Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 508

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons lees saam uit:
1 Konings 8:1-11;
8 DAARNA het Salomo die oudstes van Israel en al die stamhoofde, die familie-owerstes van die kinders van Israel, by koning Salomo in Jerusalem bymekaar laat kom om die verbondsark van die HERE uit die stad van Dawid, dit is Sion, op te bring.
2 En al die manne van Israel het by koning Salomo op die fees vergader in die maand Étanim, dit is die sewende maand.
3 Toe al die oudstes van Israel daar kom, het die priesters die ark opgeneem
4 en die ark van die HERE en die tent van samekoms gebring saam met al die heilige voorwerpe wat in die tent was; naamlik die priesters en die Leviete het dit gebring.
5 En terwyl koning Salomo en die hele by hom vergaderde gemeente van Israel saam met hom voor die ark staan, het hulle kleinvee en beeste geoffer wat vanweë die menigte nie getel of bereken kon word nie.
6 Verder het die priesters die verbondsark van die HERE na sy plek gebring, in die binneste vertrek van die huis, in die Allerheiligste, onder die vlerke van die gérubs in.
7 Want die gérubs het die vlerke uitgesprei oor die plek van die ark, sodat die gérubs die ark en sy draaghoute van bo af beskut het.
8 En die draaghoute was so lank, dat die punte van die draaghoute uit die Heilige, vlak voor die binneste vertrek, gesien kon word, maar verder buitentoe was hulle nie sigbaar nie; en hulle is daar tot vandag toe.
9 Daar was niks in die ark nie as net die twee kliptafels wat Moses by Horeb daarin neergelê het, toe die HERE ‘n verbond met die kinders van Israel gemaak het by hulle uittog uit Egipteland.
10 En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die HERE vervul.
11 En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul.
“Die tempel van God”.
Ek wil met u praat oor die tempel van God.
‘n Baie bekende Engelse prediker het eenkeer gepraat oor “Geloofsprobleme” en gesê: “daar is drie woorde wat ‘n mens goed moet onthou en wat jy ook in die regte volgorde moet stel; dan sal jou geloofslewe en jou verhouding met God ook in orde wees.
4
Hy het dit in Engels so gestel:
“Fact, Faith, and Feeling” - (feite, geloof en gevoel)
U moet hulle nie omruil nie! Die meeste van ons wil graag altyd die “feeling” (die gevoel) eerste hê!
As ek voel; ek voel of ek dink ek voel gelowig, dan sê ek: “ek is gelowig”.
En dit is na soveel wonderlike ondervindinge in ‘n mens se lewe. Ek kan nie anders as om altyd eerlik te wees nie, anders kan ek God se woord nie bedien nie, maar ek kan dalk partykeer liewerste dinge verswyg. Maar as ons terug dink aan die ou dae, en hoedat mense onder die krag en die Gees van God was, ons ken hierdie dinge; dan kan ek nie help as ek eerlik wil wees en sê:
“Nou maar HERE, wáár is dit vandag?”.
Dan voel ek dat een van die grootste verklarings en redes is juis die “feeling” (die gevoel). Ons het teveel op die “gevoel” gelewe! Dit is heerlik om onder die krag van God te wees, dit is wonderlik! En sonder dit sal jy ook nooit die heerlikheid van die HERE werklik kan ervaar nie en ook nie die resultate kan lewer sonder dat jy die krag van die HERE op jou voel nie.
Jy moet dit hê!
U sal ook sien hoe dit hier ter sprake kom in ons gelese gedeelte:
10 En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die HERE vervul.
11 En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul.
Sê nou vir my dat hulle dit nie gevoel het nie; natuurlik het hulle die heerlikheid van die HERE gevoel! Dit is die dat hulle nie op hulle voete kon staan nie. So is dit ook met die mens. Daarom het ons al so baie deur die jare gesien hoedat mense teen die grond neerval, (en die wêreld daar buitekant spot daarmee en kritiseer dit). Seker maar soos in die dae van die oppersaal ook; toe hulle so kyk na daardie klompie dissipels en hulle sê: “hulle is vol soet wyn!” Daardie klompie dissipels het iets gevoel, ek kan dit nie anders verklaar nie.
Ja, in ons geloofslewe is “gevoel” baie noodsaaklik, maar dit kom aan die end van die ry:
“Fact, Faith and Feeling”.
Kry ons feite reg en kry dan ons geloof in die feite, en die gevoel sal kom! Die heerlikheid van die HERE sal weer op ons neerdaal.
Geliefdes, hierdie ou Bybelboek, met al die kritiek wat oor hom uitgespreek is, is ‘n boek vol van feite. Dit is ‘n boek vol van werklikhede, ook die gelese gedeelte. Die heerlikheid van die HERE het werklikwaar die tempel vervul. En toe die heerlikheid van die HERE die tempel vervul het, geliefdes, toe kon daardie priesters nie op hulle voete staan nie, en die volk
5
was geseën en die volk was gestig!
Wat van hierdie wolk? Hierdie wolk het saam met Israel getrek, (toe hulle opgetrek het uit Egipteland). Geliefdes, daardie wolk bedags en die vuurkolom in die nag was nie maar ou “klein kersliggies” nie, dit was ‘n magtige vlam, dit was ‘n gloed, want drie miljoen Israeliete alleen, moes beskut word teen die hitte van die son in die woestyn bedags, en moes warm gemaak word teen die woestyn se koue in die nag! Wat van die omliggende nasies in die omtrek? So ‘n groot wolk? Geliefdes, dit moes vir kilometers en kilometers en kilometers ver gesien word!
Toe ek hierdie boodskap so oordink, toe die HERE dit op my hart lê, toe sê ek: “HERE, is dit miskien een van die redes waarom daardie vyandige nasies nie vir Israel aangeval het nie? (Daar was net een nasie wat dit gewaag het, reg in die begin, en dit was die Amalekiete wat Israel aangeval het en hulle as te ware in die kiem wou smoor) maar daar het die HERE magtiglik ingegryp. Maar vir die res van daardie lang tog deur die woestyn, het daar nie een nasie vir Israel aangeval nie.
Kon dit wees dat hulle dalk hierdie geweldige wolk bedags en die vuurkolom in die nag gesien het, en dat dit hulle laat sidder en bewe het!
Fact, Faith and Feeling!
Geliefdes, die ou Bybelboek is ‘n boek van feite.
Maar glo ons daardie feite? Dit is ons moeilikheid! Ons moet in hierdie tyd sê: “HERE, hier staan dit geskrywe, en of dit is omtrent Uself, of al U hoedanighede, U almag, U liefde, U genade, U barmhartigheid, en ook U geregtigheid en waar U vir Israel gestraf het toe hulle gesondig het.
Dit is feite, geliefdes, en dit is feite waarin ons, ons geloof moet plaas en daar volgens moet begin te lewe en daar volgens ons handelinge moet rig, dan sal ons die heerlikheid van die HERE ook weer in ons lewens ondervind en die heerlikheid van God sal weer die tempel vervul. Want onse God is ‘n onveranderlike God! Die HERE sê: “ek is die HERE, ek verander nie, daarom is julle seuns van Jakob nie verteer nie”.
As ons ‘n stukkie uit die Bybel lees; of dit ‘n versie is, of ‘n hoofstuk, mediteer ons daaroor? Met ander woorde, sit ons as te ware ons vinger daarop en sê ons: “HERE, hier staan dit geskrywe - dit is ‘n feit!

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74448
TodayToday111
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1377
This_MonthThis_Month5478
All_DaysAll_Days74448