Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 506

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Wat het in die oppersaal gebeur?
Lees: Handelinge 2:1-13; Hand. 1:14; Hand. 2:1,46; Hand. 4:24.
Handelinge 2:1-13;
Die uitstorting van die Heilige Gees.
1 EN toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.
2 En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.
3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.
4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
5 En daar het in Jerusalem Jode (Judeërs) gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is.
6 En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek;
7 en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie?
8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?
9 Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,
10 Frígië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,
11 Kretense en Arabiere - ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.
12 En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees?
13 Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn.
Ons lees ook:
Handelinge 1:14;
14 Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met ‘n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers.
As ook:
Handelinge 2:1,46;
1 EN toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.
46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,
4
Handelinge 4:24;
24 En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê: Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.
U sal dadelik agterkom dat in hierdie paar verse, die een gemeenskaplike woord in elkeen van hulle was “eendragtigheid”.
Eendragtigheid, en ek wil vir u sê hier lê die geheim, maar hier lê ook die stryd en hier lê ook die uitdaging! Dit is om ‘n gemeente of ‘n groep mense, wat vir hierdie saak staan, en wat soek om gevul te word met die Heilige Gees en met krag van God; om hulle in eendragtigheid te kry. Geen wonder dat die Here Jesus gesê het: “as twee van julle saamstem oor enigiets, “oor enigiets”, sal dit vir hulle gedoen word deur my Vader wat in die hemel is”.
“Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hulle midde”.
Daar is onweerstaanbare en onoorwinlike krag in eendragtigheid; eendragtigheid voor die HERE! Daar is ook geen groter afbreking, daar is geen groter instrument in die hand van die duiwel as verdeeldheid en daarom wil ek met u kyk, wat het in daardie oppersaal gebeur.
Ek wil ‘n paar aspekte vir u uitlig en wil hê ons moet sien wat het in daardie 10 dae gebeur. Ek wil vir u sê, om vir een aand, met mekaar saam te bid, werklik te bid in die erns, dit vra om gedoen te word.
Dit beteken nie om bymekaar te kom en maar net ‘n gebedjie op te sê nie, dit is nie wat ek bedoel nie. Dit beteken ook nie om daar maar passief bymekaar te kom en elkeen is nie in die erns van die HERE en dit werklikwaar bedoel nie, waarvoor het jy gekom? Wanneer jy dit doen, dan roer jy die onsienlike. Daar is geen twyfel daaromtrent nie, want ek sien dit in God se woord, dat daar is niks wat die duiwel meer vrees en wat die hel laat sidder en laat bewe, as ‘n groepie mense op grond van God se woord van een hart en een sin en een siel is nie! Daar is niks; daar is niks wat daardie gebede kan verhinder dat dit verhoor sal word nie; want God het dit belowe.
Prys die naam van die HERE!
Daarom is dit ‘n ernstige saak, daarom is dit ‘n ernstige saak om na ‘n biduur te kom, nie net in Pinkstertyd nie, maar in enige biduur. Daarom is dit ‘n saak waarop jy jou hart moet voorberei, want jy kom om te stry in die hemelse geweste, sekerlik, daar óók, waar die Satan woon.
Wat het in die oppersaal gebeur gedurende daardie tien dae?
5
As een aandjie so moeilik kan wees om in eenheid te kom, wat te meer tien dae! Tien dae lank! As God nie vir hulle genadig was nie, het al 120 van hulle naderhand so op mekaar se senuwees gewerk, dat hulle uitmekaar uit sou gespat het, asof ‘n bom onder hulle gesit was! Dit het genade van God gekos!
Wat het daar gebeur?
Ek glo dit is die geheim; en die geheim lê dus by elke indiwidu, dit lê nie by die groep alleen nie want die groep bestaan uit indiwidue. Daardie groep in die oppersaal het bestaan uit ‘n honderd en twintig indiwidue. Hierdie mense; dit is die eerste wat ek met u wil waarneem, (en ek is daar seker van u sal nog baie, baie ander punte hierop kan kry) hierdie mense was almal geredde mense.
