Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 456

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Onderhoudvrae:
Vraag 1.
Pastoor, sê vir my wat is hierdie Israelvisie?
Antwoord:
Eerstens is die woord “Israelvisie” ‘n verkeerde benaming. Dit behoort die “Israelwaarheid” te wees.
Kortliks is dit:
Ons glo dat God ‘n spesifieke ras benoem het waardeur Hy Homself aan hierdie wêreld wil openbaar. Wanneer ons kyk na die wêreld is dit nie ‘n mooi prentjie nie. Soos ek hierdie wêreld huidig sien, is dit definitief nie tot die eer van God nie. Daar is haat, oorloë, terrorisme en siektes. Aaklige siektes ten spyte van ons wonderlike mediese kennis - en die wêreld word by die dag sieker. Ons bou groter hospitale en die siektes word net meer. Terwyl ons nog veg teen Vigs, het ons “SARS” en so gaan dit voort. Dit is nie hoe God hierdie wêreld geskape het nie. Toe Hy dit voltooi het, het Hy daarna gekyk en gesien dat dit goed was. Dit was nie God se voorneme dat daar siekte, haat, moord, ens. sou wees nie.
Hy het die mens ‘n vrye wil gegee, ons heersers gemaak. As ‘n mens dus sy vrye wil en heerskappy wil handhaaf moet hy ook die verantwoordelikheid aanvaar, want vir elke voorreg is daar ‘n gelyke mate verantwoordelikheid daaraan verbonde. En nou het die wêreld homself in die gemors laat beland deur ongehoorsaamheid.
Sal God die Almagtige Skepper (en ek vra eerbiediglik Sy seën), nou sy hande in die lug gooi en sê: “Ag, dit was ‘n mislukking!”
5
Gaan Hy dit so los? Wat gaan van hierdie wêreld word? Gaan ons onsself vernietig? Want dit is waarop ons afstuur. Nee! God het vir ons ‘n weg gemaak.
Hy het ‘n spesifieke persoon gekies en daardie persoon se naam was Abram. Hy het hom uit sy plek uitgeroep en vir hom gesê: “In jou en jou saad sal al die families van die aarde geseënd wees.” Uit Abraham is Isak gebore en uit Isak, Jakob. Hierdie beloftes en verbintenisse is van die een na die volgende oorgedra. Toe het God met Abraham, Isak en Jakob (hierdie punt is van kardinale belang!) ‘n EWIGDURENDE, ONHERROEPLIKE en ONVERANDERBARE verbond aangegaan.
Hy het sy wette aan hulle gegee en Hy het vir hulle gesê: “As julle volgens hierdie wette leef, sal dit met julle goed gaan. Daar sal geen siektes en geen kwale tussen julle vee of julle troppe voorkom nie en daar sal geen plae julle oeste tref en daar sal geen siektes wees nie, mits julle My stem gehoorsaam”.
Deur Jakob is die twaalf stamme gebore en hierdie twaalf stamme is die wêreld ingestuur. Ek kan dit sien, soos ‘n ligstraal die duister in ‘n donker vertrek deurdring en die stof blootlê.
Toe het Hy vir hulle gesê: “Leef nou volgens my wette sodat die wêreld kan sien dat julle ‘n anderse volk is. Geen siektes; geen oorloë, geen gebrek, geen hongersnood, aangesien dié daarbuite, die ander nasies, sal al hierdie dinge moet verduur. Die Bybel tref dan verder ‘n breë onderskeid wat baie belangrik is en dit is dat God homself, die God van Abraham, Isak en Jakob noem. Die volk met wie Hy sy verbond gemaak het. Hy noem Homself nie die God van enige ander groep nasies nie, maar slegs van hierdie nasie met wie Hy ‘n ewigdurende verbond gesluit het. God het gesê dat wanneer hy hulle seën, die ander nasies na hulle toe sal kom. Dit is My voorneme en hulle sal agterkom dat julle n’ anderse volk is, en dat al julle omstandighede anders is. Hulle sal dan na julle toe kom en vra: “Waarom?” Julle sal dan vir hulle kan sê: “Omdat ons God die Lewende God is! Julle gode is afgode, boomstompe, klippe, die son, die maan en die sterre. Ons God het al daardie dinge wat julle aanbid, gemaak. Hulle het geen lewe in hulleself nie. Ek is die enigste een wat lewe in Myself het! Op dié manier sal daardie volke, as hulle sal glo, ook na My toe kom. Daardeur sal die wêreld gered en losgekoop word.
