Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 477

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

lemand het eenkeer gesê dat niks in hierdie wêreld groter krag het as ‘n profesie waarvan die tyd van vervulling aangebreek het nie. Daar is ook niks wat beter kan bewys dat die Bybel ‘n geïnspireerde Boek is nie as vervulde profesieë.
Dit is die rots waarop al die golwe van ongeloof en godloënary hulself te pletter loop, want dit bevestig die Heilige Skrif as die waaragtige Woord van God. Dit versterk ook ons geloof en vertroue in hierdie veelbewoë tye dat dít van die profesieë wat in ons dae op die punt staan om vervul te word, God instaat is om te volbring.
Ons gaan nou een van die interessantste en gewigtigste gesprekke wat in die Boek van Daniël voorkom, ontleed. Dit is die gesprek tussen Daniël en die engel Gabriël en het gegaan oor die koms van die Messias en die voleinding van die eeu (of die huidige dispensasie).
Gabriël het aan Daniël bekendgemaak dat binne die tydperke wat dui op die koms van die Messias, sou daar ook tydsberekeninge verskuil lê, wat die gebeure sou aandui wat hierdie dispensasie sou beëindig.
Bespiegeling oor hierdie profesie.
Die Engel Gabriël het in vers 24 gesê: “Sewentig weke (of sewetalle) is oor jou volk en jou heilige stad bepaal - - - - - “.
Hierdie stelling is kort en saaklik: Die tydperk wat hier aangedui word vir die vervulling van die plan van God vir die Joodse volk is vasgestel en bepaald. “sewentig weke (sewetalle) is - - - - - - bepaal”.
Ongeag van hoe ons ookal mag begeer om hierdie tydperk te wysig of te verleng, die deklarasie is daar:- “sewentig weke (sewetalle)”.
Dit beteken:- vierhonderd en negentig jaar, volgens die profetiese skaal van een dag vir ‘n jaar
Sien Eségiël 4:6.
6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar lê Ek jou een dag op.
En Númeri 14:34;
34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtigheid dra, veertig jaar lank, en my teëstand gewaar word.
Die sewentig weke (sewetalle) begin met ‘n “woord (of bevel) om Jerusalem te herstel”, en eindig voor die vernietiging van die nasie, die stad en die heiligdom. Dit is dus hierdie periode en hierdie gebeure waarom, kan ons sê, die geskiedenis van die eeue wentel sover dit Israel en die wêreld aangaan.
Die sewentigste week (sewetal) behoort die klimaks te wees wat die
kalenders van die “ou” en “nuwe” bedelings van mekaar skei. En tog was daardie geslag wat dit beleef het, blind vir die uur en die dag van hulle besoeking.
Lees: Lukas 19:44;
44 En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter; en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie.
Laat ons daarop ag gee dat ons in hierdie laaste ure van hierdie bedeling nie weer dieselfde fout maak deurdat ons die Skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Na dese is daar nie nog ‘n kans nie.
Bybel studente van die Futuristiese Skool van Bybel vertolking het, omdat hulle besef dat Gabriël met Daniël gepraat het oor gebeure wat sou plaasvind teen die einde van hierdie dispensasie, asook oor dit wat sou lei tot die openbaring van die Messias, die teorie van die “groot parentese”, of die “groot gaping” ontwerp.
Omdat hulle vanuit die verkeerde veronderstelling uitgaan dat die Jode die hele Israel verteenwoordig, benader hulle die uitleg van die Boek van Daniël op ‘n foutiewe grondslag. Hierdie benadering het weer daartoe gelei dat hulle die laaste week van die sewentig weke (sewe-talle) van Daniël moes losmaak van die nege-en-sestig voorafgaande sewetalle in ‘n poging om hulle uitleg met die Skrif te laat klop. Hulle het die hele Christelike dispensasie, wat ‘n periode van bykans 2000 jaar beslaan, tussen die 69ste en 70ste sewetal geplaas. Hiervoor het hulle natuurlik geen Skriftuurlike regverdiging gehad nie.
Om hierdie verklaring nog meer aanvaarbaar te maak, word aan ons gesê deur diegene wat hierdie sienswyse huldig, dat die profetiese horlosie na die einde van die 69ste week gaan staan het, en bly staan het vir bykans 2000jaar. Aan die einde van die 2000 jaar, verseker hulle ons, sal die horlosie weer begin tik en dan begin by die gebeure van die 70ste week van Daniël.
