Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 612

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Sommige Aspekte
van die
Werk van die Heilige Gees.
Filippense 3:3;
Want óns is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie.
Die Heilige Gees inspireer die gelowige om te aanbid. Laat ons nou mooi aandag gee aan wat ek nou vir u gaan voorlees soos dit hier neer geskrywe is en dan ook my enkele bykomstige kommentare daarop.
Ons lees saam; En as u miskien nie onmiddellik nie saamstem nie, kyk ‘n bietjie:
Gebed is nie aanbidding nie en danksegging is ook nie aanbidding nie.
Aanbidding is ‘n doelbewuste en besliste handeling van die skepsel in verhouding tot God.
Aanbidding is ‘n besliste stelling van die skepsel voor God waarin hy God bemin, vereer, bewonder, intens bepeins en aanbid.
Iemand het dit eenkeer baie treffend so gestel:
In ons gebede is ons gemoeid met ons behoeftes,
In ons danksegging met ons seëninge,
In ons aanbidding met onsself.
Maar daar is geen, vir God, aanneemlike aanbidding behalwe die wat deur die Heilige Gees self ingegee en gerig word nie. Ware aanbidding moet dus in en deur die Heilige Gees wees want die Vader soek ook sulke mense wat Hom aanbid.
Johannes 4:23; - Ons sal nou daardie versie in geheel met mekaar saam lees, ons gaan net voort.
Die “vlees”: en let daarop die vlees moet daar in aanhalings wees. Ons sal vir u verder daarop verduidelik. Die “vlees” wil maar op alle gebiede van die lewe die oorhand hê. Die vlees het beide sy aanbidding en sy begeerlikhede. Die aanbidding van die vlees is vir God ‘n verfoeisel. Hierin kan ons die dwaasheid sien van ‘n gesamentlike aanbiddingsdiens waarin verskillende gelowiges “saam” wil aanbid. Let weer op na daardie; beide die woorde met hulle aanhalings tekens.
Jy kry baie keer; kry jy by sulke groot geleenthede, veral met publieke oomblikke, dan kry jy nou verskillende gelowe. Ek dink byvoorbeeld in die verlede waar daar sulke tye van groot geleenthede was waar almal bymekaar gebring is, Jode, Katolieke en Protestante. Nou gaan hulle ‘n groot aanbiddingsdiens hê, of dankseggingsdiens hê, of wat ookal.
Jy kan dit nie doen nie!
4
Jy kan dit nie werklikwaar doen in Gees en in Waarheid nie. Dit is waarom so baie keer selfs in groot byeenkomste, selfs van een denominasie, waar daar nie aanbidding kan wees nie want daar is nie ‘n Gees en Waarheid nie.
Daar is nie ‘n eenstemmigheid van geloof nie en waar daar nie ‘n eenstemmigheid is nie, daar is die Heilige Gees nie. Daarom is dit vir ons so belangrik, ook in ons eie dienste, of dit in ‘n biduur is of in ‘n oggenddiens waar ons netnou sal ingaan, of waar ook al, dat ons daaroor moet waak en dat ons, ons daarop moet toelê dat ons werklik in die Heilige Gees bymekaar kom, in ware eenstemmigheid en dat ons ernstig daaroor moet waak.
As daar iets is wat my ontroer, as daar miskien ‘n tweedrag in my hart is, as daar iets is wat nie reg is in my hart teenoor my broer, of teenoor my suster nie, dat ons daardie saak met mekaar sal regmaak. Ons moet onthou, ons moet baie mooi daarop let. Ons ou klompie byvoorbeeld, praat baie keer daaroor. Ja, ons is nou juis hier bymekaar. Ons het byvoorbeeld in die Ekklesia-groep gekom, of dit het Pinkster geword. Ons wou nou juis losruk van die ou tradisie:- waar my pa, my oupa en ouma en my oupagrootjie het nou in dié kerk groot geword, nou gaan ek ook maar so aan want ek moet ‘n kerk hê; ek moet ‘n kerk hê waaraan ek behoort.
Nou, ek glo ‘n mens moet êrens behoort, maar ons moet nou kyk of ons nie dalk ‘n klomp van ons ou tradisie tog met ons saamgebring het sonder dat ons dit besef nie. Ons het gekom waar ons nou vandag is omdat ons nou gemeenskaplik aan die waarhede glo waarvoor ons staan. Daarom is ons nou vanmôre hier bymekaar.