6
Ongelukkig het hierdie nasie ook nie God gehoorsaam nie. Hulle het die “weg van die heidene” gevolg, soos die Bybel dit noem, instede van God se weg. Natuurlik moes hulle toe dieselfde gevolge dra. Die Bybel sê die loon van die sonde is die dood.
Miskien moet ek dit ook nog byvoeg:
Die Bybel sê dat die hemele die handewerk van God verklaar. Die enigste manier wat ons as mense die volmaaktheid van God sal kan sien, is in God se heelal, as ons na die hemel opkyk. Die son byvoorbeeld kom op en gaan onder op dieselfde tyd soos honderde en duisende jare gelede en sal so voortgaan. So ook die maan en die sterre, die getye van die oseane, omdat in daardie, die mensehand nie instaat was om te kon inmeng nie. Dit is die enigste volmaaktheid wat ons nog kan waarneem.
Vraag 2.
Wat is die “Israelvisie” en mening van vandag?
Antwoord:
Ek gaan miskien met ‘n ompad, maar ek kom daarby.
Die mens is die kroon van God se skepping. Dit is soos God met my as ‘n klein seuntjie begin het. Ek was sedert my kindsdae lief vir die Bybel en kon hierdie dinge sien. Ek blaas nie my eie beul nie, ek is baie onvolmaak. In elk geval, ek het ‘n sensitiewe gees. Ek voel dinge diep en ek wil antwoorde hê.
Ons is die kroon van God se skepping en behoort as mense, die glorie van God, selfs meer as die son, maan en die sterre, te weerspieël. Wat het verkeerd geloop? Alles het verkeerd gegaan omdat God ons ‘n vrye wil gegee het en ons het besluit om ongehoorsaam te wees. So het God gekom en Abraham, Isak en Jakob gekies en daarna die twaalf stamme, en hierdie verantwoordelikheid aan hulle oorgedra en aan geen ander nasie nie, net aan hierdie nasie, om ‘n diensvolk te wees. Eerstens, om die glorie van God te openbaar en tweedens vir die versoening van die mensdom. Uit hierdie ras sou die Verlosser, die Here Jesus Christus, kom. Hy was eintlik aan Eva belowe kort na die val. God het gesê dit sal haar saad wees wat die slang se kop sal vermorsel. Aan hierdie ras is die oordraging en voortplanting van die Saad wat in die volheid van die tyd sou kom, nl. Jesus Christus, toevertrou.
So, hierdie nasie was ongehoorsaam en het in twee opgebreek, en dit is waar die Israelwaarheid inkom. Die een gedeelte is genoem die “Huis van Juda” wat die Benjaminiete ingesluit het, en die ander
7
tien stamme is genoem die “Huis van Israel”. Beide was ongehoorsaam en is in gevangenskap weggevoer. MAAR GOD HET NIE SY VERBOND MET HULLE VERBREEK NIE. Hy sou die wêreld deur geen ander ras verlos nie.
Ons in die “Israelwaarheid” glo dat ons kan bewys (soos verwys in my boek “Die Verlore Tien Stamme van Israel”) uit argeologie, uit die geskiedenis en grootliks deur bewyse uit die Bybel self, dat die Anglo-Saksiese, Keltiese, Germaanse en aanverwante nasies, dit is die blanke nasies wat hulle in die Westelike en Noordwestelike Europa gevestig het, wie die fisiese afstammelinge is van daardie tien stamme, bekend as die “Verlore Tien Stamme”.
God het nêrens sy verbond herroep nie en as ‘n kind het ek myself afgevra: “Waar is hierdie mense?” God het ‘n EWIGDURENDE VERBOND met hulle gemaak en as God dan die verbond met hulle verbreek het, hoe kan ek só ‘n God glo? Watter van al die rasse is hulle dan vandag? Swart? Geel? Wit? Wie was hulle in die Bybel se tyd? Hulle kon nie net verdwyn het nie; onder watter ander naam is hulle vandag bekend? Die blankes was die enigstes wat die Christelike geloof oorgedra het; wat sendelinge uitgestuur het en al die Bybels gedruk het. Al ons getuienis van die Lewende God kom van die blankes, en wie is hulle? Die “Israelwaarheid” onthul en ons glo, dat ons mense daardie verantwoordelikheid dra.
Vraag 3.
Wie het die eerste keer met u oor hierdie boodskap gepraat?
Wie het die kruis aan u gegee?
