Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 620

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons lees uit Openbaring 17:1-18;
1 EN een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit,
2 met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.
3 En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.
4 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery;
5 en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.
6 En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.
7 Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe koppe en die tien horings, wat haar dra.
8 Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is.
9 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit.
10 En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly.
11 En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf.
12 En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.
13 Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier.
4
14 Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin - want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings - en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.
15 En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.
16 En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand.
17 Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woord van God volbring is.
18 En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde.
Mag God sy woorde aan ons harte seën.
Geliefdes, soos ek julle in die oggend diens belowe het, wil ek vanaand met u enkele gedagtes deel oor die Kerk van Rome. Ons is daarvan bewus dat die Pous oorlede is en dat daar geweldige samesprekings in Rome aan die gang is en baie vergaderings en intriges want dit is ‘n ingewikkelde prosedure met die verkiesing van ‘n nuwe Pous en ek wil met u daaroor praat.
Maar voordat ek dit doen wil ek eers weer vir u daardie 5de vers noem;
Openbaring 17:5;
5 en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.
“Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde”
Ek gaan nie vanaand ‘n verhandeling in besonderheid hieroor gee nie, dit sal te lank neem. Maar ek sal u aanraai om weereens, die van u wat die boek Openbaring het wat ek geskryf het , hoofstuk 17 te lees. Dit is vir u van die uiterste belang in hierdie tyd wat gebeur en plaasvind met die verkiesing van die nuwe Pous wat enige oomblik aangekondig kan word.
Maar ek wil dan verder voortgaan, ek wil net sê, en u moet baie mooi daarna luister want dit is die waarheid en iets wat u nog nooit opgemerk het nie.
Daar is ‘n gesegde wat sê, dit is ‘n handjie vol mense wat dinge laat gebeur. Dit is ‘n klein bietjie meer wat sit en kyk hoe dit gebeur. Die groot meerderheid, die groot massa weet glad nie eers wat aangaan nie en dit is wat in die wêreld aangaan.
Dit gryp my aan in my siel, 10duisende, 100duisende, miljoene mense het in die afgelope tyd toe die Pous gesterf het en sedertdien al die dinge wat gebeur het, sy begrafnis, groot optogte wat daarmee gepaard gegaan het, gesien, en die kroning van die nuwe Pous wat gaan kom. Aanstaande
5
Sondagaand gaan ek daaroor praat want dit is van geweldige geskiedkundige betekenis maar ook van geweldige profetiese betekenis.
Die mense sal sit en kyk, hulle sal die prag en die praal aanskou; sonder dat hulle dit besef, gaan dit ‘n groot indruk op hulle maak en dit gaan so by hulle verbygaan en wie gaan weet wat werklik besig is om plaas te vind.
Wie gaan weet wat dit werklik beteken, daarom, al is dit miskien soos ‘n stem wat roep in die woestyn, wil ek vir u wys wat besig is om te gebeur. Wil ek vir u wys, die betekenis daarvan en die uitdaging wat vir ons voor die deur staan, want wat geskrywe is om te gebeur, dit gaan gebeur.
As u daardie hoofstuk in ons Openbaring boek lees, ek hoop u gaan die moeite doen om dit net weer ‘n keer deur te gaan en wat daarop volg. U sal onder andere sien hoedat ek daarin wys hoedat die nasies van Europa die draers geword het na die verval van die Romeinse Ryk. Hulle het die draers geword van die Pouslike stelsel nadat die Keisers van Rome van die toneel verdwyn het en die Romeinse Ryk tot ‘n val gekom het. Dit was net vir ‘n klein rukkie, “die dier wat was en nie is nie en tog is”. Daardie selfde nasies het hulle weer gegroepeer onder die vaandel van die Pous en tenminste vir 1260jaar die Pous oppermagtig gemaak en dat hy geregeer het amper as ‘n god op aarde. Nie net die gewone burger se lewe was in sy hand nie maar konings het gekom en hulle krone aan sy voete neergelê.
Oppermag van die Pous.
Dit is ‘n geskiedkundige feit dat konings soms deur die Pous tot drie dae buite in die sneeu laat wag het sodat hy die kroon op hul hoofde kon plaas. Absoluut oppermagtig, en dit is hierdie vrou wat op hierdie dier gery het, met ander woorde hierdie dier, hierdie stelsel het daardie vrou gedra. Maar daar kom ‘n dag wat hierdie dier gaan omdraai en hierdie vrou gaan opvreet wat op haar rug ry en dit is wat op die punt staan om in Europa te gebeur.
