Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 416

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Kom ons vra net die HERE se seën op sy woord.
Ons hemelse Vader,
ons kom na U toe vanaand
in die Naam van onse Here Jesus.
HERE, ons dank U dat U die lewendige God is.
Ons dank U Here vir die lewende woord.
Ons dank U o, HERE vir die lewende weg.
En ons bid dat U o, HERE, U woord weer vir ons,
in ons eie harte lewendig sal maak.
Seën die spreker en toehoorder.
Dierbare HERE, gee ons nie net ‘n gesalfde tong nie
maar ook ‘n gesalfde oor en ontvanklike hart.
Ons bid dit in Jesus Naam.
Amen!
Geliefdes, ek wil vir u vra om vanaand saam met my te lees , ter aanvang net ‘n paar verse uit:
Hebreërs 2:1-4;
1 DAAROM moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie.
2 Want as die woord deur engele gespreek, onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het,
3 hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het,
4 terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedélinge van die Heilige Gees volgens sy wil?
U kan maar self verder daardie hoofstuk voltooi. Ek lees tot daar om tyd in hierdie boodskap te spaar. Ons is vanaand hier bymekaar om ook weer ‘n doopdiens te hê, om weer die heerlike en wonderlike voorreg te smaak om diegene te sien wat die HERE gehoorsaam gaan wees volgens sy woord en volgens hierdie wonderlike en kosbare evangelie.
Die apostel vra hier ‘n baie treffende en ‘n baie belangrike vraag. Hy vra hier in die 3 de vers; “Hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam?”
4
My broer en suster, “so ‘n groot saligheid veronagsaam”. O, wat ‘n wonderlike liefde en ‘n wonderlike genade het die HERE aan die mens betoon.
Johannes skryf in sy sendbrief: “wat ‘n liefde het die Vader aan ons betoon dat ons die seuns van God genoem kan word”.
Wonderlike saligheid wat ons uitgehaal het uit die modder en slyk, ons uitgehaal het onder die dwingelandy van die Satan en ons geplaas het in die koninkryk van sy Seun, onse Here Jesus. Wat ons uitgehaal het uit die duisternis en oorgeplaas het in sy ewige lig. Die skrywer aan die Hebreërs praat nie van mense wat dit sommer weggooi en wat daarmee spot nie en wat daarmee niks te doen wil hê nie, hy sê: “as ons dit net veronagsaam, hoe sal ons ontvlug”.
My broer en suster, ek dank die HERE, vir die liefde van die evangelie, ek dank God vir die genade van onse Here Jesus, maar ek dink die mense is te min bewus van die wraak van God. Hierdie selfde skrywer sê verderaan in:
Hebreërs 10:31;
Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.
Hoe verder u in hierdie brief gaan, sal u sien as die mens dan hierdie wonderlike offergawe wat die HERE vir hom gebring het, verwerp of net veronagsaam, wat anders kan hom red?
Daarom moet ons ook onsself weer ondersoek, ook in hierdie diens. Is ek nie miskien besig om hierdie saligheid te verwaarloos nie, my broer en suster? Is ek nie miskien besig om in my eie siel aan die slaap te laat raak nie? Een van die mens se verskriklikste gebreke wat ons na kan kyk, is hierdie traagheid van hom om God te dien soos Hy gedien behoort te word.
Ons kan reg by Adam begin. Hierdie man wat geskape is in die beeld van God, waarvan ons nie op hierdie oomblik ‘n idee kan vorm van wat ‘n wonderlike wese hy moes gewees het nie. Adam het afvallig van God geword, Adam het God se bevele veronagsaam en was hy onverskillig om te staan in die plek waar die HERE hom gestel het. En nou is ons en die ganse wêreld die tragiese produk van daardie ongehoorsaamheid, daardie onverskilligheid van Adam.
Ons kyk na sy eersgebore seun, tenminste die eersgebore persoon in die Bybel, sover ons dit weet, wat in die wêreld gekom het. Kain wat opstandig geword het teen God, en ook God se wet en God se weg veronagsaam het. Hy het wel geoffer maar hy het nie geoffer volgens die betekenis van die bloed soos die HERE dit vir hulle geleer het nie.
Ons kan verder gaan en ons kan kyk na God se uitverkore volk Israel. Waarvan ons ‘n deel is, daardie volk wat die HERE so begunstig en
5
begenadig het. Daardie volk wat naderhand die HERE se weë so verwerp het dat God hulle in ballingskap moes stuur. Dat die HERE heidense konings oor hulle moes laat kom om hulle te verslaan en duisende van hulle neer te vel met die swaard.
