Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 529

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons Hemelse Vader, ons dank U dan in die wonderlike naam van onse Here Jesus vir die groot voorreg om hier te kan wees. Ons dank U dierbare HERE dat totdat U kom, het U ons aangestel as u boodskappers. HERE, U het dit so bepaal dat behalwe vir spesiale geleenthede U op geen ander manier sal praat as deur die prediking van U woord nie. Daarom bid ons dan vanmôre HERE, met hierdie kosbare geleentheid, hierdie kosbare siele voor ons, dat hierdie woord HERE, onbelemmerd en in die krag van die Heilige Gees sal uitgaan.
Ons vra dit in Jesus Naam.
Amen.
Ek wil vanmôre met u praat oor die “Groot Opdrag” en dit is die titel van my boodskap.
Die Groot Opdrag; daarvoor gaan ek u vra om saam met my te lees, ‘n baie welbekende hoofstuk uit die Bybel naamlik Matthéüs 28, ons gaan lees vanaf die begin van Matthéüs 28.
Matthéüs 28:1-20:
1 EN laat ná die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf te gaan kyk.
2 En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit.
3 En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu.
4 En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword.
5 Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is.
6 Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het;
7 en gaan haastig, sê vir sy dissipels: Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê.
8 En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy dissipels te vertel.
9 En terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom.
10 En Jesus sê vir hulle: Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galiléa moet gaan; en daar sal hulle My sien.
11 EN terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het.
4
12 En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee
13 en gesê: Julle moet sê; Sy dissipels het in die nag gekom en Hom gesteel terwyl ons aan die slaap was.
14 En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is.
15 Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode, tot vandag toe.
16 EN die elf dissipels het na Galiléa gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het.
17 En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel.
18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in hemel en op aarde.
19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.
Dus, ook my broers en susters, my hart sê: “Kom o Heilige Gees en dryf dit tuis -
Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld”;
Dus ook op hierdie dag;
Dus ook op hierdie oomblik;
Dus ook op hierdie plek;
“Kyk, Ek is met julle!”.
Daarom, omdat ek hier vanmôre voor julle staan om God se bevel uit te voer, om ‘n opgestane Here Jesus se bevel uit te voer, hierdie boodskap vanmôre vir u te bring is Hy self hier, het hy my sy nederige dienskneg die voorreg gegee om sy mondstuk te wees, maar dit is Hy self wat met u praat.
Is dit nie wonderlik nie?
Voel u nie Sy magtige en heerlike teenwoordigheid nie, my broer en suster?
Die groot opdrag!
Ek wil vanmôre twee, ek sou sê die twee grootste opdragte van die Bybel, met mekaar vergelyk. Die twee opdragte lui twee tydperke in, die twee magtigste tydperke in die geskiedenis van die mensdom een miskien in die geskiedenis van die ganse skepping.
Dit is hierdie opdrag, ek lees dit weer. Ek lees van die 18de vers:
18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in hemel en op aarde.
5
U moet onthou, Hy staan hier in sy opstandings, in sy opstandings krag, in sy opstandings outoriteit en majesteit, en Hy gee vir hulle hierdie opdrag:
19 Gaan dan heen, maak dissipels van al dié nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.
Dit is daardie opdrag!
Die ander opdrag vind ons aan die begin van die Bybel en u sal sien hoedat hierdie twee opdragte hierdie twee periodes, hierdie twee magtige oomblikke, die geskiedenis inlui.
Ek lees vir u;
Génesis 1:26-28:
26 En God het gesê - - - - -
(Jesus het gesê – in Matthéüs 28)
- - - Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
28 En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê; - - - - -
(Luister!)
- - - - Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.
God het die mens geskape na sy beeld en na sy gelykenis, en Hy het die mens heerskappy gegee oor sy ganse skepping en God het vir hom gesê dat hy daaroor moet heers. God het vir hom gesê – dit was ‘n bevel, die opdrag dat hy die aarde moes vul – die aarde moes vul met sy beeld. Dat hy die aarde moes vul met ‘n geslag – ‘n Gods geslag.
Wat soos God op hierdie aarde sou beweeg maar onder God se leiding en onder God se hand; God se beeld; God se gelykenis!
Geen ander beeld; Geen ander gelykenis; Geen ander wese dat hulle oor God se skepping sou heers.
Dat hulle vir God ‘n nageslag op hierdie aarde sou plant en dat hulle hierdie aarde daarmee sou vul en waar die HERE ook al sou gaan, al is dit so vêr soos China of so vêr as die VSA, of waar ook al, dit dieselfde geslag sou wees en dat God met hulle gemeenskap sou hê; dat hulle God se stem sou hoor, dat hulle God se familie sou wees. Dat dit ‘n aarde sonder sonde, sonder ellendes, sonder siektes, sonder pyn, sonder terrorisme (of dit nou ANC of Swapo) of wat dit ook al is, mag wees.
6
My broer en suster, ons het daardie taal, daardie gedagte en daardie klimaat en atmosfeer, dit ken ons nie eers nie, dit klink vir ons vreemd. Daar moet so hard gearbei word daaraan om ons te laat verstaan dat die wêreld waarin ons vandag lewe, is nie God se wêreld nie, is nie God se klimaat nie en is in die meeste opsigte nie God se mense nie. Dit is nie God se skepping nie want met daardie eerste opdrag het daardie eerste mens - die eerste Adam, was hy ongehoorsaam en het hy nie geluister na die stem van die Vader nie. Instede van te doen, om presies te doen wat die Vader vir hom gesê het hy moes doen; het hy gaan doen soos hy gedink het, en soos hy wou en kon doen.
Die Bybel wys vir ons baie duidelik; ek het nie tyd om daarop in te gaan nie; dat Adam die eerste mens doelbewus met sy oë wyd oop, aan ‘n direkte bevel aan ‘n direkte opdrag van die Vader ongehoorsaam was. Hy was nie mislei nie, hy was nie verlei nie, sy vrou het dit mee gebeur.
Adam as die hoof was bewustelik ongehoorsaam. As gevolg van daardie ongehoorsaamheid aan daardie groot bevel, het daar nou vir die afgelope 6,000 jaar net ellende gevolg en alles wat ons kan noem.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72709
TodayToday107
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1274
This_MonthThis_Month3739
All_DaysAll_Days72709