Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 514

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Hierdie studie wat ek met u gaan behandel volg op ons vorige Bybelstudie naamlik: “Die dag van die HERE”, en die titel van hierdie studie is: “Na die dag van die HERE”.
Wat gebeur ná die dag van die HERE?
Net ‘n kort inleiding:
Wanneer ‘n mens na die wêreld kyk en kyk na die probleme en na die verskillende vraagstukke:
Daar is die rasse kwessie;
Daar is die bedreiging van die kommunisme;
Daar is die ekonomiese probleme wat baie aktueel vandag is;
Daar is die verbrokkeling van die samelewing en van die Westerse Beskawing;
Daar is die verskillende ideologieë;
Daar is verskillende politieke partye;
Daar is verskillende filosofieë;
Die een verklaar dit, hoekom is daar vliegtuigskakings?;
Hoekom is die heiden in opstand?;
Hoekom lyk dit asof niks hom kan keer nie?;
Hoekom is dit dat dit lyk asof in die Weste daar geen leierskap is nie?
Nouja, nou is daar hierdie bespiegeling en daardie bespiegeling en so aan. Nou wil ek vir u net kortliks sê hoe ek die saak sien, waarom dit so is. Ons kan maar hier spring en ons kan daar spring en ons kan spring waar ons wil, maar ons sal moet terugkom na God se Woord. Ons sal moet terugkom om “God Self en onse Here Jesus” in Wie Hy Hom openbaar het, op die regte “plek te bring”.
Een van die foute wat die Christendom gemaak het, sonder dat hy dit besef het, is dit as te ware dat hy die HERE afgekamp het in die hemel, en nie vir die wêreld wys en verkondig wat God se bedoeling in werklikheid met die aarde is nie. Dat God baie beslis “in” ons ekonomiese faset, “in” ons politieke faset en “in” ons sosiale faset is en noem wat jy wil. Die Here Jesus het tog self die wet opgesom, en Hy het gesê die hele wet kan opgesom word hierin: - Eerstens dat jy die HERE jou God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en jou hele verstand en al jou kragte en jou naaste soos jouself.
Met ander woorde dat God eerste moet kom.
Hy moet eerste kom in my besigheid;
Hy moet eerste kom in my studies;
Hy moet eerste kom in my boerdery, noem wat jy wil;
Hy moet eerste kom!
4
Ons het dit nie gedoen nie!
Daar is die eerste en die hoof verklaring daarvoor!
Nou kom ons by die tyd van afrekening!
God gaan Homself nie laat ignoreer nie! Die HERE gaan ook nie die mens of die duiwel toelaat om sy plan te verydel nie!
Ek sê vir studente en skoliere hierdie tyd van die jaar, dit is nou eksamentyd. Eksamentyd is eintlik ‘n tyd van afrekening! ‘n Tyd van verantwoording vir wat jy gedurende die jaar gedoen het. Jy kon maar klasse afgegee het soos jy wou, ons ken die ding, jy kon maar jou studies verwaarloos het soos jy wou, maar die tregter loop uit op die punt waar jy moet antwoord gee! So ook met die Christendom!
Ons het onse visie en ons het God se Woord en ons het onse opdrag verwaarloos, en ons het Hom geïgnoreer! Ons noem onsself ‘n Christelike Westerse Beskawing, maar wat het ons van die Christelikheid werklik in ons Westerse Beskawing, net ‘n naam? Wat beteken God en wat beteken Christus werklik vir ons in al hierdie fasette van ons lewe wat ek genoem het. God gaan dit nie so toelaat nie, ons het gekom tot die tyd van afrekening! Ons het gekom tot die tyd vir verantwoording! Dit is so eenvoudig soos dit!
Wanneer ons kyk na die Bybel en ons kyk na die geskiedenis van Israel, dan sien ons dit baie duidelik: Daar was oomblikke in die geskiedenis van Israel soos hy byvoorbeeld sy klimaks bereik het in die tyd van Dawid en toe in Salomo en op verskillende ander tye. Verskillende van konings, beide van Israel en van Juda waar hulle die HERE gehoorsaam was, waar hulle die gebooie van die HERE bewaar het en in daardie mate en in daardie tempo, was daar veiligheid, was daar rus in Israel, was daar voorspoed, was die heiden op sy plek en was die heiden onder bedwang!
Maar in die mate, waarin Israel weggedryf het van God, in daardie mate netsoos ‘n skaal wat jy gewigte weerskante opsit. In daardie mate; toe Israel afdwaal van God, toe kom die heiden op, hy raak brutaal en hy raak sterk in vergelyking en in verhouding met Israel en daar was oomblikke waar die heiden selfs vir Israel oorheers het, waar Israel vir die heiden slawediens moes verrig! Dit is presies die posisie vandag!
Ons kan bontspring soos ons wil, ons sal moet terugkom na die Gods Plan en na die Gods Patroon, in elke rigting van ons denke en van ons beweging op watter terrein ook al.
