Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 531

Lent status: Available

Availability: 1/1

 5 / 1
PoorBest 

Review

 Die boek van Openbaring word oor die algemeen beskou as die moeilikste boek in die hele Bybel om te verstaan. Indien ons egter die regte sleutel het, dan is dit gladnie moeilik om sy boodskap te verstaan nie. Dit is die opsomming van die ganse Bybel, en openbaar God se doel en plan vir al die eeue.
Ons kan dit kortliks as volg opsom:
Waar die boek Génesis ons vertel hoe die Paradys verloor is;
Vertel die boek van Openbaring ons hoe die Paradys herwin is.
Dit is van die uiterste belang om te onthou dat, omdat die boek van Openbaring die laaste boek in die Bybel is, sal dit van al die simboliek, leerstellings en beeldspraak van die ganse Skrif gebruik maak. Dit sal die hele verhaal van God se doel met die mens voltooi en afrond.
Hierdie boek is baie simbolies geskryf. ‘n Alwyse en liefdevolle God het dit met ‘n besondere doel gedoen om aan te toon hoedat Hy die mens ‘n vrye keuse gegee het, maar tog die einde vanaf die begin voorsien het. Sodoende sou Hy gedurig ingryp, en die bootjie dwarsdeur al die golwe van die onstuimige see wat deur die menslike winde van self-wil, valse godsdienste en vrugtelose “werke” opgejaag is, stuur tot in die veilige hawe van die wêreldwye Koninkryk van sy Seun Jesus Christus waarin uiteindelik sy wil op aarde volbring sal word, net soos in die hemel - (Matt. 6:10).
Deur middel van hierdie boek demonstreer Hy weereens dat Hy alleen God is, met die mag om sy wil te volbring, en dat Hy alleen kan doen wat geen ander kan doen nie, en dit is: Om die einde vanaf die begin bekend te maak.
Die Apostel Johannes het in ‘n soort previsie, tonele in werklikheid aanskou, wat eeue ver verwyderd was van die dag waarin hy geleef het. Hy kon nie daardie tonele in die moderne terminologie beskryf nie, daarom het hy woorde gebruik waaroor hy beskik het, om die indrukke weer te gee wat daardie tonele op sy gemoed gemaak het. Dit is die rede waarom sy beskrywing van hedendaagse gebeure wat hy toe al in visie gesien het, in woorde amper soos ‘n prentstrokie voorkom.
Laat ons hierdie tonele wat vir ons so noukeurig beskryf word, weer voor die gees roep, dan sal daar by wyse van ‘n terugblik, al die belangrikste gebeure van die afgelope tweeduisend jaar, in hulle volgorde voor ons geestesoog verby marsjeer. Dink weer vir ‘n oomblik daaroor na dat die apostel in werklikheid ons moderne tye in die gees gesien het - hy het as 't ware ‘n voorvertoning van dinge wat in sy tyd nog moes kom, bygewoon.
Hy het die akteurs wat nog gebore sou word gesien, miskien baie van u wat nou hierdie woorde lees!
Hierdie feite moet baie duidelik in gedagte gehou word wanneer ons die profetiese boodskap van die boek van Openbaring lees. Hierdie boek is ‘n panorama van kerk en wêreldaktiwiteite vanaf Johannes se tyd tot met die Wederkoms van Christus, wat God deur Jesus aan Johannes gegee het om ons te lei en te leer. Die Christen wat die bestudering van hierdie “Boek” verwaarloos, draai sy rug op ‘n lewensbelangrike boodskap, wat God as so noodsaaklik beskou het, dat Hy dit as ‘n spesiale “openbaring” gegee het om aan sy volk oor te dra. Johannes het nie net getuig van die waaragtigheid van hierdie boodskap nie, en dat dit van God was nie, maar ook van die betroubaarheid van die getuienis van Jesus Christus. Verderaan verklaar hy dat die getuienis van Jesus die Gees van die profesie is - (Open. 19:10).
Daniël en Openbaring.
Die boeke van Daniël en Openbaring moet saam gelees word. Die boek van Openbaring is die natuurlike opvolger van Daniël, net soos die Nuwe Testament die Ou Testament opvolg. Die een vul die ander aan.
Aangaande die afgelope 2566 jaar, (d.w.s. vanaf ongeveer 600 v.C. tot nou, 1966), kan ons in breë trekke sê dat: Daniël die een derde hiervan in besonderhede behandel, en die orige twee derdes net in hooftrekke. Openbaring gee hierdie laaste twee derdes weer in besonderheid. Met ander woorde, Openbaring neem ons vanaf die Eerste Koms van Jesus, deur die Groot Verdrukking na Armagéddon en die Tweede Koms van Jesus Christus, die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde, die Koninkryk, die “kort tydjie” van Openbaring 20, en dan die Ewigheid!
Is u gereed om met ‘n ongesluierde gesig op te kyk in al hierdie openbarings terwyl die majesteit daarvan weldra oor u hele wese gaan spoel, wanneer hierdie Boek vir u gaan begin oopgaan?
Sentrale Tema.
Ons kan hierdie boek opsom deur te sê dat die middelpunt waarom al hierdie openbarings wentel is die Persoon van ons Here Jesus Christus in sy besondere verwantskap aan sy kerk en sy koninkryk.
Ons sien dat dit die “openbaring van Jesus Christus” is - Open. 1:1) as Saligmaker en Here van alle here en Koning van alle konings.
