Neser F.W.C


Publication by same author

The Afrikaner: A Unique Nation

  / 0
Category: English Books
Hits: 32

World Affairs

  / 0
Category: English Books
Hits: 34

Die wonderlike wereld van more

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 49
Ons lees uit die laaste boek van die Ou Testament:Maleagi 4:1-6 (1933 vertaling).1 WANT kyk, die dag

Unpublished Writings

  / 0
Category: English Books
Hits: 32

Wie was Hulle?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 41

The 2 Seeds on earth

  / 0
Category: English Books
Hits: 30

Wie is my naaste?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 39

The Time of the Heathen

  / 0
Category: English Books
Hits: 30

Die wet van die Here

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 36
Die Wet van die HERE:Ek het die blaadjie hier voor my, so het elkeen van u dit ook en diegenevanwaar

Who is Thy Neighbor

  / 0
Category: English Books
Hits: 31

Wereldgebeure - 2006

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34

The Names of God

  / 0
Category: English Books
Hits: 33

Die wederkoms van Christus

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34
Deur hulle verwaarlosing van en onkunde aangaande die Heilige Skrif het die Jode gedurende die Eerst

The Lost 10 Tribes of Israel

  / 0
Category: English Books
Hits: 31

Wat die Bybel ons leer aangaande God

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 36

The Great Tribulation

  / 0
Category: English Books
Hits: 32

The Book of Hosea

  / 0
Category: English Books
Hits: 36

Wat ek vrees kom oor my

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35

The Wonderful world of Tomorrow

  / 0
Category: English Books
Hits: 30

Waarom die bybel die eet van varkvleis verbied.

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 46

Sons of God

  / 0
Category: English Books
Hits: 36

Die vrug van die Heilige Gees

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 38
Die reeks oor die Vrug van die Heilige Gees in opvolging van die Gawes van die Heilige Gees.Matthé

The Serpent of Genesis 3

  / 0
Category: English Books
Hits: 31

Die volk en Verootmoediging

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35
Gebed:Onse hemelse Vader, ons kom weer om te staan voor die Majesteit van u Woord. Dierbare Vader, i

Segregation

  / 0
Category: English Books
Hits: 35

Versterk mekaar in 'n tyd soos hierdie

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35

The Rapture

  / 0
Category: English Books
Hits: 37

Verkorte Biografie: Pastoor F.W.C Neser

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 64

Why the Bible prohibit the eat of pork

  / 0
Category: English Books
Hits: 32

Die Verblinding van sinne

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34
Kom ons lees saam uit die woord van die HERE. 2 Korinthiërs 4:1-18;Opskrif:Jesus Christus die enigs

Past present and Future

  / 0
Category: English Books
Hits: 30

Uitlander en Vreemdeling

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34

Origins, history and destiny

  / 0
Category: English Books
Hits: 29

Die Tyd van die Heiden

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35
Wat sê die Profete in die Ou TestamentEen van my uitgangspunte is dat as Christen en as gelowige mo

New Heavens and a new earth

  / 0
Category: English Books
Hits: 30

Troos, troos my volk!

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35

Moses and his Cushite wife

  / 0
Category: English Books
Hits: 30

Die Toekoms van Suid-Afrika

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 36
Vriende, soos dan vir u afgekondig, begin ons vanaand met die eerste van ons reeks inverband met “

The lost 10 Tribes of Israel part 1

  / 0
Category: English Books
Hits: 32

Ter wille van die Engele

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 37

Israel Truth: Tv Interview

  / 0
Category: English Books
Hits: 30

Die Tempel van God

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35
Ons lees saam uit:1 Konings 8:1-11;8 DAARNA het Salomo die oudstes van Israel en al die stamhoofde,

flying Saucers

  / 0
Category: English Books
Hits: 37
What does the Scriptures say, is it a sign of the end time? Immediately when we come to mention the

Sommige Aspekte van die Heilige Gees

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 33

Daniel : Seventieth Week

  / 0
Category: English Books
Hits: 32
  Indien u hierdie boek wil bestel - kontak Monique : ekklesiakassetfonds.neser@gmail.com

Die slang van Genesis 3

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34
Toe God vir Adam en Eva geskape het, was die duiwel alreeds ‘n gevalle engel en die teëstander va

Christianity and Communism

  / 0
Category: English Books
Hits: 33
 This booklet was written 12 years ago, but the facts are today still just as true as when it w

Segregasie: Wat se die Skrif?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34

The Book of Romans

  / 0
Category: English Books
Hits: 33

Rusland in Profesie

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35

The Book of Revelation

  / 0
Category: English Books
Hits: 34

Die brief aan die Romeine

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 38
 InleidingEk gaan met u deel oor die Boek van Romeine, die sendbrief van Paulus aan die Romeine

The Book of Joel

  / 0
Category: English Books
Hits: 33

Pasop, waak en bid!