Nou u sal dit ook verderaan sien, as ons nou hierdie opsomming ingedagte hou en u dink bv. aan ons vorige studie oor die “Dag van die HERE”, wat ook ‘n dag van afrekening is dan sal u sien, dit werk ook so. U sal sien as
5
u daardie boekie van my lees “Rusland in Profesie”, of luister na die kasset, sal u ook daarin sien, dat selfs die opkoms van die Kommunisme, (mense mag my miskien hiervoor kwalik neem, maar as hulle die Bybel glo sal hulle moet erken dat dit so is, dat selfs die opkoms van die Kommunisme, is deur God toegelaat!
Is net in hierdie idee van die skaal, omdat ons op so ‘n toestand is, so vér weg van God af gedryf het. Ons godsdiens, en as u miskien dink ek is nou te skerp daarop en ek is verkeerd, dan vra ek om verskoning, maar ek vra dat u eers daaroor moet dink, voordat u my veroordeel. Ons godsdiens het so ‘n klug geword, dat dit tot ‘n groot mate ‘n leë dop geword het. En daarvoor het ‘n godlose ideologie en sy kanaal wat hy gevind het, wat ek vir u baie beskrywe het, uit die oervyande van God en van Israel saamgestel en opgebou; die Antichris Saad. Dat hy hom ‘n pragtige kombinasie van die duiwel se kant af, die gees van Satan en sy kanaal wat hy gekry het, om op te kom. Dat daardeur “dit die roede in God se hand” gaan wees om ons mee te slaan en te kasty en te bring op dié plek waar ons sal sê: “HERE help ons!” en dan sal ons die HERE aanroep en dan sal God sy beloftes vervul!
Ná die dag van die HERE:
Ons lees eers ‘n paar Skrifgedeeltes.
Die eerste is:
Matthéüs 24:22-31; (‘n Baie welbekende gedeelte uit die HERE se Woord.)
22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
23 As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! --- moet dit nie glo nie.
24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
25 Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.
26 As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn moet nie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer - moet dit nie glo nie.
27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
28 Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.
29 EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
6
30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot by die ander einde daarvan.
Ons volgende Skrifgedeelte is:
Eségiël 30:1-3; ( Ook vir hierdie Bybelklas ‘n baie welbekende gedeelte)
1 VERDER het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
2 Mensekind, profeteer en sê: So spreek die Here HERE: Huil julle! Ag, die dag!
3 Want naby is ‘n dag, ja, naby is ‘n dag van die HERE, ‘n dag van wolke; die tyd van die nasies sal dit wees,
(of soos die K.J.V. sê: It shall be the time of the heathen.)
Nou:
Eségiël 34:11-16;
11 Want so sê die Here HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg.
12 Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid.
13 En Ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hul land; en Ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land.
14 Op ‘n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op ‘n goeie plek en wei in ‘n geil weiveld op die berge van Israel.
15 Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here HERE.
16 Die wat verlore is, sal Ek soek en wat weggedryf is sal Ek terugbring en wat gewond is, sal Ek verbind en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die sterkes sal Ek verdelg: Ek sal hulle oppas soos dit reg is.
Dan in dieselfde hoofstuk, verse 23-31;
23 En Ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, naamlik my kneg Dawid; hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle ‘n herder wees.
24 En Ek, die HERE, sal vir hulle ‘n God wees, en my kneg Dawid ‘n vors in hulle midde. Ek, die HERE, het dit gespreek.
7
25 En Ek sal ‘n verbond van vrede met hulle sluit en die wilde diere uit die land laat verdwyn; en hulle sal veilig bly in die woestyn en slaap in die bosse.
26 En Ek sal hulle en die plekke rondom my heuwel tot ‘n seën maak en die stortreën laat val op sy tyd; stortreëns van seën sal dit wees.
27 En die bome van die veld sal hulle vrugte gee, en die land sal sy opbrings gee, en hulle sal veilig wees in hul land; en hulle sal weet dat Ek die HERE is as Ek hulle jukskeie stukkend breek en hulle ruk uit die hand van die wat hulle diensbaar gemaak het.
28 En hulle sal nie meer ‘n prooi vir die nasies wees nie, en die wilde diere van die land sal hulle nie opeet nie; maar hulle sal veilig woon sonder dat iemand hulle verskrik.
29 En Ek sal vir hulle plante van naam verwek, sodat hulle nie meer deur hongersnood in die land weggeruk sal word nie en die smaad van die nasies nie meer sal dra nie.
30 Maar hulle sal weet dat Ek, die HERE hulle God met hulle is, en dat hulle, die huis van Israel, my volk is spreek die Here HERE.
31 En julle is my skape, die skape van my weide; julle is mense, Ek is julle God, spreek die Here HERE.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74444
TodayToday107
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1373
This_MonthThis_Month5474
All_DaysAll_Days74444