Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 436

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

 My liewe broer en suster en toehoorder, ons is almal terdeë bewus van die geweldige ramp wat ‘n groot deel van ons land getref het met die vloede en die oorstromings.
Ek dink u sal met my saamstem, veral in die tye waarin ons lewe want dit is nie net vloede en oorstromings nie. Daar is baie, baie ander dinge wat besig is om plaas te vind, sommige waarvan ons al, soos die ou gesegde gaan – begin gewoon te raak om daarmee saam te lewe en dit is juis die gevaar. Ons Here Jesus het ons keer op keer in sy woord gewaarsku dat wanneer Hy kom, dit vir die meeste skielik en onverwags gaan wees.
In die jare het ek baie kere daaroor gedink want ek is baie jare hiermee besig en sê: “Maar HERE, as daar dan sulke groot dinge in die wêreld plaasvind voor U kom, en dit is ook duidelik in die Skrif, dan sal almal mos gereed wees, almal sal mos voorbereid wees”.
Maar soos die jare aangegaan het en ek dinge bekyk het in my eie lewe, het ek gesien mense raak nie meer voorbereid nie. Mense raak net nog meer, ek weet nie wat om dit te noem – gelate of gerus, hulle aanvaar dit nou maar as die normale loop van dinge en hulle raak net al meer onverskillig.
Daarom is dit vir my ‘n verskriklike gevaarlike tyd want nou sien ek wanneer die Skrif sê, wanneer hulle selfs sê vrede, vrede, dan ‘n skielike verwoesting, en dis ‘n baie moeilike saak vir ‘n ernstige prediker om voor God se mense te staan want party sê ag, jy hou net aan wolf-wolf te skree. Ander sê weer, is dit al wat jy kan oor preek, ons hoor dit al so baie. Nou word ons ore ook al daarvóór doof en dit is juis dié probleem.
Geeneen van God se profete was gewild of populêr in hulle tyd nie. Johannes die Doper was selfs onthoof. Maar dit mag ons nie afskrik om God se woord en God se waarskuwing uit te dra nie. Maar ek dank die Here, as ons dan ook getrou God se woord ondersoek, sy waarskuwings ter harte neem, is hierdie ou Boek se einde, ’n wonderlike einde. Is hierdie ou Boek se einde nie ‘n einde van neerlaag en vernietiging nie, maar dit is ‘n einde van triomf, oorwinning van die lewe oor die dood.
Daarom as ek vanmôre weer; omdat ek voel dit is God wat dit op my gelê het, ook met u ernstig praat in verband met dit wat nog steeds besig is om ons land te teister. Waarvoor ek self dankbaar voor is, dat ek net betyds daar deur gegaan het en dus miskien in ‘n besondere wyse saam met daardie mense medelyde kan hê. Ek wil hê, dat u ook moet sien dat te midde van die waarskuwings het God altyd die laaste sê. Dit is daardie sê – altyd ‘n sê van verlossing, ‘n sê van oorwinning, vir die wat werklik hulle vertroue op die HERE stel.
Daarom wil ek met u ‘n gedeelte van die woord lees wat miskien in baie opsigte nie maklik lees nie maar wat ek voel wat absoluut ter sake is, ek wil met u lees naamlik: Eségiël 38.
Ek het ‘n boekie: “Rusland in Profesie”, - in 1962 geskryf, dit is nou 26 jaar gelede en daardie boekie kan u maar lees en u sal sien hy is nog net so ter sake vandag soos hy destyds was. Daar noem ek Eségiël 38 en 39 die “Russiese hoofstukke” van Eségiël omdat Rusland, wat ons teen hierdie tyd en in hierdie geslag so goed leer ken het, daar vir ons so raak beskrywe word.
Voordat ek dan begin lees wil ek vir u my titel gee. Ek wil hê u moet net mooi daaraan aandag gee, ek wil met u praat oor die “Arsenale van God”.
Kom ons lees eers:
Eségiël 38:1-23;
1 VERDER het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
2 Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog, die vors van Ros, Meseg en Tubal, en profeteer teen hom
3 en sê: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal!
4 En Ek sal jou weglok en hake in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leër, perde en ruiters, almal volkome toegerus, ‘n groot menigte met die groot en die klein skild, wat almal die swaard hanteer;
5 Perse, Kusiete en Putéërs saam met hulle, almal met skild en helm;
6 Gomer en al sy leërs, die huis van Togarma, in die uithoeke van die Noorde, en al sy leërs - baie volke saam met jou.
7 Hou jou reg en maak jou klaar, jy en al jou menigtes wat by jou vergader het; en wees vir hulle ‘n leidsman.