Dié Europa wat die draer, die bakermat, kan jy amper sê, was van die Roomse Katolisisme, behalwe Wes Europa. Ons weet wie daardie stelsel is wat haar gedra het en enige een wat ‘n bietjie ingelig is, sal dit kan sien. Europa is vandag so gerysmier, so deurdring van die kommunisme. Dit is een van hulle redes vir die standpunt oor Suid-Afrika. Dat daardie Kommunistiese Stelsel vir Europa gaan insluk en gaan oorneem. Daarmee ook die Rooms-Katolieke Stelsel wat een van die magte was wat gegryp het en gereik het na wêreldoorheersing met verskriklike en magtige intriges wat die geskiedenisboeke vol van is en wat aangrypend is om te lees en te bestudeer. Dat daardie Rooms-Katolieke Stelsel op die punt staan om ingesluk te word en oorgeneem te word deur die Kommunisme.
6
As u sal onthou en u sal dit in my boeke sien wat ek jare gelede geskryf het om vir u te wys die invloed van die Kerk van Rome, dat in die land waar die Roomse Katolisisme oppermagtig is, behalwe vir die heeltemal heidense wêreld soos Afrika, het jy jou grootste persentasie van ongeletterdheid, soos in Portugal, Spanje, Suid Amerika. Selfs in Italië kry jy jou grootste mate van ongeletterdheid waar die Roomse Katolisisme oppermagtig is, want dit pas in sy patroon om die mense ongeletterd en ongeleerd te hou, sodat hy kan aanhou met sy dwingelandy van bygeloof en van vrees vir die kerk en veral vir die persoon wat die “POUS” genoem word, wat die hemel vir jou kan oop en toesluit.
Die Pous is oorlede en een van die dae word daar ‘n nuwe persoon aangewys. Vir al hierdie jare gee die Roomse Katolieke Kerk voor om ‘n sogenaamde Christelike Kerk te wees. Wat ‘n wan opvatting! Een van die grootste en fynste vorme van afgodery wat die wêreld nog ooit gesien het. Die Rooms-Katolieke Kerk, oppermagtig sover dit die sogenaamde wêreld betref.
Protestantisme.
Iemand het eenkeer gevra, o dit laat my sidder tot in my wese as ek daaraan dink en dit noem. Dit was ‘n jong seun en hy sê vir hom; “What do you know about Christianity ? O, Christianity is a dead man on a pole.” Ja dit is ‘n dooie man aan ‘n paal. Dit is Christendom!
Kyk maar na jou Roomse Kerk, na die beelde, dit is een van die eerste dinge wat jy sien. Kyk na die beeldjies wat so baie om hulle nekke gehang word, ‘n paal in die vorm van ‘n kruis met ‘n dooie man daarop. Simbool van ‘n dooie geloof met sy verskriklike nagevolge.
Maar geliefdes, dit bly nie daar nie. Kom laat ons ‘n bietjie verder kyk. Ons noem onsself Protestante. Ons beroem onsself daarin en met geen refleksie nie, dit is by wyse van illustrasie, daar is sekere kerke in ons land en seker in ander lande ook, wat selfs die naam “Protestant” in hulle titel het, ook in hulle naam, ek noem dit maar net en die Here ken my hart, dit is geen refleksie op daardie kerke nie. Dit is net om my punt duidelik te maak.
Daar is kerke in ons land met die naam van: “Die Nuwe Protestantse Kerk, Die Pinkster Protestantse Kerk en al ons ander Christelike Kerke”. Al het hulle nie die naam nie, as ons vir hulle moet vra en hulle vir ons moet vra: “Is julle Protestante”, dan sal ons sê: “ja”.
Wat beteken die woord Protestants?
Protestants beteken -- so het dit gekom! Dit is om te protesteer!
Die Hervormers het geprotesteer, teen die afgodery, teen die bygeloof, teen die dwingelandy, teen die bedrog van die Roomse Kerk.
7
Dit is hoe Martin Luther met die hervorming begin het, Calvyn, Zwingli, Huss en al die name deur die eeue. Hulle het geprotesteer. Maar my broer en suster, my vriende, ons het mak geword, ons protesteer teen niks meer nie. Ons maak kompromie. Vandag is die groot kreet wat uitgaan, soos dit in Engels gesê word: “Don’t rock the boat”.
Moet net nie die godsdienstige harmonie versteur nie. Moenie die rasse harmonie versteur nie. Stem saam, gee oor, gee toe. Loop saam solank dinge net vreedsaam geskied. Al loop die stroom ook vreedsaam na die afgrond. Al loop hy stil tot daar, tot by die waterval. Tenminste dan tot jy oor die afgrond stort het jy vrede. Moet nie protesteer nie!
Ek wil hê u moet kyk, daarom het ek die las op my hart gevoel. Sommige van u gaan in die volgende paar dae voor die televisie sit en kyk, ander sal dit in die koerante lees, tydskrifte gaan dit met groot prente dra en groot artikels daaroor skryf, in die dae wat voorlê.
Daar sal pragtige prente wees van die Pous. U gaan sien hoe pragtig hy aangetrek gaan word, al die verskillende klere, die verskillende edelgesteentes waarmee hy uitgedos gaan word. Ek wil vir u wys wat God se woord daarvan sê. Ek wil hê u moet daaraan dink wanneer u kyk, as u nie vanaand se boodskap gehoor het nie, en u kan uself ontleed, dat u aan uself moet vra, hoe vêr is ek al saam gedra met daardie stroom op pad na die afgrond toe!
Het u “PROTESTANTS”, in u hart?
U weet, ek wil u hierdie vrae vra:
“Neem ons nog standpunt in teen dit wat die Bybel verbied of veroordeel?”
“Neem ons nog standpunt in vir dit wat die Bybel gebied?”

MiniCalendar

October 2019
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Shop

Visitors Counter

85282
TodayToday44
YesterdayYesterday59
This_WeekThis_Week172
This_MonthThis_Month3817
All_DaysAll_Days85282