Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 809

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Handelinge 9 1-19;
Dit gaan oor die verhaal van die bekering van Saulus op die pad na Damaskus.
1 MAAR Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester gegaan
2 en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die Weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring.
3 En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af;
4 en hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?
5 En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
6 En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.
7 En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie.
8 Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie; en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring.
9 En drie dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie.
10 En daar was ‘n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in ‘n gesig gesê: Ananías! En hy antwoord: Hier is ek, Here.
11 Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid;
12 en hy het in ‘n gesig ‘n man met die naam van Ananías sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien.
13 Maar Ananías antwoord: Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het;
14 en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u Naam aanroep.
6
15 Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel.
16 Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly.
17 En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hand opgelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word.
18 En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en hy het opgestaan en is gedoop.
19 En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was ‘n paar dae saam met die dissipels in Damaskus.
Mag die Here dan hierdie woorde ryklik aan ons harte seën. Broers en susters, ek glo ek het vanmôre ‘n baie besonderse en baie spesiale boodskap om met u te deel.
Die titel van my boodskap is dan: “Die Apostel Paulus”.
Ek kan sekerlik nie in die fynste besonderhede met u oor die Apostel Paulus gaan nie want dit is een van die merkwaardigste verhale in die Bybel. U kan gerus ook weer self daaroor nalees.
Ons vind natuurlik al sy sendingreise vir ons baie haarfyn opgeskryf en opgeteken is in die handelinge van die apostels. Dan in sy sendbriewe word daar verder op uitgebrei wat hy alles geleer en gedoen en gely het terwille van die Naam en die saak van Hom wat hy eers so verskriklik en boosaardig vervolg het.
Paulus is een van die uitstaande karakters van die Bybel. Hy kan sekerlik bygetel word en ingereken word in die ry van die vernaamstes wat deur God gebruik was om sy Naam te verheerlik en Homself aan ‘n verlore mensdom bekend te maak. Ons ontmoet vir Paulus, ek sal net vir u so ‘n kortlikse sketsie gee, met die steniging van Stéfanus.
Ons lees in:
Handelinge 7:58; (Dit is waar Stéfanus gestenig is).
58 En hulle het hom - - - -
Dit is nou Stéfanus.
- - - - buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig; en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van ‘n jongman met die naam van Saulus.
Dus, dit is baie belangrik as ‘n mens net so ‘n bietjie jou verbeelding gebruik en jou gedagte laat gaan. Stéfanus was een van die eerste 7 diakens. ‘n Jongman vol van wysheid en vol van die Heilige Gees en vol
7
van krag. Stéfanus was ‘n magtige getuie vir die Here Jesus wat so pas gekruisig was en opgestaan het.
U moet self dink hoedat die hele Jerusalem en Judea in rep en roer moes gewees het. Die verskriklike teenstrydighede, die verskriklike stryery wat daaroor aangegaan het. Aan die eenkant die ou Joodse tradisie wat nie wou laat los nie. Die priesters en die ordes waarin hulle hulselwers gevestig het, wat aan die eenkant ‘n verskriklike bedreiging vir hulselwers gesien het. Aan die anderkant die magtige, kragtige uitwerking van die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees.
So was Stéfanus gevang deur hierdie owerpriesters en skrifgeleerdes, die sinagoge van daardie tyd, die leiers van die kerk, vir wie Saulus van Tarsus ook begin werk het om die Christene te vervolg. Hy was dus baie geïnteresseerd, daar was vir hom ‘n groot belangstelling in hierdie toneel. Hy was dus ook daar teenwoordig toe Stéfanus voor hierdie groot Raad moes verskyn.
As ek dit so in die gees sien my broer en suster, u kan gerus weer Handelinge 7 lees, maar toe Stéfanus voor daardie Raad staan, toe gee hy ‘n oorsig van die hele geskiedenis van Israel, reg vanaf die uittog van Egipte en dwarsdeur die magtige tekens en wonders wat God gedoen het.
Ek kan hom net sien, hoe sy gesig geblink het onder die krag van die Gees van God. Hier teen die einde, toe hulle woedend begin skreeu het op hom, sê die Skrif, sy gesig het begin blink soos die van ‘n engel en hier staan Saulus van Tarsus, soos ons hom sal leer ken deur saam met hom verder in die Handelinge van die apostels te gaan.
Hy was ‘n man met ‘n baie sensitiewe hart, hy was ‘n man met ‘n drang en ‘n verlange na God, net God se beste. Maar hy was natuurlik nog in die tradisie van die Fariseërs. Hy was heeltemal ‘n misleide en ‘n gebreinspoelde man. Om die waarheid te sê, hy het gedink hy moes veg vir al wat hy werd is om die ou orde te handhaaf en te verdedig en te beveilig. Dat hierdie nuwe orde nou gekom het en dat hy die Here Jesus as ‘n indringer en vervalser beskou het.
Hy het nog geluister na al die stories van die owerpriesters en skrifgeleerdes dat hulle, Jesus se dissipels, sy liggaam kom steel het en so aan. Dat hulle maar sommer net ‘n leuen vertel het dat Hy opgestaan het uit die dode. Want as dit so was, as die Here Jesus opgestaan het uit die dode, dan was dit natuurlik die end van die hele leerstelling van die ou orde.
8
Hy moes daarvoor veg en moes dit verdedig. Maar toe hy vir Stéfanus sien, hy sien die krag en die vuur waarmee hy getuig voor daardie Raad, een man teen al daardie uitgelese geleerdes van daardie tyd en hoe magtiglik hy hom gekwyt het van sy taak. Hoedat hy nie in een puntjie ‘n fout gemaak het nie aangaande die geskiedenis van Israel wat vir Saulus so dierbaar was en wat hy so goed geken het, dat hierdie man presies praat wat die waarheid is.
Hier teen die einde toe hulle hom wou stenig en sy gesig begin blink en hy begin bid het vir sy vyande, sien ons in:
Handelinge 7:56;
56 En hy het gesê: Kyk ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.
Dit is daardie oomblik wat hulle, die wat vir Stéfanus gestenig het, hulle klere (hulle wou, ek sê dit met baie groot erns, seker ‘n goeie saak daarvan maak) voor Saulus neergesit het. Hulle wou vir Stéfanus “dood”, “dood”, “dood”, gooi! Hulle was woedend, hulle was hatig op hom. Daarvoor het hierdie klere, soos hulle dit daardie dae gedra het, die jurk met die gordel om, dit het hulle seker gepla en gehinder dat hulle nie daardie klip so hard kon gooi soos hulle wou nie.
U moet daardie toneel voor u sien want dit is belangrik as agtergrond. En toe trek hulle van hulle boklere uit om lekker en harder te kan gooi met die klippe. En hulle gaan gooi dit juis by die voete van hierdie jongman Saulus. Hoekom nou juis aan sy voete?
O, die Raadsplan van God is te wonderlik. Daar glo ek het die prikkels begin. Toe die Here Jesus nou daar aan hom verskyn en hy plat val op die grond, daardie verblindende lig rondom hom geskyn het en toe die HERE vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? En hy sê: Wie is U, Here? Toe sê Hy, Ek is Jesus wie jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
Handelinge 9:6;
6 En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: - - - - -
Dit is nog terwyl hy op die grond lê.
- - - - Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.
In vers 15 sê Ananías toe vir hom wat God vir hom het om te doen.
Handelinge 9:15;
15 Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig -- - -
‘n Uitverkore werktuig!

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74447
TodayToday110
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1376
This_MonthThis_Month5477
All_DaysAll_Days74447