Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 637

Lent status: Available

Availability: 1/1

 5 / 1
PoorBest 

Review

Die Wet van die HERE:
Ek het die blaadjie hier voor my, so het elkeen van u dit ook en diegene
vanwaar u ook al mag wees en na hierdie kasset mag luister en ook so ‘n
blaadjie in die hande kan kry om te volg wanneer u na die kasset luister sal
dit goed wees maar as u nie ‘n blaadjie het nie maak dit ook nie soveel
saak nie. Want ek gaan in elk geval baie meer probeer inbring as wat op
hierdie blaadjie geskrywe staan.
Dit is maar net geskrywe as ‘n handleiding en soos wat ek hier reg aan die
einde van die blaadjie sê; daar is nog baie ander wette en aspekte
daarvan, maar hierdie is net vir u gegee om u te prikkel op verdere
ondersoeke van die Skrifte en om dit dan te gehoorsaam. Dit is soos ek
hierdie pamfletjie beëindig het.
Ek gaan maar weer die prosedure volg, soos ek dit maar altyd doen, dat ek
dan die blaadjie neem en dan met u aan lees en u dan saam met my sal
volg en waar ek dan verdere kommentaar kan lewer dan doen ek so.
Neem maar u blaadjie en dan lees ons dit met mekaar saam.
Dawid het gesê:
Die wet van die HERE is volmaak. Dit verkwik die siel; die getuienis
van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige -- (Ps.
19:8).
Ons Here Jesus het gesê:
Matthéüs 5:17-19;
17 MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind
nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde
verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit
verbygaan totdat alles gebeur het nie.
19 Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en
die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk
van die hemele maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot
genoem word in die koninkryk van die hemele.
Soos u seker weet, dit kom voor in die bergpredikasie van die hele
Matthéüs 5 en Matthéüs 6 en ook ‘n gedeelte van Matthéüs 7. Dit is vir ons
‘n voorbeeld van die bergpredikasie. Nou hier is ‘n paar punte wat ek u
aandag op wil vestig.
5
Die eerste punt:
Die Here Jesus het nie gesê dat diegene wat hierdie gebooie breek of dit
nie hou nie, sal verlore gaan nie, dit is ‘n baie belangrike aspek want jy
word nie gered deur die hou van die wet nie, sodat ek daardie punt
sommer dadelik reg in die begin vir u wil bevestig.
Jou basiese redding is nie in die hou van die wet nie. Dit was juis Israel se
probleem; ons sal dit vir u verder verduidelik in die loop van hierdie studie.
Die mens in homself, soos Israel ondervind het, kon die wet nie hou nie,
die wet is volmaak. Daar is niks verkeerd met die wet nie maar daar is baie
verkeerd met die mens, dit is die ongeluk.
Met die wet is niks mee verkeerd nie! Ons moet van hierdie gedagte af
wegkom dat die Here Jesus in die Nuwe Testament was in baie opsigte
teen die wet sin; as te ware met die God van die Ou Testament. Wat so
baie mense nou sê; die Ou Testament is nou vir die Ou Testamentiese
dae, vir ‘n Nomadiese volk ensovoorts, ‘n primitiewe beskawing. Ons is
nou in die Nuwe Testament en ons gaan nog al meer, na ‘n meer
beskaafde toestand van lewe voort. Dit lyk nie vir my so nie as ons so na
die wêreld rondom ons kyk nie. Dan lyk dit vir my, asof ons maar elke slag,
eintlik werklikwaar net meer verfynd en beskaaf te raak, as ons kyk na die
dinge wat in die wêreld aangaan.
Ek weet nie of u dink, ons in hierdie modern wêreld van ons, enigsins
onsself veiliger kan beskou as wat die mense hulle self beskou het toe
Israel nog beweeg het op die toneel van die Bybel se verhaal, soos ons dit
lees in die Ou Testament nie.
Maar die punt nou: Die Here Jesus, die komende Koning wat eers moes
kom as die Lam van God wat die sonde van die wêreld op Hom sou neem.
Hy moes eers versoening kom bewerkstellig deur te sterf aan die kruis. Hy
moes eers daardie groot fundamentele liefde vir die mens; om weer
versoen te raak met sy God, kom bewerkstellig.
Daarom het Hy die eerste keer gekom en gesterf aan die kruis en
opgestaan op die derde dag, en toe teruggegaan na die hemel waar Hy
wag om weer te kom en hierdie keer; die profesieë oor die Messias, waar
die profete van vol is te kom vervul en die Gods regering op aarde te kom
vestig. Hier het Hy as te ware, as jy dit so mag noem, die wet van die
koninkryk afgekondig daar by die bergpredikasie toe Hy hierdie woorde
uitgespreek het.
Dit behoort vir mense tog baie duidelik te wees, toe die Here Jesus die wet
van die nuwe koninkryk afgekondig het, toe sê Hy daar sal nie een jota of
een tittel van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.
6
En daardie “alles gebeur het nie”, is die volmaakte vestiging van God se
regering op aarde en die uitwissing van elke spoor op aarde en die
volmaakte toestand op aarde soos God dit oorspronklik bedoel het.
So, ons het nog ‘n lang pad om te loop tot op daardie dag, en tot op
daardie dag het Jesus gesê sal daar nie een jota of een tittel van die wet
verbygaan totdat dit nie alles gebeur het nie.
Watter wet?
