Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 588

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons gaan saamlees uit die HERE se Woord.
Ons lees die hele hoofstuk met mekaar saam:
Nehemía 1:1-11;
1 DIE geskiedenisse van Nehemía, die seun van Hagálja. En in die maand Kislew van die twintigste jaar toe ek in die vesting Susan was,
2 het Hanáni, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda; en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap, en na Jerusalem.
3 En hulle het vir my gesê: die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stukkend en sy poorte is met vuur verbrand.
4 En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het dae lank getreur; en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel
5 en gesê: Ag, HERE, God van die hemel, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en U gebooie onderhou -
6 laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees, om te luister na die gebed van u kneg wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen U gedoen het; ook ek en my familie het gesondig.
7 Ons het verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat U aan Moses, u kneg, beveel het, nie gehou nie.
8 Dink tog aan die woord wat U aan Moses, u kneg, beveel het, naamlik: As julle ontrou is, sal Ek julle onder die volke verstrooi;
9 maar as julle jul tot My bekeer en my gebooie onderhou en dit doen - al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal Ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat Ek verkies het om my Naam daar te laat woon.
10 Hulle is tog u knegte en u volk wat U verlos het deur u grote krag en deur u sterke hand.
11 Ag, Here, laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van u kneg en op die gebed van u knegte wat verlang om u Naam te vrees; en laat dit tog vandag u kneg geluk, en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik skinker van die koning.
4
Ons lees tot daar. Mag die HERE sy Woord aan ons harte seën.
Soos ek vir u afgekondig het, die boodskap wat die HERE soos ‘n las op my hart gelê het, is: Die mure van Jerusalem.
“Die mure van Jerusalem”
In die oog van God was Jerusalem ‘n skone stad - dis die stad wat God verkies het om sy Naam daar te vestig. Dis die naam van priester en profeet - die stad waar hulle name in voorkom, maar hierdie stad met sy mure wat om hom gebou was, hierdie stad waarin die pragtige Tempel van Salomo in gestaan het, hierdie heerlikheid, waar die mense van heinde en verre gekom het om daarna te kyk, hierdie stad het in Nehemía se tyd “plat” gelê! Die mure was omgegooi, die tempel was verwoes, en dit was nie net ‘n kwessie van klip en klei nie - dit was ‘n kwessie van die Naam van die HERE!
Daar in sy ballingskap, toe Nehemía hierdie nuus kry en hulle sê vir hom - hulle sê “die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad en die muur van Jerusalem lê stukkend, en sy poorte is met vuur verbrand” - (Neh. 1:3).
Geliefdes, wat het gebeur? Wat het gebeur, wat het die mure van Jerusalem omgegooi? Wat het die Tempel verwoes? Ons weet, sover dit mensehande betref, was dit die vyand wat gekom het. Die fisiese vyand het gekom. Nebukadnésar het uiteindelik gekom en die afrondingswerk gedoen, en die mure omgegooi en die Tempel verbrand, en vir Juda in ballingskap weggevoer.
Dit was nie waar dit begin het nie, as Israel getrou gebly het aan die HERE, as hulle harte op God gevestig gebly het, dan sou Jerusalem tot vandag nog fier en vas, en heerlik en trots gestaan het tot die eer en verheerliking van die HERE. Die Tempel sou nog daar gestaan het. Die Naam van die HERE sou nie ontheilig gewees het nie, en God se volk sou nie in ballingskap weggevoer gewees het nie.
So, dit was nie Nebukadnésar nie, dit was nie hy en sy soldate wat Jerusalem se mure omgegooi en die tempel verwoes het nie. Nee, die omgooiing het in die hart van die volk begin. As ons dit verder mag deurvoer (ek sal weer daarby terugkom) maar so kan ons kyk, na elke huis, en elke familie, en elke mens se lewe.
Waar begin die omgooi van jou huis?
Waar begin die omgooi van jou volk?
Waar begin die omgooi van jou lewe?
5
Iemand kan jou platslaan met die vuis, jy sal weer opstaan - en al moet jy ook sterwe, jy sal weer eendag opstaan.
Prys die HERE!
Niks, maar niks kan ‘n mens, ‘n huis, ‘n volk, vernietig behalwe sy eie sonde nie.
Die mure van Jerusalem het platgelê, en die verskriklike smaad het gekom as gevolg van die sonde van die volk. Dit is vir my so geweldig treffend dat toe die duiwel voor God gaan staan het oor Job, en die duiwel vir die HERE gesê het: ja, Job is ‘n vroom man, en Job dien U, want U het mos ‘n muur rondom Job gebou. Ek kan vir Job nie bykom nie. Daar is ‘n muur rondom hom.
Toe sê die HERE vir die duiwel: Nou-ja, maar gaan probeer iets met Job.