Reg genoeg, dit is ‘n baie goeie fondasie. Maar nou moet ek in my eie hart; gedurig my eie hart voor God ondersoek, dat my hart altyd in die gees met God is. Ek kan nie in die gees met God wees as ek ook nie in die gees met my broer en met suster is nie. Daarom is dit iets ernstig waaroor ek moet waak en waarvoor jy in die gees moet stry dat daar nie daardie oneenstemmigheid in my hart sal wees nie. Dat ek daarvoor alles moet verroer om dit reg te maak sodat ons die werklike aanbidding vir die HERE kan bid waarin die Heilige Gees vir ons sal lei. (Nog ‘n reël uitgelaat wat later behandel sal word)
Nie alle ernstige en opregte aanbidding, is aanbidding in die gees nie. Iemand kan baie ernstig en opreg wees in sy aanbidding en tog homself nie aan die Heilige Gees onderwerp het nie. Sy aanbidding is dan ook in die vlees. Selfs wanneer daar miskien groot getrouheid aan die Woord is, kan die aanbidding nogtans nie in die gees wees nie, dit wil sê, nie deur die Heilige Gees geïnspireer en gerig nie.
Om opreg te aanbid moet ons geen vertroue in die vlees hê nie. Ons moet die absolute onvermoë van die vlees erken. Dit is ons natuurlike “self” in teenstelling met die Heilige Gees, wat in die gelowige woon en wat alles
5
behoort te vorm, dan kan ons God eers aanbid soos dit Hom behaag.
Ons moet die groot gevaar besef wat daar bestaan dat die “ou-ek” self ons aanbidding wil binnedring en homself op die voorgrond stel. Ons moet die “self” volkome kruisig en absoluut verloën en ons geheel en al op die Heilige Gees werp om ons in ons aanbidding te lei.
Broers en susters laat ek vir u ‘n ernstige ding sê. U weet daar is twee maniere, wat ons veral hier in die binnekringe; ons baie versigtig oor moet wees, waar ek versigtig oor moet wees om nou byvoorbeeld om ‘n klompie soos u te lei. U weet in ons manier van aanbidding, waar ons graag wil hê dat mense moet getuig, waar ons byvoorbeeld in ‘n oggenddiens baie graag wil hê dat ‘n persoon in die gees sal optree as hy ‘n getuienis het; dat hy dit in die gees sal gee as die HERE vir hom ‘n lieflike Skrif oopgemaak het, wat die HERE aan hom openbaar het.
Soos verlede keer, onthou u, het ons vir u gesê, jy kan met die slimste verstand, die slimste persoon wees, wat die diepste betekenis in die oorspronklike taal van ‘n teks kan navors en jy kan dit gee en dit sal nuttig wees. Maar dan sal daar ‘n eenvoudige, miskien ‘n kind, opstaan: “Ooms en Tannies luister, die HERE het hierdie versie vir my oopgemaak”. En as daardie kind, jongmens of die ou skaapwagter of wie ook al, dit vir jou oopmaak, sal jy sê:
“Prys die HERE, dit is ‘n openbaring van God”.
Nie waar nie?
Ons moedig dit aan. Ons staan daarvoor dat ons ‘n gemeenskap sal hê waar ons die vrymoedigheid onder mekaar sal hê om dit met mekaar te deel en wanneer daardie persoon dit uitgegee het en dit was van God af, ons almal dit sal erken en sê: “Dankie, die HERE het dit vir ons gegee”.
Dit is die eenkant, en ons moet nooit daardie vrymoedigheid verloor nie. Maar geliefdes, as ons vanmôre eerlik wil wees, dan moet ons ook na die teenoorgestelde kant kyk. Jy vind dit baie keer in hierdie soort aanbidding van ons, dat baie kere persone miskien doelbewus, maar miskien met ‘n mengsel van inspirasie en mengsel van ek, “ekself”, dat hy opstaan en homself deur hom manifesteer as daardie openbaring wat God hom gegee het.