Dit is die eerste punt:
En ek wil vir u net 2 tekste daaromtrent gee, dat u dit kan sien.
In Johannes 15:3, sê die Here Jesus hierdie woorde:
Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.
“Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het”.
In Johannes 13:10, sê die Here Jesus vir hom:
“ - - - - Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, - - - -
(en julle is rein)
- - - - maar nie almal nie.
Die Here Jesus het natuurlik hier bedoel Judas Iskáriot. Hierdie klompie dissipels, of tenminste sommige van hulle; net kort voor hierdie oppersaal geleentheid, het nog met mekaar gestry en eintlik lelik met mekaar gestry, alhoewel hulle saam met die Here Jesus gelewe het, saam met die Here Jesus gewandel het, saam onder sy magtige invloed was, het hulle met mekaar oor lelike dinge gestry, dit het ‘n lelike eienskap geopenbaar.
Ek wil dit vir u wys:
In Markus 10:35-45, lees u hierdie woorde;
35 En Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedéüs, het na Hom gekom en gesê: Meester, ons wil hê dat U vir ons moet doen wat ons U ook al mag vra.
36 En Hy sê vir hulle: Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?
37 En hulle antwoord Hom: Gee aan ons dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan u regter- en een aan u linkerhand.
38 Maar Jesus sê vir hulle: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek gedrink, en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word?
6
39 En hulle antwoord Hom: Ons kan. Maar Jesus sê vir hulle: Dis waar, die beker wat Ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word;
40 maar om te sit aan my regter- en aan my linkerhand, berus nie by My om te gee nie, maar dit is vir hulle vir wie dit berei is.
41 En toe die tien dit hoor, begin hulle verontwaardig te word oor Jakobus en Johannes.
Sal ons dit miskien maar in ander woorde sê: hulle was vies. Hulle was vies vir Jakobus en Johannes, en miskien het Jakobus en Johannes dit ook verdien. Dit was net of hulle die ander klompie wou voorspring. Dit is natuurlik ‘n baie groot voorreg om aan die regter- en linkerhand van Jesus te sit in sy koninkryk wanneer Hy regeer in sy heerlikheid.
Hulle het gesê ons wil dit eerste vra, ons wil dit eerste hê. Die ander klomp was vir hulle baie kwaad. Hulle was baie verontwaardig daaroor en ek dink dit was ook nie ‘n mooi stap en ‘n mooi gesindheid van Jakobus en Johannes nie.
42 Maar Jesus het hulle na Hom geroep en vir hulle gesê: - - - -
(en vir my voel ek die tederheid waarmee Jesus toe met hulle gepraat het)
- - - Julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies, oor hulle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen;
43 maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees
44 En elkeen wat onder julle eerste wil word, moet almal se dienskneg wees.
45 Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe (siel) te gee as ‘n losprys vir baie.
Daarom ook vir ons, solank as daar nog kompetisie onder mekaar is, solank as daar nog enige naywer onder mekaar is, is ons nog nie in die eenheid nie, maar is ons nog in stryd met mekaar. Hulle het dus met mekaar gestry! En ek glo voor Pinksterdag kon kom, moes hulle met mekaar die saak uitmaak in die oppersaal.
Ons is nou baie jare besig met Pinksterbidure en ek is daar seker van u het self ook al baie daaroor gelees, en daar is baie, baie teorie oor Pinkster. Party sê: ag, dit is ongeloof, jy moet net kom en net ontvang, (en ek glo as jy die voorwaardes nakom, is dit heeltemal reg). Teveel van ons ontvang nie die Heilige Gees nie, want ons wil Hom nie ontvang nie, ons glo nie om Hom te ontvang nie.
Maar aan die anderkant is dit nie so eenvoudig soos dit nie.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74455
TodayToday118
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1384
This_MonthThis_Month5485
All_DaysAll_Days74455