As gevolg van hierdie “gaping” of “groot parentese” teorie, het hierdie Bybel verklaarders vir baie jare al gesoek na gebeure wat sou ooreenstem met so ‘n sewejaar-periode wat sou inpas by hulle voorstelling van so ‘n week van jare aan die einde van hierdie bedeling of dispensasie.
Daar was nog nooit ‘n meer verwarrende uitleg van profesie as dit wat bevat is in hierdie teorie van die “gaping” of “parentese” nie. In plaas dat hulle die engel Gabriël toelaat om sy boodskap te bring, onderneem hulle om self die profete te wees, en hulle eie bespiegelinge te verkondig wat gebaseer is op die veronderstelling dat die Jode alleen die hele Israel verteenwoordig.
Gabriël spreek:
Gabriël het vir Daniël, wat besig was om te bid en die sonde van sy volk te
bely, gesê dat hy na hom gestuur is om hom te help om te verstaan. Daniël was besig om vir Jerusalem in te tree en te smeek dat sy van verwoesting gespaar sou word, toe Gabriël op bevel van die Heer na hom toe kom en vir hom sê dat hy ernstig moes nadink oor die inligting wat nou aan hom bekendgemaak sou word en al die faktore te oorweeg wat daarin betrokke is.
In hierdie waarskuwing van die engel aan Daniël kan ons al klaar sien dat in hierdie inligting wat hy nou gaan gee, daar ‘n oplossing sou lê van die geheime van die toekoms. Dat in hierdie woorde, daar wysheid en ‘n begrip van die gebeure wat nog sou kom, opgesluit sou lê.
Gabriël het toe voortgegaan om te sê:
Daniël 9:24-27;
24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.
25 Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle; en twee-en-sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
26 En ná die twee-en-sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
Tyd Periodes.
In hierdie verse het ons een van die merkwaardigste profesieë van die Bybel. Alhoewel dit aan Daniël toegeskryf is, en ook deur hom te boek gestel is, is dit in werklikheid die Engel Gabriël wat die stellings gemaak het en dat hy dit in opdrag van die Heer aan Daniël oorgedra het.
Dit is so diep, en so geweldig in sy implikasies, dat ‘n mens dit nooit sal begryp deur net ‘n oppervlakkige oorlees nie. Gabriël het aan Daniël gesê dat hy ag moes gee op die woord en die gesig moes verstaan (vers 23).
Die Engelse vertaling sê: “- - - - therefore understand the matter, and consider the vision”.
Die Werk van die Messias.
Laat ons nou elke vers van Daniël 9:24-27 noukeurig ondersoek.
“SEWENTIG SEWETALLE IS OOR JOU VOLK EN JOU HEILIGE STAD BEPAAL (of afgesonder) – (Vers 24).
1. Om die goddeloosheid te voleindig
2. En om die maat van die sondes vol te maak
(Die Engels sê: “To make an end of sins”)
3. En om die ongeregtigheid te versoen
4. En om ewige geregtigheid aan te bring
5. En om gesig en profeet te beseël
6. En om wat hoogheilig is, te salf.
Die “sewentig sewetalle” moet as sewentig sewes van jare (70x7), dus 490 jaar, verstaan word.
As “dae” bedoel was, sou dit so uitgedruk gewees het soos in:-
Daniël 10:3;
3 Smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie; en ek het my glad nie gesalf nie, totdat drie volle weke om was.
En vergelyk ook: Levítikus 25:8;
8 Jy moet ook sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou negen-en-veertig jaar is.
Bowendien was “jare” ook die onderwerp van Daniël se gebed.
Sien Daniël 9:2;
2 in die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk dat die getal waaroor die woord van die HERE tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, sewentig volle jare was.
Daniël was dus meegedeel dat binne ‘n periode van 490jaar sou al die bogenoemde gebeurtenisse plaasvind en Israel se sondes versoen sou word. Net voor Gabriël aan hom verskyn het, het hy juis die sonde van die hele Israel, die wat naby en die wat ver is (vers 7) voor te God bely.
Daniël 9:7;
7 Aan U, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is in al die lande waarheen U hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen U begaan het.
Beide die Tien Stamme - wat ver was,
en die Twee Stamme - wat naby was,
het die verbond verbreek.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72710
TodayToday108
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1275
This_MonthThis_Month3740
All_DaysAll_Days72710