Dat daar baie keer mense is wat bid in ‘n diens, hy kan miskien mooi bid, miskien welsprekend, dat hy meer bid oor die effek wat hy miskien voel wat sy gebed op die gehoor het, as ‘n werklike aanbidding tot God. Dat daar partykeer ‘n manifestasie is, en ons staan vir manifestasies, daar is tale, uitleg van tale, daar is profesieë, daar is partykeer snaakse dinge wat ons doen, en as jy daardie snaakse ding doen in die Heilige Gees, as dit waaragtig van die Heilige Gees is, dan sal dit vir niemand snaaks wees nie. Daar is baie keer in ons midde, omdat ons hierdie soort van aanbidding
6
het, dat daar baie mense is wat dinge doen meer om gesien te word as om werklik te aanbid.
Nou kry jy die sensitiewe persoon, en dit is hier waar ons moet groei tot volwassenheid: wat sal sê: “Nou goed, ek sal nooit weer optree in ‘n diens nie, want dalk probeer ek myself manifesteer of dalk dink andere ek doen dit”. Ek gaan nou heeltemal in my dop kruip. Dit is verkeerd broers en susters. Dan is jy ook nie in die Heilige Gees nie. Daarom het ek gehuiwer om dit vir u te sê, maar ek moet dit sê, want dit is die waarheid.
As ons waarlik tot die heerlikheid van God en die skoonheid en in die krag van God wil optree, dan moet ons ‘n liggaam wees waarin al hierdie dinge vir ons baie, baie duidelik is. Aanbidding is heerlik en is wonderlik.
Loof die HERE!
Ons sal nog ‘n bietjie verder daarop inkom, ons maak net hierdie laaste paragraaf klaar van hierdie gedeelte.
Net soos ons onsself volkome op Christus gewerp het om ons te regverdig voor God, om ons siele te red en op geen werke van ons eie vertrou het nie, so moet ons ook alle vermoë tot goedheid van ons eie van ons afwerp en ons volkome op die Heilige Gees werp om ons in ‘n heilige lewe, verstand, gebed, danksegging en aanbidding; aanbidding en in alles te lei.
Ek het nou ‘n paar keer al in hierdie reeks gesê en ek wil dit weer beklemtoon, want ek sien ekself is nog baie skuldig daaraan, ons sê ons lewe in die dispensasie van die Heilige Gees. My broers en susters, die Here Jesus het gesê: “Ek gaan weg”; “Ek gaan weg, Ek is nie meer by julle nie, maar Ek stuur vir julle die Trooster, die Heilige Gees om by julle te bly”.
En as ons dit mooi in sy verband lees en as u weer Johannes 14; 15; 16; veral lees waar die Here Jesus so met sy dissipels gepraat het, dan is dit vir my baie duidelik dat die Here Jesus bedoel het dat die Heilige Gees sy plek sal kom inneem netso letterlik en netso werklik as wat Hy dit gehad het toe Hy by sy dissipels was.
Netso letterlik soos ek byvoorbeeld hier voor u staan, met u praat en hierdie dinge met u behandel, netso werklik soos Jesus met sy dissipels gepraat en met hulle gehandel het. Toe is Hy weg met hemelvaart, maar: “Ek sal die Heilige Gees in My plek stuur, julle moet net ‘n rukkie wag”.
“Julle moet net ‘n rukkie wag”.
Ek dink die Here sal vir ons meer openbaar soos die lig verder deurbreek in die dae wat voorlê. Ek verwag groot en magtige openbaringe van God baie vinnig en nog baie verborge dinge. Hoekom moes hulle daardie tien dae wag? Ons weet volgens die Skrif in Pinkster (peninta – dit is vyftig) was dit
7
so.
Ons weet dat presies nadat hulle die paaslam geëet het daardie nag, toe hulle uit Egipteland gelei is en toe die HERE vir hulle die wet daar op die berg Sinai gegee het, die Here daar in daardie magtige vertoon op die berg neergedaal het, was dit presies vyftig dae, presies “50 - peninta”, dit is waar Pinkster vandaan kom, dit is so.
So, presies na die slag van die paaslam, die Here Jesus self, en die uitstorting van die Heilige Gees, was dit presies 50 dae. So daar is ‘n ooreenkoms daarmee. Maar ek voel daar is nog ‘n dieper betekenis wat die Here vir ons sal wys. Net soos die Here Jesus die dissipels gelei het, met hulle gepraat het, hulle vir Hom kon vrae vra, het Hy vir hulle dinge geopenbaar.
