Neser F.W.C


Publication by same author

The Afrikaner: A Unique Nation

  / 0
Category: English Books
Hits: 471
“But the LORD hath taken you, and brought you forth out of the iron furnace, even out of Egypt, to

World Affairs

  / 0
Category: English Books
Hits: 429
Year 2000 (Y2K):The year, the decade, the century and the millennium turned, and nothing dramatic, a

Die wonderlike wereld van more

 5 / 1
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 643
Ons lees uit die laaste boek van die Ou Testament:Maleagi 4:1-6 (1933 vertaling).1 WANT kyk, die dag

Unpublished Writings

 5 / 1
Category: English Books
Hits: 440
Reigning with Christ(Message for service at Y.M.C.A. Room Johannesburg at 3 pm)Sunday, February 24th

Wie was Hulle?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 699
VoorwoordRAGAB, RUT, SIMON KANANITES, SIMON VAN CIRENE, DIE KAMERLING van ETHIOPIË en CORNELIUS was

The 2 Seeds on earth

  / 0
Category: English Books
Hits: 487
Read: Matthew 23:23-39.23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint

Wie is my naaste?

 5 / 1
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 734
Ons is daar seker van dat u bewus is dat ons in die kritiesste tyd lewe van die bestaan van die gans

The Time of the Heathen

  / 0
Category: English Books
Hits: 423
What do the Prophets of the Old Testament say?My first approach to this topic is, that as a Christia

Die wet van die Here

 5 / 1
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 560
Die Wet van die HERE:Ek het die blaadjie hier voor my, so het elkeen van u dit ook en diegenevanwaar

Who is Thy Neighbor

  / 0
Category: English Books
Hits: 433
We trust that you know we are living in the most critical time in the existence of mankind. There we

Wereldgebeure - 2006

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 471
Jaar 2000: (J2K)Die jaar, die dekade, die eeu en die millennium het gewissel en niks dramaties, sove

The Names of God

  / 0
Category: English Books
Hits: 501
There is much disagreement and confusion amongst the children of God regarding his Name. Because of

Die wederkoms van Christus

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 571
Deur hulle verwaarlosing van en onkunde aangaande die Heilige Skrif het die Jode gedurende die Eerst

The Lost 10 Tribes of Israel

  / 0
Category: English Books
Hits: 490
This book was written in the sixties, that is, more than twenty years ago. This will make it even mo

Wat die Bybel ons leer aangaande God

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 486
1. God As Gees.1.1 Die feit dat God Gees is.Johannes 4:24;God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet i

The Great Tribulation

  / 0
Category: English Books
Hits: 402
The Great TribulationWe know that this is a topic of which there is much to be said and alsomany dif

The Book of Hosea

  / 0
Category: English Books
Hits: 576
Hosea is considered one of the smaller prophets, but his message is in noway of less significance. I

Wat ek vrees kom oor my

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 468
Dit is wat die HERE op my hart gelê het. Ek vra u om saam met my te lees uit:Job 1:1-22; Job 2:1-10

The Wonderful world of Tomorrow

  / 0
Category: English Books
Hits: 417
We read from the last book of the Old Testament:Malachi 4:1-6; (King James Version)1 FOR, behold, th

Waarom die bybel die eet van varkvleis verbied.

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 724
God het ‘n wetenskaplike rede gehad waarom Hy Moses die wet gegee hetwat die eet van varkvleis en

Sons of God

  / 0
Category: English Books
Hits: 450
My beloved brothers and sisters, listeners, it is my great privilege once again to be in your midst.

Die vrug van die Heilige Gees

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 669
Die reeks oor die Vrug van die Heilige Gees in opvolging van die Gawes van die Heilige Gees.Matthé

The Serpent of Genesis 3

  / 0
Category: English Books
Hits: 440
When God created Adam and Eve, the devil was already a fallen angel and the adversary of God. He was

Die volk en Verootmoediging

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 477
Gebed:Onse hemelse Vader, ons kom weer om te staan voor die Majesteit van u Woord. Dierbare Vader, i

Segregation

  / 0
Category: English Books
Hits: 432
We find this very important text in the Bible:“My people are destroyed for lack of knowledge” -

Versterk mekaar in 'n tyd soos hierdie

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 540
1 Thessalonicense 4:13-18;Oor die opstanding uit die dode en die wederkoms van Christus.13 MAAR, bro

The Rapture

  / 0
Category: English Books
Hits: 443
In this Bible Study on the Rapture as we call it we shall see why we do notuse the term the ‘Secre

