Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 700

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

 Die naam “Jesaja” beteken - “die HERE (YHWH) bewerk heil”, en is ‘n naam wat baie goed pas by die profeet wat as die “evangelis van die Ou Testament” beskou kan word. Hy het nie net alleen die volk op hulle sonde gewys, en die strawwe daarvoor aangekondig nie, maar ook die weg van vergifnis en uiteindelike herstel en verheerliking baie duidelik aangetoon.
Hierdie twee aspekte van sy boodskap kom so duidelik na vore, dat sommige kommentators van twee ‘Jesajas’ praat, die een wat hoofstukke 1 tot 39 geskryf het waarin die strawwe voorkom, en die ander een wat hoofstukke 40 tot 66 geskryf het, waarin die herstel en verheerliking van die volk voorkom. Die toon en styl van die twee is heeltemal verskillend. Dit is egter goed te verstaan. Jesaja was nie net ‘n ware Godsman en profeet nie, maar ook ‘n vurige patriot. Dit is heel natuurlik dat hy nie in dieselfde gees en trant oor sy volk se straf sou skryf as wat hy oor haar herstel en verheerliking sou skryf nie.
In Lukas 4:17 staan dit geskryf dat die boek van die Profeet Jesaja aan Jesus oorhandig is en dat Hy daaruit begin lees het. Wanneer ons nou nagaan wat Hy begin lees het, sal ons vind dat Hy uit Jesaja 61:1-2 gelees het, met ander woorde, uit die tweede gedeelte van Jesaja, en tog word dit gesê dat dit die boek van die Profeet Jesaja was wat aan Jesus oorhandig was. Dit word ook bevestig deur Joh. 12:37-41; Rom. 9:27-29; Rom. 10:20. Die Jesaja-rol wat in 1947 in die nabyheid van die Dooie See gevind is, was ook een enkele geheel.
Jesaja het deur ‘n sleuteltydperk van Israel se geskiedenis geleef, naamlik gedurende die tweede helfte van die 8ste eeu v.C. in die tyd van die profete Amos, Hoséa en Miga. In hierdie tyd is die Tien Stamme van Israel in ballingskap na Assirië weggevoer, en die Assiriese Ryk tot aan die grense van Juda gebring.

