Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 586

Lent status: Available

Availability: 1/1

 5 / 1
PoorBest 

Review

Ons neem vanmôre as ons Skriflesing Génesis 6:1-13, en ons lees met
mekaar saam uit:
Génesis 6:1-13;
1 TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle
dogters gebore is,
2 sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was,
en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.
3 Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie,
omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig
jaar.
4 In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die
seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir
hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die
manne van naam.
5 Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde
groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur
net sleg was,
6 het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het,
en daar was smart in Sy hart.
7 En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die
aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere
en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak
het.
8 Maar Noag het genade gevind in die oë van die HERE.
9 Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte
man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.
10 En Noag het drie seuns gehad: Sem, Gam en Jafet.
11 Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die
aarde was vol geweld.
12 Toe sien God die aarde aan, en - dit was verdorwe, want alle vlees
het sy wandel op die aarde verderwe.
13 En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my
besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En
kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg.
Ons lees tot daar, mag die HERE sy woord aan ons harte seën.
My broer en suster, as u werklik ‘n saak wil verstaan dan moet jy gaan kyk
hoe het hy begin. As jy werklik ‘n boom wil verstaan sal jy hom aan sy
vrugte ken, maar hy begin by sy wortels. Daarom, as ons werklik die
wêreld waarin ons lewe wil verstaan moet ons kyk hoe het hy begin.
4
Ek wil vanmôre met u praat oor “Noag die opregte!”
NOAG DIE OPREGTE.
Ons praat almal vandag in die wêreld, en ek is seker daarvan ons sien dit
almal, en ek glo vandag hoef jyself nie eers ‘n Christen te wees om te sien
dinge op hierdie aarde is nie reg nie. Dinge op hierdie aarde is onveilig.
Dinge op hierdie aarde is gevaarlik, is onbetroubaar – geen sekerheid nie.
Maar as ons kyk na die wêreld rondom ons is daar baie feite, daar is so
baie dinge waarna ‘n mens moet kyk, die tyd is so geweldig en die
gebeurtenisse is so groot.
Jy is maar ‘n ou kolletjie, hoe sal jy verstaan wat werklik aan die gang is as
jy in ‘n groot massa is, hulle kan jou dood trap dan sal jy nie eers weet wat
het hierdie massa in beroering gebring nie. Dis wanneer jy ‘n ent uitstyg en
dit van vér af bekyk, dat jy perspektief kan kry, dat jy dit sal verstaan.
Hoe moet ons hierdie dinge verstaan wat vandag aan die gang is? Kan
ons dit verstaan? Was dit God se bedoeling dat ons dit moet verstaan?
Was dit God se bedoeling dat ons maar vir mekaar moet sê, ag, my broer
en my suster, glo maar net. Nou as dit reg en goed was dan sou ek sê,
maar dank die HERE dan daarvoor. Daar is ook geloof van ‘n kind, wat
belangrik is.
Daar is tog mense onder ons en ek is seker daarvan u is vanmôre hier
omdat u een van hulle is. Ek is een van hulle, daarom is ek wat ek is, ek
wil die wese van dinge verstaan. As dit nou God se bedoeling was dat ek
maar net moet glo dan sou Hy nie net vir ons hierdie ou Bybelboek gegee
het nie! Dan sou Hy nie vir ons al hierdie dinge laat opskryf het nie! Dan
sou Hy nie vir óns Homself openbaar het nie, nie vir ons ‘n Génesis,
Levítikus Exodus en later aan die Kronieke en wat ook al gegee het as dit
nie bedoel was vir u en my nie. Dan kan ons sien waarom die Profeet
Hoséa gesê het: “My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis”.
Dan sê God se woord tog ook, geloof, ja broer en suster, glo maar net,
maar wat is geloof? Geloof kom deur die woord van God. Deur watter
deel van God se woord? Net van ‘n paar versies in die Evangelies, met
alle liefde en respek gesproke, net oor die geboorte en lewe en die dood en
die opstanding van ons Here Jesus?
Party mense sê dit is vir my genoeg, maar vir my is dit nie genoeg nie.
Waarom moes Hy dan sterwe, waarom moes Hy dan opstaan en wie het
Hom doodgemaak? Hoekom is dit húlle wat Hom doodgemaak het?
Wanneer ek dan so na die wêreld kyk en ek die omstandighede waarin ons
lewe vir u moet opsom, dan sou ek dit vir u so sê:
5
Satan en sy gevalle engele se saad wil weer vandag alle Adamiete
vernietig net soos in die dae van Noag. Vir my is dit die verklaring van die
tyd waarin ons lewe, netsoos in die dae van Noag toe die wêreld gevul was
met geweld, so is hy vandag gevul met geweld, soos die mense in die dae
van Noag - alles wat hulle bedink het was net sleg. Vandag is dit weer
presies net so, alles wat die mens bedink is net sleg.
Waar kom dit vandaan?
Hoe word dit verklaar?
Ons Here Jesus het ook nog verder vir my die reg gegee om hierdie te
ondersoek en Hy het gesê, bv. in sy profetiese rede in -
Matthéüs 24:36-39:
36 MAAR van dié dag - - - -
Dit is nou die dag van sy koms
- - - - en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele
nie, maar net my Vader alleen..
37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die
Seun van die mens wees.
38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle
geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op
die dag dat Noag in die ark gegaan het,
39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal
weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die
mens wees.
SOOS IN DIE DAE VAN NOAG.
As die Here Jesus dan vir my gesê het: “soos in die dae van Noag” – en ek
gaan die dae van Noag ondersoek, soos ek ‘n bietjie vanmôre wil doen, sal
ek beter verstaan hoe die dinge is wat ons almal oor saamstem; ook ander
kerke sê dat die koms van die Here voor die deur is.
Soos ons gesê het daar was geweld, alles wat die mense in hulle hart
bedink het was net sleg. Dit was die kenmerke van die dae van Noag – die
kenmerke van vandag. Maar daar is ook ‘n ander aspek wat netso ‘n
uitstaande uitkenmerk vandag is en dit is:
“en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer
het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees”.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74448
TodayToday111
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1377
This_MonthThis_Month5478
All_DaysAll_Days74448