Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 695

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons lees uit die HERE se dierbare Woord, uit die Evangelie van Lukas.
Lukas 12:35-48;
35 LAAT julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.
36 En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop.
37 Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.
38 En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind -- gelukkig is daardie diensknegte.
39 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, dan sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.
40 Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.
41 Toe sê Petrus vir Hom: Here, vertel U hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal?
42 En die Here antwoord: Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee?
43 Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, só besig sal vind.
44 Waarlik, Ek sê vir julle: hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
45 Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word,
46 dan sal die heer van daardie dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie, en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot maak van die ontroues.
47 En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word.
48 Maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.
Ons lees tot daar en mag die HERE sy Woord aan ons harte seën.
Geliefdes, ek wil met u ‘n paar gedagtes deel aangaande die waarskuwing van onse Here Jesus omtrent sy Wederkoms.
4
Ek wil saam met u na ‘n paar van hierdie aspekte kyk. En dat die HERE dan deur sy woord in u hart en in my hart kyk, en kyk of ons gereed is. Het die HERE nie vir ons al baie voorregte en baie geleenthede gegee, om ons saak in orde te bring, en so is ook hierdie aand nog so ‘n geleentheid.
Mag ons dan genade vind, dat na hierdie diens, sou die Here Jesus miskien in hierdie nag kom of môre of dit is met sy Wederkoms of deur die dood of een of ander manier dat ons tyd en geleentheid verby is, mag die HERE genade gee dat ons vanaand sal weet ek is gereed om die HERE te ontmoet!
Ons het gelees in die 37ste vers – “Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom, Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien”.
Dit is vir my so wonderlik, die groot en die heerlike beloftes wat die Here Jesus maak vir diegene wat gereed is wanneer Hy kom. Kom laat ons nie kyk na die vrees aspek nie, maar laat ons kyk na die heerlike aspek, daardie dag wanneer Hy kom, en ons is gereed.
Geliefdes, die HERE gee vir ons die genade, Hy het vir ons die Heilige Gees gestuur om vir ons te help, om vir ons ‘n Helper te wees, vir ons ‘n Trooster te wees om ons gereed te maak.
U weet baie keer voel ‘n mens so alleen, en baie keer as jy nie baie versigtig is nie, kan jy jouself baie maklik oorgee aan selfbejammering. Dit gebeur dikwels met my, dat ek net moet keer, dat ek net moet onthou waaraan ek glo, dat jy so dikwels so alleen voel in die waarhede waarvoor jy staan, dat jy so alleen voel my broer en suster in die Openbaring van God.
Dan sê ek ag HERE, maar dankie die profete het daardie pad geloop, die Here Jesus het self daardie pad geloop en U het gesê, en ek sê dit vir die Here, ek dank die HERE daarvoor, Hy het gesê: “Ek sal julle nie as wese agter laat nie, Ek kom weer na julle toe. Ek stuur vir julle die Trooster, die Heilige Gees, Halleluja! Om by julle te bly vir altyd!”
As ons waarlik die Gees van God in ons lewens het, wat hoef ons te vrees, waarvoor hoef ons bang te wees, waarvoor hoef ons hartseer te wees en dis dieselfde Heilige Gees wat ons ook gereed maak, en gereed hou om Hom te ontmoet.
Daarom ek wil saam met u na ons eerste punt kyk, in sy eerste waarskuwing.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74453
TodayToday116
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1382
This_MonthThis_Month5483
All_DaysAll_Days74453