Is ons vanaand beter, is ons vanaand in ‘n gunstiger posisie as dit?
Kan ons sê: “Ons sal ontvlug”.
Die Profeet Jeremia sê in:
Jeremia 17:9-10;
9 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?
10 Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.
Maar Ek die HERE deursoek die niere; daarom is ook u hart en my hart verdorwe bo alle dinge, en daarom as daar iets is waaroor ons moet waak, wat u voor moet wagstaan, is dit oor u eie hart.
“Hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam”.
Is u nie miskien onverskillig in u eie lewe nie?
Is u nie miskien; - - -
(Wel ek is gered, gaan gereeld kerk toe, ek kom uit ‘n goeie huisgesin, dinge gaan nog goed in ons land, dit gaan heeltemal goed, ook met my)
- - - - in ‘n toestand van onverskilligheid nie.
As ons kyk na hierdie groot saligheid, as ons kyk na die Here Jesus wat bloed gesweet het in die tuin van Getsémané, as ons gekyk het na onse Here Jesus wat op die hitte van die dag geloop het om te gaan soek na een verdwaalde vrou van Samaría, ‘n vrou wat diep in sonde gelewe het maar wat ons kan sien wat hier in haar hart tog ‘n verlange na God gehad het. Hy het haar gesoek.
As ons kyk na sy lewe dan sien ons die Here Jesus se lewe was ‘n lewe van erns. Hy het gesê: Ek het gekom om die wil van die Vader te doen. En ons, u en ek? Is ons nie miskien in ‘n toestand, ‘n posisie van veronagsaming van die groot saligheid nie?
Is dit nie weer hoogtyd dat ons weer op ons aangesig sal kom en sê: “HERE maak aan my die redding van my eie siel opnuut bekend. HERE herstel aan my weer daardie eerste liefde. HERE, herstel weer aan my daardie bewondering. O, daardie uitreiking tot U wat ek eens op ‘n tyd gehad het.
Is u nie miskien in ‘n toestand van verwaarlosing nie? Die HERE sê in sy woord; “Hoe sal ons ontvlug?” Ons moet tog nooit vergeet nie, God is nie
6
net ‘n God van liefde nie, Hy is ook ‘n God van Geregtigheid. As u sy geregtigheid wil sien, kyk na Jesus:
Kyk na ‘n Jesus wat hang aan die kruis van Gólgota;
Kyk na ‘n Jesus met ‘n kroon van dorings op sy hoof;
Kyk na ‘n Jesus met spykers deur sy hande, sy voete;
Luister na sy stem: My God, My God, waarom het U My verlaat?
Is dit nie die wraak van God nie? Is dit nie die wraak van God wat Hy uitgestort het op sy eie Seun sodat u en ek dit mag ontvlug nie? Sekerlik is dit so, en as u dit veronagsaam sal u en sal ek, nie ontvlug nie. Die Here Jesus sê moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar vrees Hom wat liggaam en siel kan verderwe in die hel.
Vrees Hom!
Ek voel ons dink te min aan hierdie dinge, ons wil te min “mens” op ons eie manier na God toe bring. Te min die HERE se woord bring soos dit staan. Ek voel die tyd het kort geword, ek voel die tyd is hier dat ons weer soos die manne van ouds sal staan voor vriend en voor vyand en sê: “So spreek die HERE”.
Dat ons nie die guns van mense sal soek nie, maar die guns van God alleen. Dit sal vervolging bring. Dit sal ‘n pad van dorings bring. Maar dank die HERE, ons sal staan in die middepunt van God se wil. Die mens, en onder die aanvoering van Satan, is geneig om aan die slaap te raak. En as jy aan die slaap raak, raak jy lomerig, dan raak jy onverantwoordelik. Dan begin jy dinge nie raak sien nie en dinge veronagsaam. Is u miskien in ‘n toestand van slaap of is u wakker in die tyd waarin ons lewe. Is u nie onverskillig nie, nie agterlosig nie?
Dit het my so getref as ek so kyk na hierdie selfde mense aan wie hierdie skrywer skryf - die Hebreërs. Ons dink altyd en ek praat ook so en ek glo dit was ook so, die mense van “hierdie tyd” was mense wat aan die brand was vir God. Dat dit mense was wat op die plek was waar God hulle wou gehad het. Dank die HERE vir sulke manne en sulke vroue, anders sou ons nie vanaand hier gewees het nie.
Maar ek wil vir u wys, die mens is dieselfde deur die eeue. Hy skryf verder aan en u moet onthou hierdie brief is ‘n aaneenlopende trant, dis ‘n fantastiese brief om te lees – “Die brief aan die Hebreërs”.
Hy skryf in:
Hebreërs 5:8-12;
8 Hy, - - - -
(Hy praat van Jesus)
- - - - - al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het;

MiniCalendar

July 2019
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Shop

Visitors Counter

66317
TodayToday75
YesterdayYesterday179
This_WeekThis_Week254
This_MonthThis_Month3050
All_DaysAll_Days66317