Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 630

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Deur hulle verwaarlosing van en onkunde aangaande die Heilige Skrif het die Jode gedurende die Eerste Koms van Christus, nie die “tekens van die tye” herken nie. En tog moes die wonderwerke van Jesus alleen genoeg gewees het om hulle te oortuig dat Hy waarlik die Messías was. Het Jesaja dan nie 700 jaar vantevore al voorspel dat met sy koms die blindes sou sien, die dowes hoor, die kreupeles wandel, die stommes praat, ensovoorts, nie?
Maar hulle het nie die betekenis van hierdie profesieë raakgesien nie. Toe Johannes die Doper boodskappers na Jesus gestuur het om Hom te vra: “ls U die Een wat sou kom, of moet ons ‘n ander een verwag?” het Jesus hulle met hierdie boodskap na hom teruggestuur: “Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor: blindes sien weer, kreupeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan die armes word die evangelie verkondig” - (Lukas 7:19-22). Hy het Johannes dus die versekering gegee dat die “tekens” letterlik en sigbaar vervul word.
Vandag is die tekens van Christus se Wederkoms nog duideliker sigbaar, maar die wêreld en ‘n groot gedeelte van die Belydende Kerk is net so blind. Veronderstel die vraag word vandag aan Jesus gestel: “Sal U weer kom?” wat sal sy antwoord wees? Ons wil Jesus se antwoord uit Gods Woord met u in hierdie Bybelstudie behandel. Vir die wat oë het om te sien en ore om te hoor en ‘n hart om te verstaan, sal dit duidelik wees dat Jesus se wederkoms voor die deur staan.
Ons gaan nou eers in samevatting neem van die Eerste en die Wederkoms van Christus. Ek sal vir u sê waarom ons dit doen, as ons hierdie onderwerp wil behandel en dit reg wil verstaan, dan moet ons kyk hoe baiekeer in die profete hierdie Twee Komste van die HERE, sy Eerste Koms en sy Wederkoms met ‘n periode van twee duisend jaar daartussen, hoedat die profete wat in die verte daarna gekyk het baiekeer die twee in een laat smelt het. Net soos ‘n persoon wat van veraf ‘n bergreeks nader. Baiekeer het u al so gery en daar in die bloute in die wasigheid het u ‘n bergreeks gesien en dit het vir u soos een berg gelyk, maar toe u die berg se top oor is toe sien u maar net hier anderkant lê nog ‘n reeks berge en miskien daarna nog ‘n reeks. En u het gedink dit was net een bergreeks. En dit is een van die dinge wat ‘n mens in gedagte moet hou wanneer jy na die profesieë kyk, dat hierdie profete het in die verte gekyk, maar die
6
Heilige Gees wat hulle geïnspireer het, het gesorg dat as u waarlik die HERE vra vir leiding, dan sal jy daardie bergreekse van mekaar onderskei. So het die profete in baie van hulle profesieë die twee gebeurtenisse met mekaar vermeng – soos die Engelse sê “they blended these two events”. ‘n Mens moet dit in gedagte hou. So, ek maak u net daarop attent sodat u dit kan sien en dat u nou in hierdie samevatting, sal dit vir u ‘n beter begrip gee van die betekenis van die Wederkoms van die Here Jesus: -
Samevatting van Eerste en Wederkoms van Christus
(Volgens Scofield.)
Ons noem dit volgens “Scofield”, hy doen dit baie goed, ons volg hom taamlik letterlik hierin en ons sit dit vir u soos volg uiteen:
Dit is die samevatting van die Eerste en Wederkoms van Christus.
Punt 1:
Die Ou Testamentiese voorskou (Eng. “preview”) van die Koms van die Messías is in twee fases (die twee bergreekse) - die van verwerping en lyding - (soos bv. in Jesaja 53, ek dink almal van u ken dit.
Jesaja 53:1-2, 4-6;
1 WIE het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?
2 Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, - - - - - -”.
4 Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte – dié het Hy gedra; - - - - - - -”
5 “ - - - - - en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom.
“Ter wille van die oortredinge van my volk was die plaag op Hom” gewees, verwerping, dit was noodsaaklik, en die van aardse glorie en mag - soos bv. in Jes. 11; Jer. 23; Eség. 37.
