Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 613

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Spreek HERE, u dienskneg, u diensmaagd luister, in Jesus Naam, Amen.
Ek wil met u praat oor hierdie tema wat vir my van baie groot betekenis is,
naamlik:
Troos, troos my volk, sê julle God!
Jesaja 40:1-31;
1 TROOS, troos my volk, sê julle God.
2 Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd
verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die HERE
dubbel ontvang het vir al haar sondes.
3 ‘n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die
HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God!
4 Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word;
en die bult moet in gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word.
5 En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle
vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit
gespreek.
6 ‘n Stem sê: Roep! En hy vra: Wat moet ek roep? Alle vlees is gras,
en al sy aanvalligheid soos ‘n blom van die veld.
7 Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die HERE
daarin blaas. Voorwaar die volk is gras!
8 Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God
hou stand in ewigheid.
8 o Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op ‘n hoë berg! o
Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met
mag; hef dit op, wees nie bevrees nie! Sê aan die stede van Juda:
Hier is julle God!
10 Kyk, die Here HERE sal kom as ‘n Sterke, en sy arm sal heers; kyk,
sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig.
11 Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy sal die lammers in sy
arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies
lei.
12 WIE het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en die
hemele met ‘n span die maat geneem, en in ‘n drieling die stof van
die aarde opgevang, en die berge geweeg in ‘n weegtoestel en die
heuwels met ‘n weegskaal?
13 Wie het die Gees van die HERE bestier en as sy raadsman Hom
onderrig?
14 Met wie het Hy raad gehou, dat dié Hom verstand sou gee en Hom
sou leer aangaande die pad van die reg, en Hom kennis sou leer
en hom bekend maak die weg van die volledige insig?
4
15 Kyk, die nasies is soos ‘n druppel aan die emmer, en soos ‘n stoffie
aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, Hy hef die eilande op
soos ‘n stoffie!
16 En die Líbanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg
as brandoffer nie!
17 Al die nasies is voor Hom soos niks; as niks en nietigheid word
hulle by Hom gereken.
18 By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas Hom
stel?
19 Die ambagsman giet ‘n beeld, en die goudsmid trek dit oor met
goud en smelt silwerkettings.
20 Wie te arm is vir so ‘n offergawe, kies ‘n stuk hout wat nie vergaan
nie; hy soek vir hom ‘n kunsvaardige ambagsman om ‘n beeld op
te rig wat nie wankel nie.
21 Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af
bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde
nie gelet nie?
22 Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos
sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit
soos ‘n tent om in te woon.
23 Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander
Hy in nietigheid;
24 skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle
stam in die grond, of Hy blaas op hulle, sodat hulle verdor, en die
storm voer hulle weg soos ‘n stoppel.
25 By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die
Heilige.
26 Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge
geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep
hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en
omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie.
27 WAAROM sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel: My weg is vir
die HERE verborge, en my reg gaan by my God verby?
28 Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die
HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of
mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.
29 Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat
geen kragte het nie.
30 Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs;
31 Maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met
vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie,
hulle wandel en word nie mat nie.
5
Is dit nie ewige woorde nie?
Voordat ek my boodskap begin, (want ek sal nie tyd hê om dit weer te sê
nie), want ek wil hê u moet mooi oplet:
Die HERE maak sy beloftes aan Israel;
Die HERE troos sy volk;
En net om sy volk sekerheid te gee, sê Hy vir hulle wie Hy is!
Hy sê: Hy meet die heelal af soos ‘n stoffie!
Hy sê: Hy sit op die kring van die aarde en voor Hom, is die mense soos
sprinkane!
Hy gooi die sterre en die maan en die son in die uitspansel uit!
Hy noem hulle elkeen by sy naam!
Dit is Hy wat Israel se God is!
Ek wil hê u moet daaraan dink; en ek wil hê as u verstaan wat ek vir u wil
oorbring, dan moet u begin bid en u moet sê:
“o, Gees van God, blaas weer oor hierdie volk, maak ons wakker soos die
doodsbeendere in die vallei van Eségiël 37.
Troos, troos my volk, sê julle God.
