Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 793

Lent status: Available

Availability: 1/1

 5 / 1
PoorBest 

Review

Ons is daar seker van dat u bewus is dat ons in die kritiesste tyd lewe van die bestaan van die ganse mensdom. Daar was al krisisse en kritieke tye vantevore, maar onse Here Jesus het ons gewaarsku dat daar ‘n tyd sou kom wat nog nooit vantevore gewees het nie.
As ons so na die Bybel kyk en die wêreld rondom ons, dan sien ons dat daardie tyd vir hierdie geslag aangebreek het. Ons is ook daar seker van dat u met ons sal saamstem dat die bestaan van die Christelike Geloof en die ganse Christelike Beskawing op die spel is. Dit is bowenal nie net fisiese magte wat aan die werk is nie, maar veral geestelike magte:
Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug” - (Efé. 6:12).
Dit is waar ons stryd teen is.
Ons sal dus daarom moet verwag dat dit nie slegs atoombomme, kanonne, vuurpyle, tenks en oorlogswapens is wat teen ons ingespan word nie, en nie net terroriste, kommuniste en vyandige en bose magte wat ons met die oog kan sien nie - nee, daar is óók hierdie onsienlike magte.
Ons kan baie goed verstaan dat dit nie net ‘n direkte frontaanval van idees van verloëning van die Christelike Geloof is nie, maar dit sal óók ‘n aanval wees van misleiding, en dit is die grootste gevaar! Waarmee sal die misleiding die grootste wees? - uit God se Woord; m.a.w. waar die Here se Woord op so ‘n wyse verkondig sal word dat dit sal mislei .
Ons is almal bewus daarvan dat daar veral in ons land waar die aanslag so groot op ons is, dat een van die groot strydpunte juis hierdie saak van die Rassekwessie is - die saak van Integrasie: die saak wat die wêreld op ons wil afdwing sodat ons al die walle moet “gelykskraap” en al die strome deurmekaar moet laat vloei.
Ons lesers is genoeg gewaarsku en daarop gewys dat die dag wanneer dit gebeur, dit verby sal wees met die Christelike Geloof, want dit is die Blanke wat die draer is van die Christelike Geloof dwarsdeur die eeue. Dit is vandag nog so.
Kom ons lees saam uit:
Lukas 10:25-37 – (v36,v37).
Gelykenis van die barmhartige Samaritaan.
25 EN daar het ‘n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te
4
beërwe ?
26 En Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?
27 En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.
28 Toe sê Hy vir hom: Jy het reg geantwoord; doen dit, en jy sal lewe.
29 Maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus: En wie is my naaste ?
30 En Jesus antwoord en sê: ‘n Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jérigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê.
31 En by geval het ‘n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby.
32 En net so het ook 'n Leviet by dié plek gekom en hom gesien en anderkant verbygegaan.
33 Maar ‘n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel,
34 en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na ‘n herberg geneem en vir hom gesorg.
35 En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom.
36 Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het ?
37 En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so.
Jy moet Jou Naaste Liefhê soos Jouself
Een van die groot aanslae wat juis gemaak word in hierdie gelykmaking proses is die aanwending van hierdie teksvers, nl. “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself”. Ons wil vir u derhalwe verder hierop inlig.
As ons die vorige gedeelte van Lukas 10 lees, sien ons dat onse Here Jesus sy dissipels, 70 van hulle, vooruit gestuur het, twee-twee en dat hulle die koninkryk van God moes verkondig het, die siekes gesond moes maak en aan die mense moes sê dat die Koninkryk van God naby gekom het.
Sy dissipels was baie bly en het na die Here teruggekom en gesê dat selfs die duiwels aan hulle onderworpe was in Jesus se Naam. Jesus het hulle geantwoord dat hulle nie eerstens daaroor moes bly wees nie, maar eerder
5
omdat hulle name geskrywe was in die Boek van die Lewe - dat hulle name opgeskrywe is in die Hemel.
Daar was toe ‘n sekere wetgeleerde wat die Here Jesus deur sy vrae wou beproef en Hom as’t ware wou versoek het, siende dat Jesus juis gepraat het oor die Ewige Lewe. Hy vra toe vir Jesus wat hy moes doen om die Ewige Lewe te kon hê - (v 25), en wat doen Jesus?
Hy verwys die man terug na die Wet - (v 26).
26 - En Hy (Jesus) antwoord hom: Wat is in die Wet geskrywe? Hoe lees jy?
27 - En hy (die wetgeleerde) antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.
Jesus het hom daarna geantwoord dat hy reg was en dat, indien hy hierdie dinge sal doen, hy sal lewe (die Ewige Lewe verkry). Met ander woorde, hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan wat Jesus daarna vertel het, het gegaan oor die hart en kern van die Wet van God, nl. die liefde teenoor God en die naaste. Jesus het juis hierdie gelykenis vertel om dit te illustreer.
Die Wet van GOD oor die Naaste
Ons wil graag hier beklemtoon dat daar saam met hierdie verwarring en gelykstelling ideologie van rasse óók die wanopvatting en misleiding verkondig word dat daar met God se Wet mee weggedoen is; die Wet bestaan nie meer nie - ons is nou onder die Genade.
Dit bly egter merkwaardig dat Jesus keer op keer wanneer daar ‘n vraag aan Hom gestel word, Hy terug verwys na die Wet. Onse Here Jesus het óók hierdie belangrike woorde gesê in:
Matthéüs 5:17-19;
17 MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.
19 Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.
Jesus het dus nie gekom om die Wet te ontbind nie, maar om dit te vervul.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74445
TodayToday108
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1374
This_MonthThis_Month5475
All_DaysAll_Days74445