Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 599

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons vra die seën van ons liewe HEER.
Vader in die wonderlike Naam van Jesus dank ons U vir vandag, vir die groot voorreg dat ons weer U wonderlike Boek , die Bybel kan oopmaak en na U stem kan luister. Baie dankie dierbare HERE dat daardie woord lewendig en kragtig en skerper as ‘n twee snydende swaard is.
O, dierbare HERE, baie dankie dat dit vir ons vertel dat U die lewende God is en die groot prys wat u in U groot liefde en genade betaal het om ons te kom uitred uit hierdie bose wêreld. O, dierbare Here Jesus, dat u bereid was om vir ons te kom sterwe, om vir óns te kom verneder word, om ons uit te haal uit die stof en ellende en ons op die troon te plaas wat U vir ons beskik het.
Dierbare HERE, vul ons met die geloof en met liefde en met U Gees, gee ons ook vandag ‘n geopende oor. Dierbare HERE om te luister na U woord. Open ons verstand dat ons die Skrif mag verstaan soos U ook gedoen het met U dissipels van ouds. Ons bid dit met danksegging in die wonderlike Naam van Jesus ons Verlosser en Saligmaker.
Amen.
My liewe broers en susters, die HERE het my instaat gestel om weer ‘n boodskap met u te kan deel, nog ‘n boodskap wat vir baie, baie jare hier in my hart tot wasdom gekom het. Omdat dit so ‘n wonderlike woord is wat ek met u wil deel bid ek dat die HERE vir u ook genade sal gee, dat u met ‘n mooi oorgegewe gemoed sal luister na die HERE se woord en moenie sê dit is vergesog nie. As dit staan in God se woord dan is dit die waarheid.
Ek wil met u praat, naamlik: “Oor die kinders van God”.
Kinders van God – en ek vra u om saam met my te lees as ons eerste Skriflesing, maar ons sal soos gewoonlik, natuurlik baie ander Skrifte met u saam lees.
Ons lees uit 1 Johannes 3:1-10;
(Ek sien, dit tref my die opskrif van hierdie hoofstuk is ook: Die kinders van God).
1 KYK, wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.
2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.
3 En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.
4
4 Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid.
5 En julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in Hom nie.
6 Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie.
7 My kinders, laat niemand julle mislei nie: wie die geregtigheid doen, is regverdig soos Hy regverdig is.
8 Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.
9 Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.
10 Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie.
Ons lees tot daar.
Nou, ter aanvang wil ek hierso op ‘n paar baie belangrike punte aan u verduidelik.
Hier by die 8ste vers lees ons:
Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.
“Hy wat die sonde doen is uit die duiwel”.
Die woordjie “uit” is uit die Grieks se woord “EK” vertaal, wat beteken - “van binne uit”, waarlik uit, letterlik uit die duiwel gebore.
Netso in die 9de vers:
Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.
Daardie woorde “elkeen wat uit God gebore is” is ook weer uit die Griekse woord “EK”, en dit beteken werklik: “uit die binneste van God gebore”, soos jy in die binneste van jou moeder gebore is.
“Doen geen sonde nie” – daardie woordjie “doen” geen sonde nie, dit beteken “beoefen” geen sonde nie, dit bedryf geen sonde nie omdat God se saad in hom bly.
Nou as ‘n mens na Jesaja toe blaai, dan sal u hierdie woorde sien wat ek al baie in die jare van my bediening aan u beklemtoon het en wat baie belangrik is vir ons Israeliete en dit is:
Jesaja 51:7;
Luister na My, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is! Wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skimptaal nie;
5
“Volk in wie se hart my wet is”.
Ek glo dat in elke Israeliet is God se wet van geboorte af ingeskryf. Is dit nie ‘n feit dat as ons sondig en ons het gesondig selfs voordat ons tot bekering gekom het, maar elke keer wanneer jy gesondig het, is daar iets hier binne wat jou gepla het. Jy het daardie stem miskien stil gemaak of jy was ongehoorsaam aan hom en nogtans voort gegaan maar jy het dit nie na harte gedoen nie, omdat jou gees nie werklik saam met jou dade en woorde getuig het nie. Jy kan nie sondig nie want jy is uit God gebore.
Bedink hierdie dinge, dit is van die uiterste belang.
Ek lees weer met u die 9de vers:
Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.
Nou ons lees dieselfde uit 1 Johannes 5:18;
Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie.
“Elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie”.
Nie van harte sondig nie, nie sonde bedryf nie soos die Engelse sê: “Did not practise sin”. Elkeen wat uit God gebore is doen geen sonde nie omdat Sy Saad in hom bly,(daardie woord “saad” is uit die Grieks se woord “SPERMA”, dit beteken letterlik die manlike saadsel) so ook in elkeen van ons wat uit God gebore is, en elke Israeliet is uit God gebore.