Hoe baie kere, byvoorbeeld daar met die gelykenis van die onkruid en die goeie saad. Toe hulle nou eenkant kom toe vra die dissipels vir die Here Jesus, “Here verklaar vir ons daardie gelykenis van die onkruid”. Die Here het dit nie voor die skare gedoen nie, want hulle sou dit nie verstaan nie. Toe maak Hy dit vir hulle duidelik wie die onkruid is en wie die goeie saad is en so aan.
Hy het met hulle gepraat.
Hy het hulle geleer.
Hy het vir hulle openbaringe gegee.
En so het Hy vir hulle gesê: “Ek stuur vir julle die Trooster”.
Net so glo ek, moet die Heilige Gees met ons praat. Ons sal nog hier bykom waar ek vir u wil voorbeelde gee. Soos die Heilige Gees in die dae van die Bybel, in die dae van die handelinge van die apostels, met mense letterlik gepraat het, vir hulle instruksies gegee het, vir hulle gesê het wat om te doen.
Broers en susters ons lewe nog in daardie selfde dispensasie, dit is nog dieselfde Heilige Gees. Dank die HERE vir getuienisse van mense wat hiervan getuig, maar ek voel dit moet nog baie duideliker in ons lewens inkom. Ons moet die Heilige Gees weer sy plek gee waarvoor Hy gekom het en daarvoor moet ons meer doelbewus met Hom wandel.
Neem byvoorbeeld u eie lewe, kyk na die afgelope week in u eie lewe, u hoef my nie te antwoord nie. In u aanbidding; daar in u stiltetyd, daar in u werk, die susters in hulle huise, hoeveel keer het u met die Heilige Gees gepraat. Hoeveel keer het u bewustelik nou opgetree in die Heilige Gees in die geloof en gesê: “Heilige Gees, hier is ek. Jesus het gesê U sal kom om my te lei in alle waarheid. Ek wil so graag meer weet van Jesus. Ek het Hom so lief, maar ek voel ek is nog so ver van Hom af en Jesus het gesê U sal kom en by my wees en om in my te wees. Ek glo U is in my en by my,
8
ek glo U is nou hier by ons”.
Ek is nie nou besig om vir u ‘n lektuur te gee nie, dan kan u maar universiteit toe gegaan het of wat ook al geliefdes. Kom laat ons dit besef, dié Heilige Gees is nou hier! Dit is hoe ons wandel deur die geloof.
Dan het jy gesê: “Heilige Gees leer vir my, ek verstaan nie hierdie deel van die Skrif mooi nie. Ek weet nie wat om vir daardie persoon te sê nie. Ek het ‘n probleem. Ek moet iets met hierdie persoon gaan bespreek. Ek moet iets met daardie persoon gaan regmaak. Ek moet dit gaan doen en dat gaan doen, en ek weet nie. Heilige Gees wees my leidsman, wees my leermeester. Ek aanbid U. Ek aanbid U Vader in die Naam van Jesus deur die krag van die Heilige Gees.
Broers en susters, ek praat uit my eie skuldigheid in baie opsigte wanneer ek so daaraan dink. Jesus het gesê: “Ek sal julle nie as wese agterlaat nie”. Maar ek dink ons loop baie soos ‘n klomp weeskinders rond.
Net nog hierdie gedagtes in hierdie verband terwyl ons nog daarmee besig is. Kyk net hoe neem towery toe. Kyk hoe neem al die duiwelse praktyke toe.
Weet u hoekom?
Omdat hulle bonatuurlike bedrywighede het; dit is nie sommer bluf daardie nie, daardie mense het bonatuurlike magte. Daar is natuurlik ook die harlekyne. Daar is ook die wat ‘n rat voor jou oë draai, maar in hulle werkinge is daardie mense erg gely deur demone en deur bose geeste. Dit is werklikhede en hulle bring bonatuurlike dinge te voorskyn. Met die gevolg, hulle kry aanhangers by die honderde en by die duisende.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74455
TodayToday118
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1384
This_MonthThis_Month5485
All_DaysAll_Days74455