Dit is nie my boodskap vanmôre nie, maar as jy mooi daarop ingaan, dan sal jy sien die duiwel het ‘n kraak gemaak in die muur wat rondom Job was! En weet u wat was daardie kraak? Daardie kraak was dat Job het begin om te vrees. Job het begin bang word, en Job het begin om bang te word dat hierdie voorspoed van hom en hierdie beskutting van hom nie altyd kon voortduur nie.
Daar het die duiwel deur daardie kraak in sy muur ingekruip, en Job se hele besitting van hom weggeneem; en uiteindelik sy hele gesondheid. Job se mure was platgegooi en Job het op die ashoop gaan sit.
Die skrywer van die Spreuke sê vir ons in:
Spreuke 4:23;
Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.
Jerusalem se mure het platgelê, en die Tempel was verwoes, omdat Israel haar hoë en haar heilige roeping verruil het vir dit wat geen voordeel inbring nie. Israel het haar God verruil vir afgode.
Israel het haar heerlikheid verruil vir dit wat vuil is, en die omval van die mure was outomaties. So is dit ook in u lewe en in my lewe: u kan maar na elke mens se lewe kyk, - daardie man en daardie vrou: al is hulle lewe eenvoudig, maar as hulle God dien, dan staan hulle huis.
Ek sal nooit vergeet nie, ‘n verkoopsman het eenkeer vir my gesê; hy het gesê: hulle leer vir ons in die verkooptegniek (“salesmanship”) - as jy nou gaan en jy probeer klandisie werf (you start canvassing), - en jy loop so in die straat af - en as jy so aankom na die huis toe, kyk hoe lyk daardie huis (maak nie saak nie, al is hy eenvoudig) maar as daardie huis goed versorg
6
is, die tuin is mooi na gekyk en so aan, hy sê dan kan jy maar aan daardie mense iets gaan verkoop. Hulle sal hulle terme (paaiemente) betaal. Hulle sal hulle paaiemente betaal! Hy sê want jy kan dit aan die buitekant van die huis sien en so is dit in ‘n mens se lewe: as jou hart binnekant reg is, dan is jou lewe buitekant reg.
As jou hart binnekant reg is man en vrou, pa en ma, seun en dogter, dan staan daardie huis. Dan sal sy mure nie platval nie! U weet, ‘n paar weke gelede, toe ek hierdie gedeelte gelees het; ek het werklikwaar - ek kon my droefheid nie keer nie, ek moes ween voor God. En ek sien in die gees vir Nehemía daar sit, en hy kry hierdie tyding - die mure lê plat, die tempel is plat: hy sê: “En toe ek hierdie woorde hoor (dis die vierde vers) het ek gesit en ween, en ek het dae lank getreur;”.
Dis die volgende las op my hart vanmôre, ook vir hierdie gemeente en vir myself, sal ons nie begin treur oor die omgegooide mure in ons volk se lewe; oor die omgegooide mure van ons huise nie. Hoeveel huise is daar nog wat staan in die HERE, waar die HERE gedien word? - pa, ma en kinders, waar die HERE se Naam nog grootgemaak word?
Die duiwel het begin by ons huise!
Hy het geweet as hy die mure van ons “huise” omgooi, dan gooi hy die mure van Jerusalem om. Hy het presies so gemaak in die geskiedenis van Israel - die duiwel het gesê: “Nooi hulle seuns en dogters na julle feeste, lok hulle om julle afgode te kom aanbid, wys vir hulle hoe lekker dit vir die vlees is, hoe lekker dit vir die uiterlike is, sodat hulle daardie wat binnekant is, kan verruil vir wat geen god is en waarin daar geen krag is nie”.
Israel se hart begin afvallig raak van God, en toe Israel se huise begin verkrummel, toe val die mure van Jerusalem. Die HERE laat my kyk so in die gees oor ons volk, en ek sien “plat” mure. O, ek sien onbekeerde kinders, ek sien onbekeerde ouers, en pa’s en ma’s en ek sien ‘n onbekeerde volk - ek sê: HERE, ons mure lê plat, my God, en HERE, dit lyk asof dit ons so min raak. Dit lyk asof ons so min hartseer is daaroor.
Dit sê: “ En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween en dae lank getreur”.
En ek sê: Ag HERE, gee vir my genade in my eie hart, gee vir my genade by ons toehoorders, dat U ons oë sal oopmaak vir die behoefte van God se volk, en dat ons waarlik sal begin om te treur. U weet, die HERE sê in sy Woord: “as ‘n mens hartseer is, dan gaan dit goed met jou hart”. Dit is die waarheid. O, mag God vir ons ‘n hartseer gee oor die toestand van ons volk waardeur die Gees van God kan werk.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74445
TodayToday108
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1374
This_MonthThis_Month5475
All_DaysAll_Days74445