Verkorte Biografie: Pastoor F.W.C Neser

 5 / 1
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 900
InleidingReeds in die vroeë 1980 het ek begin besef dat die Kerke nie die waarheid oordie uitverkie

Why the Bible prohibit the eat of pork

  / 0
Category: English Books
Hits: 426
When God gave Moses the law prohibiting the eating of pork and other unclean animals, He had a scien

Die Verblinding van sinne

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 584
Kom ons lees saam uit die woord van die HERE. 2 Korinthiërs 4:1-18;Opskrif:Jesus Christus die enigs

Past present and Future

  / 0
Category: English Books
Hits: 402
I have looked for a suitable title for the whole series, and the best I could find was “The Past,

Uitlander en Vreemdeling

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 745

Origins, history and destiny

  / 0
Category: English Books
Hits: 408
The “History of the True Israel” is the “History of the pure White Race” as it is found in t

Die Tyd van die Heiden

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 459
Wat sê die Profete in die Ou TestamentEen van my uitgangspunte is dat as Christen en as gelowige mo

New Heavens and a new earth

  / 0
Category: English Books
Hits: 393
Before reading this article, please read the following Scriptures in your Bible:2 Peter 3;1 THIS sec

Troos, troos my volk!

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 553
Spreek HERE, u dienskneg, u diensmaagd luister, in Jesus Naam, Amen.Ek wil met u praat oor hierdie t

Moses and his Cushite wife

  / 0
Category: English Books
Hits: 481
Moses and his “Cushite” WifeWe live in the most turbulent times ever. If we thus talk about the

Die Toekoms van Suid-Afrika

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 514
Vriende, soos dan vir u afgekondig, begin ons vanaand met die eerste van ons reeks inverband met “

The lost 10 Tribes of Israel part 1

  / 0
Category: English Books
Hits: 395
It will very soon become apparent to any person making an intensive study of the Bible, that the Nat

Ter wille van die Engele

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 485
Skriflesing: Oor die gedrag van die vrou in die gemeente.1 Korinthiërs 11:1-16;1 WEES my navolgers,

Israel Truth: Tv Interview

  / 0
Category: English Books
Hits: 397
Pastor Neser:“Our Heavenly Father, We come to Thee in the Name of our LordJesus Christ, and we ask

Die Tempel van God

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 458
Ons lees saam uit:1 Konings 8:1-11;8 DAARNA het Salomo die oudstes van Israel en al die stamhoofde,

flying Saucers

  / 0
Category: English Books
Hits: 427
What does the Scriptures say, is it a sign of the end time? Immediately when we come to mention the

Sommige Aspekte van die Heilige Gees

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 537
Sommige Aspektevan dieWerk van die Heilige Gees.Filippense 3:3;Want óns is die besnydenis, ons wat

Daniel : Seventieth Week

  / 0
Category: English Books
Hits: 433
  Indien u hierdie boek wil bestel - kontak Monique : ekklesiakassetfonds.neser@gmail.com

Die slang van Genesis 3

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 526
Toe God vir Adam en Eva geskape het, was die duiwel alreeds ‘n gevalle engel en die teëstander va

Christianity and Communism

  / 0
Category: English Books
Hits: 392
 This booklet was written 12 years ago, but the facts are today still just as true as when it w

Segregasie: Wat se die Skrif?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 655
Die Rede Waarom Pastoor Neser Die Boekie :“Apartheid Wat Sê Die Skrif” Geskryf Het. (Segregasie

The Book of Romans

  / 0
Category: English Books
Hits: 397
1 Kings 12:24;24 Thus saith the LORD, Ye shall not go up, nor fight against your brethren the childr

Rusland in Profesie

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 486
Hierdie studie word nie gegee met die doel om sensasie te maak of omnuuskierigheid te bevredig nie.

The Book of Revelation

  / 0
Category: English Books
Hits: 382
The verse-by-verse interpretation of the Book of Revelation found in this book is according the “H

Die brief aan die Romeine

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 563
 InleidingEk gaan met u deel oor die Boek van Romeine, die sendbrief van Paulus aan die Romeine

The Book of Joel

  / 0
Category: English Books
Hits: 378
The Book of Joel has been written for our day and generation. The prophecies of the Bible very plain

Pasop, waak en bid!

