayToday116
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1382
This_MonthThis_Month5483
All_DaysAll_Days74453