Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 513

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Dit is wat die HERE op my hart gelê het. Ek vra u om saam met my te lees uit:
Job 1:1-22; Job 2:1-10;
1 DAAR was ‘n man in die land Us wie se naam was Job; en die man was vroom en opreg en godvresend en een wat afgewyk het van die kwaad.
2 En vir hom is daar sewe seuns en drie dogters gebore.
3 Daarby was sy besitting seweduisend stuks kleinvee en drieduisend kamele en vyfhonderd paar beeste en vyfhonderd eselinne en ‘n groot menigte slawe, sodat dié man ryker was as al die kinders van die Ooste.
4 En sy seuns was gewoond om ‘n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hul drie susters om saam met hulle te eet en te drink.
5 En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle; want Job het gedink: Miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën! So het Job altyd gedoen.
6 En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.
7 Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: Van ‘n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.
8 En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.
9 En die Satan antwoord die HERE en sê: Is dit verniet dat Job God vrees?
10 Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land.
11 Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het - waarlik, hy sal U in u aangesig seën!
“- - - U in u aangesig seën” - (Dit is vervloek)
12 Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE.
13 En op ‘n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer,
4
14 kom ‘n boodskapper na Job en sê: Terwyl die beeste aan ploeë was en die esels aan wei langs hulle,
15 het die Sabeërs ‘n inval gedoen en dit weggeroof, en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.
16 Terwyl dié een nog spreek, kom daar ‘n ander een en sê: Die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.
17 Terwyl dié een nog spreek, kom daar ‘n ander een en sê: Die Chaldeërs het drie leërafdelings opgestel en ‘n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof, maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.
18 Terwyl dié een nog spreek, kom daar ‘n ander een en sê: U seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer,
19 toe daar meteens ‘n groot wind oor die woestyn kom wat die huis aan die vier hoeke gryp; en dit het op die jongmense geval, sodat hulle gesterf het; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.
20 Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval
21 en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!
22 By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie.
(Ons gaan net nog ‘n entjie aan in hoofstuk 2)
1 EN op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die HERE te stel.
2 Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: Van ‘n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het.
3 En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad; en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak.
4 Toe het die Satan die HERE geantwoord en gesê: Huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe;
5
5 maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan - waarlik, hy sal U in u aangesig seën!
6 En die HERE sê aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.
7 En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel.
8 En hy het vir hom ‘n potskerf geneem om hom daarmee te krap, terwyl hy in die as sit.
9 Toe sê sy vrou vir hom: Volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God, en sterf!
10 Maar hy antwoord haar: Soos ‘n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.
Mag die HERE dan sy woord aan ons harte seën. Ek noem vir u as my teksvers en as die kernwaarheid wat ek baie diep deur God se genade in u harte wil plant:
Job 3:25;
As ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe.
“As ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe”.
Geliefdes, ons dank God vir sy dierbaar woord. Ons dank die HERE dat dit nie sommer net vroom gedagtes is as ons sê die woord van die HERE is ‘n lig op ons pad en ‘n lamp vir onse voete.
Ons dank die HERE dat die Christen, die Bybel gelowige, die enigste een wat kan weet wat in die onsienlike gebeur. Hoedat daardie gebeurtenis en daardie stryd, daardie aktiwiteite, daardie bewegings die Raadsbesluite wat in die hemel plaas vind; hoe dit ons affekteer op aarde.
Ek wil vir u so ‘n klein kykie gee, so ‘n deeltjie daarvan. Dat die HERE vir uself sal aanvoor om u oë, hart en ore oop te hou wat God se woord vir u sê en dat die Heilige Gees vir u sal waarsku.
Ons sien hier ‘n baie wonderlike en ‘n baie aangrypende toneel. Ons sien die gordyn word vir ons weggetrek en ons sien die troon van God, dit word nie vir ons beskryf nie maar dit sê vir ons die HERE was daar en voor die HERE het die seuns van God verskyn.
Hierdie seuns van God is die engele van God. In verskillende plekke in die Bybel word dit vir ons beskrywe hoe die engele die seuns van God is en hoedat die engele voor God gaan staan het. Dit is ‘n wonderlike gedagte; as jy baie ander gedeeltes van God se woord, daarmee saamneem. Byvoorbeeld Hebreërs 1:14, praat van die engele as dienende geeste wat uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74443
TodayToday106
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1372
This_MonthThis_Month5473
All_DaysAll_Days74443