8 Ná baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die jare sal jy 4
‘n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurigdeur as puinhoop daar gelê het - ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid.
9 Dan sal jy optrek soos ‘n onweer wat aankom, jy sal wees soos ‘n wolk om die land te oordek, jy en al jou leërs en baie volke saam met jou.
10 So sê die Here HERE: In dié dag sal daar gedagtes in jou hart opkom, en jy sal ‘n listige plan beraam
11 en sê: Ek sal optrek teen die land wat ooplê, ek sal kom by rustige mense wat in veiligheid woon; wat almal woon sonder muur en geen grendel of poorte het nie;
12 om buit te maak en roof te rowe, om jou hand uit te steek teen die puinhope wat weer bewoon is, en teen ‘n volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde woon.
13 Skeba en Dedan en die koopmans van Tarsis en al sy jong leeus sal vir jou sê: Kom jy om buit te maak? Het jy jou menigte bymekaar laat kom om roof te rowe? Om silwer en goud weg te dra, om vee en goed weg te neem, om ‘n groot buit te maak?
14 Daarom, profeteer, o mensekind, en sê aan Gog: So spreek die Here HERE: Sal jy dit nie opmerk in dié dag as my volk Israel veilig woon nie?
15 Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die Noorde, jy en baie volke saam met jou wat almal op perde ry, ‘n groot menigte en ‘n magtige leër;
16 en jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees - dan sal Ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies My kan ken as Ek My in jou, o Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken.
17 So sê die Here HERE: Is jy dit van wie Ek in die voortyd gespreek het deur my knegte, die profete van Israel, wat in dié dae geprofeteer het, jare lank, dat Ek jou teen hulle sal laat aankom?
18 Maar in dié dag, die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here HERE, sal my grimmigheid in my neus opkom.
19 Ja, in my ywer spreek Ek, in die vuur van my grimmigheid: Waarlik, in dié dag sal daar ‘n groot aardbewing wees in die land van Israel,
20 sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip, en al die mense wat op die aarde is; en die berge sal omvergegooi word en die kranse inmekaarstort en al die mure op die aarde val.
21 En Ek sal die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek die Here HERE; die swaard van die een sal teen die ander wees.
22 En Ek sal met hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed; en oorstromende stortreën en haelstene, vuur en swawel op hom laat reën en op sy leërs en op baie volke wat saam met hom is.
23 So sal Ek My dan as groot en as heilig laat ken en Myself bekend maak voor die oë van baie nasies; en hulle sal weet dat Ek die HERE is.
Dit is magtige woorde hierdie en dit is een van die laste op my hart. Ek wil tog vir u waarlik vra en u moet die HERE vra om u te help, ons moet God op sy woord neem. As die HERE sê Hy sal die berge laat val, dan gaan Hy die berge laat val. Wie ken die Grootheid en Almag van God? Wie van ons ken dit werklik?
Die onlangse vloede in die Vrystaat, Natal en die Karoo het ons so ‘n kykie gegee en ek voel veral in hierdie laaste dae – daar is Gog, duidelik voor ons oë. Daar is hierdie magtige wapens waaroor die nasies beskik – kernwapens, chemiese wapens en hulle het nou onlangs ook; ek het ‘n artikel gelees in die koerant, om die waarheid te sê, in die “Citizin” – 25 Feb. vanjaar (1988) waar daar ook vir ons geskrywe is, ‘n nuwe tegniek – ‘n nuwe wapen wat die Russe het, (die atoomwapens en al hierdie dinge as verouderd beskou kan word) naamlik hulle “Radio frequency weapons”.
Dit is radiofrekwensies wat hulle kan uitstuur oor geweldige afstande; ‘n mens se brein uit jou skedel kan ruk en heeltemal deurmekaar kan maak; sodat as het ware, jy op jou voete kan staan of dood is of heeltemal ‘n idioot is. Dit is die tye waarin ons lewe, in die laaste van die dae en daarom is hierdie dinge vir my so ter sake en dat ons aandag daaraan moet gee.

Indien u hierdie boek wil bestel - kontak Monique : ekklesiakassetfonds.neser@gmail.com

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72711
TodayToday109
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1276
This_MonthThis_Month3741
All_DaysAll_Days72711