Antwoord:
Ek is gebore in 1918, reg aan die einde van die eerste wêreld oorlog. Spoedig daarna, in 1929, het die groot finansiële ineenstorting gekom, die Groot Depressie, waarvan die jongmense van vandag, net kan lees. Daar was eenvoudig net geen geld nie. My vader was ‘n boer en ‘n sieklike man en meeste van ons mense was arm. Die oorlog het so pas geëindig en dan was daar ook die Rebellie van 1914 wat veral die Afrikaner verder verarm het. Hierdie dinge het my diep getref en dan lees ek in die Bybel van God se beloftes vir welvaart, gesondheid, rykdom en welgesteldheid in alle opsigte. En al wat ek rondom ons kon sien was ellende.
Terloops wil ek net meld dat ons in die Vrystaat die woord “besoedeling” toe nog nie eers geken het nie. Die lug daar was skoon en helder. By volmaan kon jy jou Bybel, by maanlig lees. Die
8
maan het so majestueus deur die lug geseil in al sy glorie dat dit asemrowend was. Dit maak so n’ diep indruk, dit is ontsaglik, dit is so pragtig! As ‘n klein seuntjie het ek my vader se hand geneem en uitgeroep: “Pappa, kom kyk net hoe perfek is dit!” Tye kan bepaal word deur: - die vasgestelde opkoms en ondergang van die maan te bereken.
Wanneer ons ou muurhorlosie gaan staan het, is dit reggestel na die sonsopkoms en sonsondergang, aan die hand van tabelle waarvolgens die korrekte tyd bereken word volgens vasgestelde wette. Die hemele gehoorsaam nougeset die wette van God. Daarom is hulle so ‘n verwesenliking van die heerlikheid van God. Kyk dan net hoe swoeg die aarde!
Kort na 1929, toe ek 11 jaar oud was (‘n elfjarige kan nogal diep dink), was dit die groot droogte van 1933, waarvan hierdie geslag ook net van kan lees! Dit was ‘n verskriklike tyd in ons land, ek sal nie daarop uitbrei nie, maar dit het ontsettende politieke reperkussies gehad. Die Verenigde Party, die Nasionale Party en dies meer, het hul impak op ons politiek gemaak teen die agtergrond van die stryd vir blank en nie-blanke integrasie. Dit sal u aanspreek en waar sal u antwoorde vind? Slegs in die woord van God en dit is hoe die HERE met my gepraat het.
Vraag 4.
Is die Israelvisie dus ‘n kerk?
Antwoord:
Nee, dit is nie ‘n kerk nie.
Vraag 5.
Is dit gelykvormig aan enige ander kerk of godsdienstige groep?
Antwoord:
Nee. Ek sal u vertel waar die verskil inkom. God se verbond is met die regte Israeliete, soos ek verduidelik het. Verskoon my as ek onbeskaamd klink, maar ons mense gaan ten gronde weens gebrek aan kennis en ek blameer grootliks die kerk daarvoor, wie se verantwoordelikheid dit is om die mense God se woord te leer. Omdat ons God se roeping verloor het en die verbond met Israel, het ons die helfte van die waarheid van die Bybel verloor, omdat die kerk, nou van die “kerk”, die nuwe Israel maak.
Hulle sê, ons is nou God se verbondsvolk!. Dit is nie die waarheid nie en hulle kan my nie n’ enkele Skrif wys waardeur dit bewys kan word nie. Jou “wedergeboorte” verander nie jou nasionaliteit nie. ‘n
9
Engelsman bly ‘n Engelsman, ‘n Duitser ‘n Duitser en ‘n Zulu ‘n Zulu. Nee, die werklike kerk, die Ekklesia (dit is wat ons onsself noem), is die liggaam van Christus. Die kerk is Sy uitverkore mense wat waarlik op Sy roepstem geantwoord het.
Ekklesia is die Grieks vir kerk. Waar u ookal die woord “kerk” in ons Bybels vind, is dit afgelei van die Griekse woord “Ekklesia”.
“Ekklesia” is saamgestel uit twee woorde: - “Ek” en “Kaleo”.
“Ek” - beteken “vanuit” en “kaleo” - beteken “roep bymekaar”.
Die werklike kerk is dié wat bymekaargeroep is uit die wêreld uit. Die benaming “kerk” het vandag ‘n baie veralgemeende term geword waar “kerk” in werklikheid ‘n baie spesiale betekenis het.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74444
TodayToday107
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1373
This_MonthThis_Month5474
All_DaysAll_Days74444