Ek wil vir u net ‘n paar verse uit Jesaja 11 lees dat u dit net kan sien. Ek wil hê u moet net sien hoedat, in die profete, die twee met mekaar gemeng is, en dat dit hierdie moeilikheid was, want daardie klomp, toe die Here Jesus die eerste keer gekom het, toe gooi hulle baiekeer hierdie visie van die profete deurmekaar. En toe die Here Jesus die eerste keer kom met al die tekens wat die profete gesê het, toe sien hulle net die 2de bergreeks.
7
En baie van ons vandag wat by die tweede bergreeks gekom het, sien net die eerste bergreeks.
Kom ek lees net vir u ‘n paar verse uit Jesaja 11 dat u net kan sien, hierdie wonderlike voorskou:
Jesaja 11:1-9;
1 MAAR daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van ísai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra;
2 en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.
As u dit so lees, dink ‘n bietjie vandag hoe nodig al hierdie hoedanighede is.
3 En Hy het ‘n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie;
4 maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak.
5 En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees.
(Dink ‘n bietjie, in hierdie wêreld van vandag met al sy onreg en al sy chaos, hoe noodsaaklik hierdie aspekte is, en wanneer u dit begin sien gaan die Bybel vir u ‘n lewendige boek word. U gaan sien, u sal sê: “HERE, dankie dis die enigste oplossing! En hoe dankbaar is ons dat ons weet U koms is naby”).
6 Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja.
7 Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os;
8 en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk.
9 Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; - - - - -
(Dit is God se koninkryk)
- - - - - want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.
Wanneer jy dit dan sien sal jy nie in hierdie, kan ek amper sê, in ‘n gat val, waar so baie van die prediking inval, waar ons mense voorberei word “net om hierdie aarde te verlaat”. ‘n Geestelike tuiste, ‘n hemel êrens wat ons
8
nie verstaan nie en wat ons nie presies weet hoe dit daar sal wees nie, en dan sê ons dit in ons harte, as ons dit nie in woorde kan formuleer nie is dit min of meer hoe jy voel sonder dat jy dit besef; “maar as daar dan nie eers ‘n boodskap vir my is hier op aarde wat ek kan verstaan nie, hoe kan ek die dinge van die hemel verstaan?” Maar:
Ek weet hoe lyk ellende op aarde;
Ek weet hoe lyk ongeregtigheid;
Ek weet hoe lyk onsekerheid;
Ek weet hoe lyk vrees.
En as Hy vir my ‘n belofte gee wat vir hierdie aarde is in terme wat ek kan verstaan, ek weet hoe bang ek is vir ‘n leeu, ek weet hoe bang ek is om gepik te word deur ‘n adder en so aan en dit is dinge van hier. En daarvoor is daar ‘n boodskap dat wanneer Hy kom, en die Gees van wysheid en kennis op Hom sal rus, en dan wanneer ek sien dat daar geen kwaad of verderf aangerig word op die heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek dan begin God se woord al klaar vir my ‘n heerlike betekenis te kry.
Nou ja, dit was die ander aspek van Christus:
Jesaja 53 - Sy leiding, verwerping, vernedering.
Jesaja 11 - Sy verheerliking, koms as Koning, as Goewerneur om reg en geregtigheid te kom toepas.
Jeremia 23 en Eség 37 moet u maar self lees.
As ek al die Skrifte gaan lees wat hierin voorkom gaan ons dit nie op die band kry nie. Hierdie is geskrywe as ‘n ware studie stuk aan diegene wat hierdie saak in sy besonderhede wil bestudeer, dan gee ek vir u die Skrifte hier dat u daar in u studeerkamer of in u binnekamer, al is dit ook ‘n bladsy op ‘n keer, met die Bybel langs u, hierdie saak in sy volle heerlikheid vir uself kan ondersoek. Hierdie is dan maar net ‘n leidraad.
Dikwels smelt hierdie twee fases saam in een voorspelling, - (soos bv. in Psalm 22). Wanneer u Psalm 22 lees sal u sien waar die HERE uitroep aan die kruis, die profeet wys dit ook profeties vooruit, maar ook weer aan die anderkant die heerlikheid en die triomf in sy Koningskap. Nou, dit wat so wonderlik is, die profete self was soms uit die veld geslaan deur hierdie skynbare teenstelling – nl die teenstelling van leiding en vernedering aan die eenkant, en verheerliking aan die anderkant. U moet onthou hulle het dit in die verte gesien het.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74444
TodayToday107
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1373
This_MonthThis_Month5474
All_DaysAll_Days74444