Die tema is die voltooiing van God se werk van herstel (6,000 jaar) waarna die mens in sy rus sal ingaan.
Soos ons alreeds gesê het;
Begin die boek Génesis met die “paradys verloor”,
en Openbaring eindig met die “paradys herwin”.
Dit beskryf in besonderheid die finale stryd waarin Lucifer onttroon, en Jesus Christus gekroon word.
Lees verseker Romeine 11:33-36.
Beknopte oorsig van Inhoud.
Daar is drie hoof kronologiese konstruksies of indelings.
(a) Hoofstukke 1 tot 3: - (Veral hoofstukke 2 en 3).
Hierdie indeling dek die tydperk vanaf die jaar 96 na Christus, (die boek Openbaring is in hierdie tyd geskryf) tot en met die Wederkoms van Christus en die Duisendjarige Vredesryk, en handel oor die Christelike Kerk, die Heidense Romeinse Ryk, die Tydperk van Roomse Opperheerskappy en die Koninkryk van Christus, met die klem op die Christelike Kerk.
(b) Hoofstukke 4 tot 11: - (Veral hoofstukke 6 tot 11).
Hierdie gedeelte dek ook die tydperk vanaf die jaar 96 na Christus tot die Wederkoms van Christus en die Duisendjarige Vredesryk en handel oor die Kerk van Christus, die Heidense Romeinse Ryk, die Rooms Katolieke Tydperk en die Koninkryk van Christus, met die spesiale klem op die tydperk van die opperheerskappy van die Pous.
(c) Hoofstukke 12 tot 22:
Hierin word die tydperk vanaf die Eerste Koms van Christus tot by sy Wederkoms en die oprigting van sy Koninkryk op aarde gedek, en handel oor die Christelike Kerk, Heidense Rome, “Roomse Rome”, die Koninkryk van Christus, met spesiale klem op die tydperk van die Opperheerskappy van die Pouse en die Koninkryk van Christus.
Die boek van Openbaring dek dus ‘n periode van 3,000 jaar wêreldgeskiedenis, geskryf nog voordat dit plaasgevind het; ‘n onteenseglike bewys dat dit deur God geïnspireer is.
Opskrifte en Indelings.
Daar is vyf hoof indelings:
(1) Die 7 Briewe (hoofstukke 1:9 tot 3:22).
(2) Die 7 Seëls (hoofstukke 4:1 tot 8:1).
(3) Die 7 Basuine (hoofstukke 8:2 tot 11:19).
(4) Die 7 Skale (hoofstukke 15:1 tot 16:21).
(5) Dan hoofstukke 17 tot 22: Die nasleep van die “7de Skaal”,
Die Oordeel en dan die vestiging van Christus se Koninkryk op aarde.
Verskillende Rigtings van Uitleg.
Daar is vier verskillende vertolkings van die boek van Openbaring.
(A). Die Futuristiese:
Hierdie skool leer dat hoofstukke 4 (of) 6 tot 22 nog in die toekoms vervul moet word.
(B). Die Historiese:
Hulle sê dat daar vanaf Johannes se tyd ‘n kronologiese vervulling in die geskiedenis is van die boek van Openbaring. Ons behoort aan hierdie leerskool.
(C). Die Praeteriste:
Hulle sê dat die boek van Openbaring alreeds lankal vervul is.
(D). Die Harmoniste:
Hulle probeer om hierdie verskillende vertolkings met mekaar te versoen en te laat harmoniseer.
Hierdie laaste twee leerskole is so by verre in die minderheid, dat ons hulle nie verder sal behandel nie.
Die Futuriste glo in ‘n geheime “koms” van Christus vir sy eie. Na hierdie geheime “koms” sal daar dan ‘n periode van 3½ jaar (sommige sê 7 jaar) wees, wanneer die Antichris of Bees op die aarde sal regeer, en die Groot Verdrukking sal veroorsaak. Gedurende hierdie periode sal hoofstukke 4 tot 19 dan vervul word.
Hierdie teorie is gedurende die 16de eeu deur die Roomse Jesuïtiese priester Ribera ontwerp om stof in die oë van die Hervormers te skop, wat die Pousdom begin herken het as die groot hoer van hoofstuk 17;
en die Roomse Kerk as die “vrou - - - - - dronk van die bloed van die heiliges en van die getuies van Jesus - - - - - ” - (Open. 17:6).
John Nelson Darby wat die stigter van die “Plymouth Brethren” in 1830 was, het hierdie teorie verder uitborduur. Dis baie tragies om dit te sê, maar tog waar: die grootste gedeelte van die Protestante aanvaar vandag hierdie Rooms geïnspireerde vertolking sondermeer.
Die Historiste, wie se vertolking ons onderskryf, tel onder hulle geledere sulke luisterryke name uit die verlede soos Wycliffe, Martin Luther, John Knox, Isaac Newton, John Wesley, Charles Finney, C. H. Spurgeon, D. L. Moody, en nog baie andere.
Die Historiese vertolking is gegrondves op vervulde profesie; deur dit te volg betree ons die vaste grond van feite wat alreeds plaasgevind het. Met die Boek van Openbaring in die een hand en die Geskiedenisboek in die
ander, kan ons die vervulling van die profesieë van hierdie Heilige Gees geïnspireerde Boek bevestig.
Die Futuriste het voorspel dat Mussolini die Heilige Romeinse Ryk sou laat herleef. Toe sy ster verskiet, het hulle weer gesê dit was Adolf Hitler. Nou sê hulle weer dit is die groep nasies wat die Europese Gemeenskapmark vorm, met Wes Duitsland as hulle leier.

Indien u hierdie boek wil bestel - kontak Monique : ekklesiakassetfonds.neser@gmail.com

MiniCalendar

July 2019
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Shop

Visitors Counter

66319
TodayToday77
YesterdayYesterday179
This_WeekThis_Week256
This_MonthThis_Month3052
All_DaysAll_Days66319