Dit is van die eerste dinge wat ek vir u al wil sê, laat dit u nie skok nie, moenie dink dat die duiwel u laat dink u oortree nou ‘n wet nie of u gaan te ver nie. Dit is net soos Jesus vir die mense gesê het: “Ek is die Seun van God”. Toe het hulle klippe opgetel om Hom te stenig want hoe kan jy wat ‘n mens is jouself God maak? Jesus was God ook, wat mens kom word het. Hy het dit gewaag om dit vir hulle te sê want hulle hele opvoeding, hulle hele natuur, die hele manier waarop hulle groot gemaak was het vir hulle geleer dat hulle dit nooit kan sê nie. Maar ons is uit God gebore! En Jesus het gesê: Ek is die Seun van God!
En wanneer ons Jesus aanneem, as ons eie persoonlike Saligmaker dan gee Hy ons ook die reg of die mag om kinders van God genoem te word, soos ons lees in Johannes 1:12.
Ek begin net by die vers voor dit.
Johannes 1:11-12;
11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.
12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
“Kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”.
6
Die Naam van die HERE.
My broer en suster, ek praat oor die “kinders van God”.
Loof die HERE.
Dit is van die uiterste belang; God het ‘n saad op aarde en Jesus het gekom om die saad te red.
Ons lees die Bybel so ligtelik, ons lees hom so bolangs, so oppervlakkig. Die gevolg is, daar is woorde en tonele wat by ons verbygaan wat van die uiterste belang is en wat ons moet verstaan as ons God se woord wil verstaan.
Byvoorbeeld in Deuteronómium 14:1-2; (Lees hierdie woorde)
1 JULLE is kinders van die HERE julle God; julle mag julle ter wille van ‘n dooie nie stukkend kerwe of ‘n kaalte tussen julle oë maak nie.
2 Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God, en jou het die HERE uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is.
“Julle is kinders van die HERE julle God”.
Daardie woord “kinders” is in die Hebreeus “BEN” en die beteken volgens die geleerde mense - werklik afstammeling of seun.
Dieselfde in Matthéüs 13, die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Maar luister na dit; ons lees werklik hierdie woorde in:
Matthéüs 13:38;
En die saailand is die wêreld. Die goeie saad – dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose.
Ons het ongelukkig groot geword met ‘n metode wat dodelik is vir die evangelie en dit het ingesluip saam met baie ander dwalinge wat in die begin gekom het toe die oorspronklike gemeentes begin weg dwaal het van die ware evangelie wat hulle by die apostels gehoor het wat hulle weer by Jesus gehoor het. En dit is waar die verrotting begin het. Die een dwaling wat verskriklik is; wat ons van kleins af geleer het, is om die Bybel te vergeestelik.
Ons moet die Bybel baie letterlik verstaan tensy dit uit die konteks vir ons baie duidelik is dat dit ‘n geestelike betekenis het. Sekerlik het dit ook ‘n geestelike betekenis maar as die HERE byvoorbeeld praat van die saad van God wat in ons is, dan is dit ‘n letterlike saad. God het letterlik nakomelinge hier op aarde. Netso het die duiwel ook nakomelinge hier op aarde.
Daarom lees ons mos in vers 38;
“En die saailand is die wêreld. Die goeie saad – dit is die kinders - - - -
(Kinders - Grieks – “huios” – seuns, afstammelinge)
- - - - -van die koninkryk, en die onkruid is die kinders (afstammelinge) van die Bose”.
7
Daarom kon Jesus bv. vir die Fariseërs van sy tyd; kon Hy vir hulle sê in:
Johannes 8:44;
Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.
“Julle het die duiwel as vader”.
My broer en suster, dus nie op ‘n geestelik manier nie. M.a.w., elkeen wat verlore is; volgens die gewone evangelie is ‘n kind van die duiwel. Jy word ‘n kind van die duiwel gebore en jy word ‘n kind van die HERE gebore. Maar wanneer jy ‘n kind van die HERE gebore word moet jy tot wedergeboorte kom, daar kom die betekenis van die woord wedergeboorte vandaan.
Jy moet weer gebore word, jy moet die tweede keer gebore word want die eerste keer is jy uit God gebore maar jy het vervreemd geraak as gevolg van die sonde en daarom is die lewe van God uit jou uitgeneem maar nie sy saad nie!

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74445
TodayToday108
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1374
This_MonthThis_Month5475
All_DaysAll_Days74445