Jesaja 1:1-9.
Vers 1: Sien ons dat dit gaan om die “gesig” of profetiese openbaring wat Jesaja gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem.
Vergelyk hiermee: Jes. 2:1; Jes. 12:1; Amos 1:1.
Ons moet baie duidelik in gedagte hou dat dit om Juda en Jerusalem gaan. Dit moet as ‘n algemene beginsel onthou word om altyd in gedagte te hou met wie daar spesifiek gepraat word; alleenlik wanneer dit uit die verband duidelik blyk dat dit ook van algemene toepassing is, moet dit algemeen toegepas word.
Vers 5: Word die klag teen Israel ingebring dat ‘n os sy besitter ken en ‘n esel die krip van sy eienaar, maar dat Israel geen kennis het, en die volk van God (Israel) nie verstaan nie. Hierdeur maak die HERE bekend dat die os en die esel weet aan wie hulle behoort en waar hulle voedsel vandaan kom, maar dat Israel nie hulle God ken nie. Dit is vandag nog so dat die meeste van die volk van God Hom nie ken, en nie weet wie hulle is of waar hulle vandaan kom nie.
Die kern van die Blanke Westerse Protestantse Nasies is die letterlike nakomelinge van die letterlike Israel van die Bybel; maar gaan sê dit vir hulle en kyk of hulle jou sal glo. En hulle wil jou nog minder glo wanneer jy vir hulle sê dat hulle na die God van Israel moet terugkeer en weer die Goddelike Konstitusie in werking stel indien ons hierdie wêreld na vrede en harmonie wil terugbring.
Vers 4: Word hulle beskuldig dat hulle die HERE verlaat het en die Heilige van Israel verag het. Let daarop dat die HERE die Heilige van Israel genoem word. Hy word nêrens die Heilige van enige ander nasie genoem nie. Dit is belangrik en fundamenteel indien ons die boodskap van die Bybel wil verstaan. Dit is omdat die volk Israel haar God verlaat het dat die wêreld in die toestand is waarin dit nou verkeer. Die wêreld sal alleenlik herstel word wanneer die ware Israel vir God erken.
Dit is die boodskap wat Jesaja uitdra, en u moet baie mooi daarop let wanneer u hierdie boek lees. Reg in die begin toe die HERE vir Israel geroep het, het Hy gesê dat Hy haar sy koninkryk van priesters en heilige nasie maak - (Exodus 19:5-6) en dat Israel sy Naam voor die ander nasies moes heilig - (Deut. 4:5-8). Hiervan het God nooit afgesien nie, en sal dit ook nooit doen nie.
In die tweede gedeelte van Jesaja sal ons dit duidelik sien. Maar dit is net asof dit so ‘n heerlike vooruitsig is dat Jesaja hom nie kan bedwing nie, dat ons alreeds in Jesaja 2 die eerste helder flits daarvan sal sien, en ook weer in Jesaja 9 en Jesaja 11 en ook in ‘n paar ander gedeeltes in hierdie eerste gedeelte. Netsoos die HERE Homself die Heilige van Israel in vers 4 noem, so noem Hy Homself die Magtige van Israel in vers 24.
In Maleági 3:6; sê die HERE
“Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie”.
Die HERE verander nie, daarom sal Hy ook sy verbond met sy volk nie verbreek nie. Maar Hy sal hulle terdeë straf, en die sondaars uit hulle midde verwyder. Die Bybel en die geskiedenis lewer genoeg bewys hiervan, laat ons dus in ons eie lewe terdeë daarop ag gee en ons ook beywer om in hierdie tyd ons volk tot bekering te roep.
Verse 5-7: Sien ons genoegsame bewys hiervan.
Vers 2: Roep die HERE die hemel en die aarde as getuie teen sy volk. Dit bring die afskeidswaarskuwing wat Moses aan die volk in Deut. 30:19, gerig het, in herinnering.
Vers 8: Hou die HERE die versekering uit dat Israel nie geheel-en-al vernietig sal word nie. Die dogter van Sion sal oorbly soos ‘n skermpie in ‘n wingerd, soos ‘n slaapplekkie in ‘n komkommertuin, soos ‘n beleërde stad. As dit nie vir hierdie versekering was nie, sou ons uitgewis word soos Sodom en Gomorra.
Vers 9: God sal sy verbond nie verbreek nie, die nageslag van Israel sal nie uitgewis word nie.
Lees onder andere die volgende Skrifte in verband hiermee:
Twaalf onvoorwaardelike en onverbreekbare beloftes aan Abraham, Isak en Jakob: Gén. 12:2-3; Gén. 13:16; Gén. 15:5; Gén. 17:2-8, 15-19; Gén. 18:18; Gén. 22:15-18; Gén. 26:4,24; Gén. 24:60; Gén. 27:28-29; Gén. 28:3, 14; Gén. 32:12, 28; Gén. 35:11.
God beloof ‘n ewige en onvernietigbare troon aan Dawid: 2 Sam. 7:13;
2 Sam. 16:25-29; Ps. 89:4-5, 28, 30, 34-38; Dan. 2:35, 44; Dan. 7:14, 18, 27; Lukas 1:31-33.
Die belofte van ‘n oorblyfsel (in vers 9): Vgl: Jes. 10:20-22; Jes. 11:11-13, 16; Jes. 37:32; Jes. 46:3; Jer. 23:3-8; Jer. 31:7-14; Eség. 11:16-21; Joël 2:32; Miga 2:12-13; Miga 4:1-7; Miga 5:3-9; Miga 7:18; Sef. 3:13-20; Sag. 8:6-8, 11-12; Rom. 9:25-29; Rom. 11:5.
Hieruit kan ons sien dat daar altyd ‘n oorblyfsel in Israel sal wees. In die tyd van Elía was daar 7,000 wat die knie vir Baäl nie gebuig het nie - (1 Kon. 19:18).
So sien ons dat in die tyd van Jesaja - (Jes. 1:9) daar ‘n “klein oorblyfsel” oorgebly het sodat God nie vir Israel sou vernietig as gevolg van haar sonde nie.
Daar sal ook ‘n oorblyfsel oorbly om die Duisendjarige Vrederyk in te gaan en so die kern te vorm van Christus se koninkryk op aarde - (Sag. 12:6 - 13:9).
Hieruit blyk dit duidelik dat God in Israel vir Homself ‘n eiendomsvolk geroep het deur wie die doel van God op aarde uitgewerk sal word. Die hoofdoel hiervan is die stigting van ‘n wêreldwye koninkryk. Wanneer ons nou terugkeer na Jesaja 1 dan sien ons in verse 26 en 27 die toekomstige herstel en verheerliking van Israel. Ons sal meer hiervan in Jesaja 2:1-4, sien.

Indien u hierdie boek wil bestel - kontak Monique : ekklesiakassetfonds.neser@gmail.com

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74450
TodayToday113
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1379
This_MonthThis_Month5480
All_DaysAll_Days74450