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 39

The Book of Isaiah

  / 0
Category: English Books
Hits: 31

Die Openbaring van Paulus

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35
Handelinge 9 1-19;Dit gaan oor die verhaal van die bekering van Saulus op die pad na Damaskus.1 MAAR

The Bible is True

  / 0
Category: English Books
Hits: 33

Noag die Opregte

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 36

Atomic War

  / 0
Category: English Books
Hits: 36
 In 1956 America exploded a Hydrogen Bomb in the sea at Bikini. The sea boiled literally for ho

Die name van God

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 41
Daar is vandag baie onenigheid en verwarring onder die kinders van God aangaande sy Name. Om hierdie

After Death: What Then?

  / 0
Category: English Books
Hits: 30
The difference between the Physical & Spiritual nature of man.Man is not just a physical being,

Na die dood - Wat dan?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34

A Tribute to Pastor F.W.C Neser

  / 0
Category: English Books
Hits: 35
My mother noticed him at once. This gentle blue eyed man thatprojected so much character and restrai

Na die dag van die Here

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 32

The Law of the Lord

  / 0
Category: English Books
Hits: 32

Die mure van Jerusalem

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35
Ons gaan saamlees uit die HERE se Woord.Ons lees die hele hoofstuk met mekaar saam:Nehemía 1:1-11;1

The Book of Daniel

  / 0
Category: English Books
Hits: 35

Moses se Kusitiese Vrou

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 42

The Sabbath

  / 0
Category: English Books
Hits: 37

Laat u wil Geskied

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 38

The Second Coming

  / 0
Category: English Books
Hits: 33

Die Krag van die Dwaling

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 33
Ons gaan u vra om maar te volg in u Afrikaanse Bybels en lees uit 2 Thessalonicense 2:1-17, vanaf di

Russia in Prophecy

  / 0
Category: English Books
Hits: 31

Die Kinders van God

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 33
Ons vra die seën van ons liewe HEER.Vader in die wonderlike Naam van Jesus dank ons U vir vandag, v

Noah the man without blemish

  / 0
Category: English Books
Hits: 31

Die Kerk van Rome

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34
Ons lees uit Openbaring 17:1-18;1 EN een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my

Neser Biography

  / 0
Category: English Books
Hits: 35

Ken u Vyand

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 37

Israel in the New Testament

  / 0
Category: English Books
Hits: 30

Kain se vrou

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 41

The Letter to the Ephesians

  / 0
Category: English Books
Hits: 31

Die boek van Joel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 38
 Die boek van Joël is vir ons tyd en vir hierdie geslag geskryf. Die Profesieë van die Bybel

Angels

  / 0
Category: English Books
Hits: 36
  Indien u hierdie boek wil bestel - kontak Monique : ekklesiakassetfonds.neser@gmail.com

Jesus se Bybel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 37

Jesus van Nasaret

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 36

Die boek van Jesaja

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 41
 Die naam “Jesaja” beteken - “die HERE (YHWH) bewerk heil”, en is ‘n naam wat baie go

Die Israelwaarheid: TV Onderhoud

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35
Onderhoudvrae:Vraag 1.Pastoor, sê vir my wat is hierdie Israelvisie?Antwoord:Eerstens is die woord

Israel in die Nuwe Testament

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 40
Hierdie is die eerste van twee dele oor hierdie baie belangrike onderwerp. In hierdie eerste deel sa

Insig in die Hede en verlede gee uitsig op die toekoms

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 45
Insig in die Verlede en Hede bring Uitsig op die Toekoms.Ek weet die saak waarvoor ek staan en waaro

In die Oppersaal

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 37
Wat het in die oppersaal gebeur?Lees: Handelinge 2:1-13; Hand. 1:14; Hand. 2:1,46; Hand. 4:24.Handel

Die Huidige Wereldstelsel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34
Ek wil ‘n paar gedeeltes eers met u saam lees voordat ek dan my kommentaar lewer, vir die van u wa

Hoe sal ons ontvlug?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 33
Kom ons vra net die HERE se seën op sy woord.Ons hemelse Vader,ons kom na U toe vanaandin die Naam

Die Groot Opdrag

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 36
Ons Hemelse Vader, ons dank U dan in die wonderlike naam van onse Here Jesus vir die groot voorreg o

Goddelike Genesing

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 32
Goddelike genesing is van God en daarom onveranderlik en ewig, want die Here sê:Maleági 3:6;Want E

God se groot week

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 33
Luister ook na die kasset: God se Groot Week. nr. L 95 (1. 2. 1978.)InleidingOns sal GOD se Groot We

Die Glorieryke Herstel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 33
InhoudDie Herstelde Verhouding......................................................................