U sal met my saamstem, u wat onder u volk woon en beweeg, daar is ‘n
geweldige neerslagtigheid; daar is ‘n geweldige wanhopigheid onder ons
volk. Ons is platgeslaan in baie, baie opsigte. In die een opsig, is daar
diegene, sommige verloor ons werk; ons skole is deurmekaar; daar is geen
wet en orde meer nie. Dis bekende dinge al by ons. Maar dan is daar ook
‘n ander groep van ons volk (daar is nie baie van hulle nie), met wie dit
baie, baie goed gaan, maar hulle is besig om te “wêrelds te word” en hulle
kom dit nie agter nie. Hulle beskou ons wat nog hierdie pad loop as
“verkramp en agterlik” en voel eintlik vir ons vreeslik jammer!
En die van ons dan, wat hierdie boodskap verstaan voel in die diepte van
ons wese jammer vir hulle, want hulle weet nie wat daar vir hulle wag nie.
So, daar is ‘n deurmekaar atmosfeer onder ons volk!
“Troos, troos, my volk, sê julle God”;
Kom ons neem net eers daardie versie, dan kyk u of daar nie dinge is wat
ek nou vir u gaan sê wat u miskien nog nooit raakgesien het nie.
In die eerste instansie; wat is troos?
Iemand wat nie “troos” nodig het nie, beteken “troos” niks voor nie.
‘n Persoon wat ‘n dierbare verloor het wat vir hom of vir haar kosbaar was,
‘n vader of ‘n moeder of ‘n man of ‘n vrou of ‘n kind, so ‘n persoon het troos
nodig. As so ‘n persoon troos kan ontvang, is daar niks wat kosbaarder is
as dit nie. Maar soos ek sê, jy moet jou behoefte besef! Jy moet weet
waarvoor jy getroos moet word.
6
Tweedens, troos is nie veel werd as dit nie op iets gebaseer is nie of as
daar nie ‘n verwagting is dat die trooswoorde werklikwaar vir my verligting
en troos sal bring nie. Daar is so baie ydele “troos” woorde; ons troos baie
keer mekaar, baie keer probeer jy ‘n kind troos en dan weet jy, ek kan nie
daardie troos goedmaak nie. Maar hierdie God van ons wat sê; “Troos,
troos my volk, sê julle God”, Hy het daardie vermoë, Hy het daardie krag!
Daarom sê Hy vir ons: “Sy heerlikheid en sterkte”.
Laat ek maar net weer vir u daardie 12de versie lees.
“Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet”
Het u miskien al probeer water skep, om op ‘n ding te gooi, en al wat u het
is u hand? Hoeveel kan die holte van ons hand bevat, hoeveel water?
Die HERE sê; Hy het die waters, die see, alles het Hy met die holte van sy
hand afgemeet.
Hoe ‘n groot God is dit nie?
Dis die God wat Israel troos! Dis nie ydel troos woorde hierdie nie, dis
woorde wat betekenis in hulle het, en in hierdie moeilike tyd moet u en ek
dit raakvat, anders gaan ons ook nie getroos word nie!
“en van die hemel met ‘n span die maat geneem”
Hy het die hemele met die afstand tussen sy duim en sy pinkie afgemeet;
tussen die duim en pinkie, dit is ‘n span.
Hoe groot is die hemele nie?
Hoe groot is hierdie God nie?
Ons kan Hom nie bevat nie! Ons kan Hom nie begryp nie!
Maar as Hy praat van water in die “holte van sy hand” en dit “afmeet” met
‘n “span”, kan ons begin om darem ‘n idee te kry en as die Heilige Gees
ook saamwerk, dan kan Hy ons die grootheid van onse God laat besef. Dit
is ons moeilikheid; beide in ons sonde en in ons afvalligheid en ook in ons
hartseer, weet ons nie meer hoe groot onse God is nie.
“en in ‘n drieling (of in ‘n maat) die stof van die aarde opgevang en die
berge geweeg in ‘n weegtoestel en die heuwels op ‘n weegskaal”
Lees maar weer, hy gaan aan tot by die 26ste vers om vir ons te vertel hoe
groot Hy is!
Dis nie sonder rede dat die profeet dit gesê het onder die inspirasie van die
Heilige Gees nie!
Maar dit is nog nie al nie; hoe sal ons tot oortuiging kom?
Troos, troos my volk, sê julle God!

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74444
TodayToday107
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1373
This_MonthThis_Month5474
All_DaysAll_Days74444