Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 458

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Voorwoord tot die Bedieningsgawes van Christus en die Gawes en Vrug van die Heilige Gees.
Voordat ons Here Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, het Hy sy dissipels beloof dat Hy na sy terugkeer na die Vader vir hulle die Trooster, die Heilige Gees sou stuur. Hy sou hulle in die hele waarheid lei, en van Hom (Jesus) getuig, en Hom verheerlik. Hy sou hulle dus nie as weeskinders en ook nie herderloos agterlaat nie.
Hy sou manne opwek wat hierdie herderskap van Hom (Jesus) sou voortsit. Die Apostel Paulus noem hierdie herders “bedieninge” wat Hy (Jesus) as ‘n gawe aan die heiliges sou gee om hulle op te pas, te beskerm en toe te rus vir hulle dienswerk en hulle te lei tot volwassenheid in Christus om nie meer heen en weer geslinger te word deur elke wind van lering nie.
Saam met die Gawe van die Heilige Gees sou daar ook die Vrug van die Heilige Gees wees. Dit sou na ‘n grondige bekering en die doop kom. Dit is die grondslag van dissipelskap. Hierdie dissipels moes dan geleer en toegerus word, soos hierbo genoem.
Ek het die groot behoefte aan lering baie dringend gevoel. In die middel sewentiger jare het ek toe begin met ‘n paar reekse Bybel Studies oor: Bekering, die Doop, die Doping in die Heilige Gees, die Gawes van die Heilige Gees, die Vrug van die Heilige Gees en die Bedieningsgawes van Christus.
Hierdie Studies is almal op kasset opgeneem.
Suster Rieta Schilling en haar man Jörg het transkripsies daarvan gemaak (met die hulp van ‘n groot aantal susters uit die gemeente) en het dit verwerk en op Rekenaar geplaas sodat ons dit kon laat druk. Ons is almal innig dankbaar teenoor hulle, vir so ‘n groot taak wat met die grootste liefde gedoen is. Ons dank ook aan suster Johanna van Heerden wat vir ons geproeflees het.
Ons glo vas dat soos dit hierdie Bedieninge, Gawes en Vrug was, wat die Christelike Geloof gegrondves het en met groot tekens en wonders en dade van die Heilige Gees die eerste Gemeentes tot stand laat kom het, dit weer so gaan wees.
Voor die Wederkoms van ons Here Jesus, in hierdie dae van verskriklike verval, is dit alleenlik so ‘n Bediening wat ons uit hierdie toestand gaan uitruk en voorberei om ons Koning te ontmoet.
Dit is dan ook ons innige bede dat dit in die hartsbehoefte van menige gelowiges in Israel sal voorsien.
F. W. C. Neser,
Namens Ekklesia Evangeliegroep,
30 November 2000. 

Ons begin met die reeks Studies (wat ek glo van die uiterste belang is) naamlik die bedieninge van Christus. In Engels “the offices of Christ”, of ook “the ministry gifts of Christ”. Ons gaan drie kort gedeeltes met mekaar lees, ter aanvang.
Efésiërs 4:11-12;
11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,
12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus.
Dit is ‘n geweldige stelling daardie en van die uiterste belang.
Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, daar is vyf van hulle, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Met ander woorde, as die heiliges toegerus sal word vir hulle dienswerk en die liggaam van Christus opgebou word, dan moet ons daardie vyf bedieninge in die gemeente hê. Dit is die bedieninge wat verval het, nie baie lank na die dae van die apostels nie. Dit is wat die Here moet en gaan herstel in hierdie dae waarin ons lewe, voor die wederkoms van die Here Jesus, nie net vir sy eer nie, nie net vir die opbouing en die voltooiing van die liggaam van Christus nie, maar ook die hoof te bied vir die sataniese uitbarsting wat gaan kom om die koms van die Here Jesus uit te daag.
Ons sien vandag die hele wêreld oor, ek is daar seker van, selfs toe u nog jonger was, ek weet ons lewe miskien in ‘n afgesonderde wêreld, maar ons het nie gehoor van satans kerke en baie van hierdie okkulte bedrywe nie. Vandag skiet dit op soos paddastoele. Wat gaan dit die hoof bied? Daar is geen liggaam, geen organisasie in God se plan in die ganse wêreld behalwe die kerk, die ware liggaam van die Here Jesus nie. Ons moenie skrik soos die kinders van Israel toe hulle gekom het op die grense van die Beloofde Land nie. Hierdie dinge is ook ons beloofde land in daardie opsig. Ons moenie skrik wanneer ons hulle “versterkte stede” sien nie.
Baie van die Here se kinders skrik net soos die kinders van Israel van ouds en sê: “Hoor hierso, moenie te diep in dinge ingaan nie, moet niks daarmee te doen hê nie, jy sal jou vingers verbrand” en dit en dat. Net soos die tien verspieders ook maar vir Israel gesê het en die hart van die hele volk week gemaak het. Dank God, daar was twee, ‘n Josua en ‘n Kaleb wat gesê het: “Ons kán die land in besit neem!”
Ons volgende Skrif is:
1 Korinthiërs 12:28;
(‘n Skrif wat al baie in ons vorige studies voorgekom het).
28 En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale.
Let mooi op; “in die gemeente”, dit is belangrik.
Romeine 12:6-8;
6 En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:
7 is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van die bediening; of wie leer, in die lering;
8 of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
Nou net soos ek vir u herhaaldelik beklemtoon het toe ons die gawes van die Heilige Gees met u behandel het en ook daarna die vrugte. U moet onthou dit is bonatuurlik. Daarom is dit die Bedieningsgawes van Christus en die Vrug en die Gawes van die Heilige Gees.
Dit is bonatuurlik, dit is nie van menslike hoedanighede of talente of kragte nie, dit is bonatuurlik. Net so is hierdie vyf bedieninge bonatuurlik. Dit is die bedieninge van Christus. Dit is Christus wat deur mense werk en daardie bedieninge in hulle uitvoer en tot stand bring. Dit is daarvoor, waarvoor ons moet bid dat die Here ook daar, sy plan sal voltooi in hierdie laaste dae.
Die skriftuurlike raamwerk van die oorspronklike kerk gedurende die eerste 100 jaar na onse Here Jesus was volgens hierdie patroon. Geen wonder dat Hy so kragtig was nie, geen wonder dat Hy die magte van die hel kon weerstaan nie, geen wonder dat ten spyte van al die vervolging, van al die martelary, dat hulle kragtig was en dat deur daardie stukrag, die magtige Romeinse Ryk die eerste drie eeue omvêr gegooi was.
Die Here Jesus het na sy hemelvaart, hierdie vyf bedieninge aan die gemeente gegee, en Hy het dit nog nooit teruggetrek nie. Dit staan vandag nog. Maar kyk deur die eeue hoe ons God se planne, God se patroon verander het. Dit is pouse, dit is moderators; met alle respek vir die werk wat hulle doen, en allerhande ordes en range wat glad nie volgens die Here se patroon is nie.

 

Indien u hierdie boek wil bestel - kontak Monique : ekklesiakassetfonds.neser@gmail.com

MiniCalendar

July 2019
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Shop

Visitors Counter

66317
TodayToday75
YesterdayYesterday179
This_WeekThis_Week254
This_MonthThis_Month3050
All_DaysAll_Days66317