Gebed: Die vergete geheim

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 31
Ek wil graag ʼn lesing aan u bring oor gebed en as ek dit ʼn subtitel mag gee‘Die Vergete Geheim

Die Gawes van die heilige Gees

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 31
Ons het die afgelope twee keer wat ons bymekaar was, die inleidende gedagtes met u gedeel en ek wil

Galasiers 3

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 33
Ons gaan Galásiërs 3 saam ondersoek. Maak ons Bybels daar oop en dan gaan ek my gedagtes met u dee

Die Fondament van die Christelike Lewe

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 41
Ons lees saam uit:Lukas 21:1-36;1 EN toe Hy opkyk, sien Hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis

Engele

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34
Wat die Bybel ons leer aangaande engeleVan die van u wat hierdie handleiding gelees het ken dit seke

'n Ellendige en Armoedige Volk

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 31
 Sefánja 3:1-20;(En ons gaan met mekaar die hele hoofstuk lees uit die1933 Vertaling).1 WEE di

Paulus se brief aan die Efesiers

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 36

Die Doop: In watter Naam?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 33
Daar bestaan groot onsekerheid by sommige kinders van ons liewe Heer oor op watter manier die doop v

Die Verlore 10 Stamme van Israel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 58
Israel: haar uiteindelike lotsbestemmingInleidingDit sal vir elke persoon wat sy Bybel baie intensie

Die Verlore 10 Stamme van Israel-Deel 1

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 32
Deel 1Die Twaalf Stamme van IsraelVerdeel in Twee Afsonderlike NasiesGedurende die tyd van die konin

Die Troon van Dawid

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 31
Ons gaan saam lees uit die HERE se Woord:2 Samuel 7:1-17;1 EN terwyl die koning in sy huis woon, nad

Die Sabbat

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34
Ons gaan die saak van die Sabbat behandel.Dit is ‘n vraag wat in hierdie tyd al baie aktueel onder

Die Opraping - 'n Volledige Studie

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 54
Met ons Bybel studie oor die, soos ons dit noem die “Opraping”, diewelbekende naam daarvoor is d

Die Nuwe Verbond

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35
In hierdie studie gaan u sien wat die Bybel sê oor die nuwe verbond. Watdie “kerke” gewoonlik a

Die nuwe hemel en die nuwe aarde

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 29
Ons behandel die onderwerp: Die nuwe hemele en die nuwe aarde. Om hierdie studie mee te begin en die

Die Kruis

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 35
Ons lees uit Jesaja 53:1-12;1 WIE het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die

Die Groot Verdrukking

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 34
InleidingDie ganse wêreld begin onrustig voel. Selfs die sondaar begin aanvoel dat daar iets geweld

Die Twee sade op Aarde

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 32
Lees Matthéüs 23:23-39;23 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tien

Die Profeet: Hosea

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 31
Hoséa word onder die “Kleinere Profete” gereken, maar sy boodskap is geensins van mindere betek

Die Einde: Hoe lank nog?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 29
Ons lees saam uit:Lukas 21:1-36;1 EN toe Hy opkyk, sien Hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis

Die Duiwel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 33
Kom ons lees eers uit die Woord van GOD:Jesaja 14:12-15 en Eségiël 28:11-19.Jesaja 14:12-15;12 Hoe

Deur Lyding na Volmaaktheid

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 31
 Lees Hebreërs 2:1-18;1 DAAROM moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie

Daniel se Sewentigste Week

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 30
lemand het eenkeer gesê dat niks in hierdie wêreld groter krag het as ‘n profesie waarvan die ty

Die dag van die Here

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 29
 Ek wil saam met u ‘n baie welbekende gedeelte lees wat ek in baie ander gevalle ook al gelee

Christendom en Kommunisme

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 29
 Hierdie pamflet is 12 jaar gelede geskryf, maar die feite wat hierin weergegee word is vandag

Wat die Bybel leer aangaande die Mens

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 42

Die Boek van Openbaring

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 32
 Die boek van Openbaring word oor die algemeen beskou as die moeilikste boek in die hele Bybel

Die Bedieningsgawes van die Heilige Gees

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 32
Voorwoord tot die Bedieningsgawes van Christus en die Gawes en Vrug van die Heilige Gees.Voordat ons

Die Arsenale van God

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 30
 My liewe broer en suster en toehoorder, ons is almal terdeë bewus van die geweldige ramp wat

'n Ander Evangelie

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 28
Liewe Vader, ons dank U vir die voorreg om nou saam hierdie heerlike, wonderlike, lewende Woord te k

Die Afrikaner, 'n Unieke Volk

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 36
 “Maar die HERE het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy

MiniCalendar

November 2017
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Visitors Counter

4112
TodayToday5
YesterdayYesterday32
This_WeekThis_Week211
This_MonthThis_Month735
All_DaysAll_Days4112