Van watter wet het Hy hier gepraat? Daar is net een wet in God se woord
en dit is die wet wat die HERE van die begin af vir sy volk gegee het, wat
ons vir u in fyn besonderhede wil ontleed. So, dit is ‘n baie belangrike punt
om te onthou.
Die tweede punt is:
Hy het nie gesê iemand sal verlore gaan as hy dit nie hou nie, Hy het ook
nie gesê iemand sal gered word as hy dit nie hou nie, Hy het net gesê die
ene wat dit breek en ander mense so leer sal die minste genoem word in
die koninkryk van die hemele. En elkeen wat dit doen en leer hy sal groot
genoem word in die koninkryk van die hemele. En dit is ‘n belangrike punt
en ek is seker daarvan as ons waarlik die Bybel glo, soos ek u probeer
aanspoor om te doen voordat ons hierdie band aangeskakel het, as ons
dan die Bybel glo dan behoort ons hierdie woorde van die Here Jesus baie
ernstig op te neem.
Sal u ook graag groot genoem wil word eendag in die koninkryk van die
hemele. Dit gaan so ‘n fantastiese en heerlike koninkryk wees, waar al die
trane afgedroog gaan wees, waar geen moeite en kommer en verdriet
meer gaan wees nie. Geen oorlog, geen gevaar nie, geen siekte en geen
dood nie. Dit is tog ‘n koninkryk wat elkeen van ons in graag wil wees en
sal u nie graag in daardie koninkryk u volle posisie wil inneem nie? So, dit
is baie, baie belangrik.
Die derde punt:
Wat ek net hieruit u aandag op wil vestig is dat die Here Jesus, die
koninkryk van God altyd prominent voorop gestel het. Dan wil ek u
herinner aan die gebed wat die Here Jesus ons geleer het, wat almal van
ons seker ken, naamlik:
“Die Onse Vader” - Matthéüs 6:9-13. Luister ‘n bietjie:
9 Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u
Naam geheilig word;
(Dit is nommer een)
10 laat u koninkryk kom; - - - -
(Dit is wat Hy ons leer bid het)
7
- - - - laat u wil geskied, soos in die hemele net so ook op die
aarde;
(Dit is die gebed wat Hy ons geleer het)
11 gee ons vandag ons daaglikse brood;
12 en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot
in ewigheid, Amen.
Maar wat ek nou net u aandag op wil vestig: “Onse Vader wat in die
hemele is, laat u Naam geheilig word” - nommer een!
“Laat u koninkryk kom”,- watter koninkryk, is dit nou weer ‘n ander
koninkryk as die koninkryk wat die Here Jesus hiervan gepraat het?
Nee, geensins nie. “Laat u koninkryk kom” – met ander woorde, al klaar
wys dit vir ons, ons moet bid vir iets wat moet kom, dan is dit nog nie hier
nie, m.a.w. die koninkryk van God is nie in volle werking op aarde vandag
nie. Maar as jy na die wêreld vandag kyk is dit een van die wat die
godloënaar en die vrydenker teen ons het.
“Wat, jy vertel vir my van ‘n God van liefde, kyk wat gaan aan, kyk die
siektes, kyk die ellendes, kyk die terrorisme, kyk die oorloë, kyk die
kolonies se moeilikhede, nee wat, ek wil niks met so ‘n God te doen hê, wat
julle sê wat die opper heerskappy en opper het nie”.
Weet u vriende, dit is juis die probleem. Die koninkryk van God het nog nie
op die aarde gekom nie. Dit is waarvoor ons moet bid en dit is waarvoor
Jesus weer kom, om dit te kom vestig. Die van u wat al baie van my Bybel
studies bygewoon het en my pamflette gelees het; u sal onthou ek het vir u
gesê om ‘n koninkryk te hê, enige staat te hê, wat funksioneer, het jy ‘n
volk nodig vir daardie staat want anders waarvoor het jy ‘n staat, ‘n
koninkryk.
Kom ons bepaal ons by die koninkryk.
Vir ‘n koninkryk het jy 3 elemente nodig, en sonder enige van daardie drie
kan daardie koninkryk nie funksioneer nie.
Kom ons begin bo:
1. Jy het ‘n koning nodig, anders het jy nie ‘n koninkryk nie. Jy het ‘n
koning nodig wat regeer.
2. Jy het ‘n volk nodig waaroor daardie koning kan regeer,
3. Jy het ‘n grondwet nodig waarvolgens daardie koning daardie
koninkryk regeer.
Hierdie drie elemente is nodig, en dit is die ganse Gods plan. Ek het nie
tyd om nou in fyn besonderhede daarop in te gaan nie, maar u sal dit sien
dwarsdeur ons; as u na ons kassette luister en ons studies lees, dat God,
die Bybel se boodskap is - God is Koning en God het in wese nooit
8
geabdikeer nie, in die volmaakte herstel van alles gaan God weer Koning
wees. Daarvoor het Jesus ons leer bid – “Laat u koninkryk kom”, natuurlik
nadat “u Naam geheilig” is. “Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos
in die hemel so ook op die aarde”.
Soos iemand dit eenkeer gesê het; God se wil geskied in die hemel. In die
hemel is daar harmonie, in die hemel word God se wette volmaak
gehoorsaam, in die natuur, sover die mens nie daarmee kon peuter nie, bv
die sterre in hul bane, die plante en so aan. Almal funksioneer volgens die
wette wat God vir hulle neergelê het. Die wet van swaartekrag is deur al
die eeue uitgewerk en ons ken al hierdie dinge. U kan dit uitwerk volgens
wiskundige patrone, formules, want dit bly konstant want dus ‘n wet wat
God gemaak het.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74448
TodayToday111
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1377
This_MonthThis_Month5478
All_DaysAll_Days74448