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 630
Ons lees uit die HERE se dierbare Woord, uit die Evangelie van Lukas.Lukas 12:35-48;35 LAAT julle he

The Book of Isaiah

  / 0
Category: English Books
Hits: 426
In verse 1: we see it’s about the “vision” of prophetic revelation which Isaiah saw in respect

Die Openbaring van Paulus

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 738
Handelinge 9 1-19;Dit gaan oor die verhaal van die bekering van Saulus op die pad na Damaskus.1 MAAR

The Bible is True

  / 0
Category: English Books
Hits: 387
There can be no doubt that the Bible claims to be a supernatural God-inspired and God-given Book. Th

Noag die Opregte

 5 / 1
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 524
Ons neem vanmôre as ons Skriflesing Génesis 6:1-13, en ons lees metmekaar saam uit:Génesis 6:1-13

Atomic War

  / 0
Category: English Books
Hits: 390
 In 1956 America exploded a Hydrogen Bomb in the sea at Bikini. The sea boiled literally for ho

Die name van God

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 498
Daar is vandag baie onenigheid en verwarring onder die kinders van God aangaande sy Name. Om hierdie

After Death: What Then?

  / 0
Category: English Books
Hits: 383
The difference between the Physical & Spiritual nature of man.Man is not just a physical being,

Na die dood - Wat dan?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 661
Verskil tussen die Fisiese en die Geestelike Natuur van die MensDie mens is nie net ‘n fisiese wes

A Tribute to Pastor F.W.C Neser

  / 0
Category: English Books
Hits: 551
My mother noticed him at once. This gentle blue eyed man thatprojected so much character and restrai

Na die dag van die Here

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 472
Hierdie studie wat ek met u gaan behandel volg op ons vorige Bybelstudie naamlik: “Die dag van die

The Law of the Lord

  / 0
Category: English Books
Hits: 395
The Law of the LORD:This book was written as a study guide, and as I say right at the end of thebook

Die mure van Jerusalem

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 490
Ons gaan saamlees uit die HERE se Woord.Ons lees die hele hoofstuk met mekaar saam:Nehemía 1:1-11;1

The Book of Daniel

  / 0
Category: English Books
Hits: 412
In these times, we find ourselves on the final borders of the prophecies of the Bible for this Dispe

Moses se Kusitiese Vrou

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 1479
Ons leef in die mees veelbewoë tyd van alle tye. Wanneer daar gepraat word van die gevaar dat die m

The Sabbath

  / 0
Category: English Books
Hits: 405
We are going to discuss the matter of the Sabbath.This is a topic that has become of great interest

Laat u wil Geskied

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 574
Ek lees met u saam uit ‘n baie belangrike gedeelte uit die HERE se woord naamlik:Matthéüs 26:36-

The Second Coming

  / 0
Category: English Books
Hits: 383

Die Krag van die Dwaling

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 429
Ons gaan u vra om maar te volg in u Afrikaanse Bybels en lees uit 2 Thessalonicense 2:1-17, vanaf di

Russia in Prophecy

  / 0
Category: English Books
Hits: 386
IntroductionThis study is not given to create any sensation or to satisfy our curiosity. The Word of

Die Kinders van God

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 527
Ons vra die seën van ons liewe HEER.Vader in die wonderlike Naam van Jesus dank ons U vir vandag, v

Noah the man without blemish

  / 0
Category: English Books
Hits: 389
This morning we will read together from Genesis 6:1-13.Genesis 6:1-13:1 AND it came to pass, when me

Die Kerk van Rome

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 513
Ons lees uit Openbaring 17:1-18;1 EN een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my

Neser Biography

 5 / 1
Category: English Books
Hits: 596
1.1 The author becomes aware of his identityIn the early 1980's I was already becoming increasingly

Ken u Vyand

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 495
1 Petrus 5:1-14;1 EK vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat ‘n mede-ouderling en getuie van di

Israel in the New Testament

  / 0
Category: English Books
Hits: 465
IntroductionThe mighty messages and powerful prophecies of the prophets concerningthe final restorat

Kain se vrou

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 653
Waar het Kain sy Vrou Gekry ?“Waar het Kain sy vrou gekry?” is een van, die vrae waarmee ons dik

The Letter to the Ephesians

  / 0
Category: English Books
Hits: 389

Die boek van Joel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 501
 Die boek van Joël is vir ons tyd en vir hierdie geslag geskryf. Die Profesieë van die Bybel

Angels

  / 0
Category: English Books
Hits: 409
  Indien u hierdie boek wil bestel - kontak Monique : ekklesiakassetfonds.neser@gmail.com

Jesus se Bybel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 482
Die onderwerp van my lesing is: Jesus se Bybel. U mag dit vreemd vindmaar u sal gou verstaan waarom

Jesus van Nasaret

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 506
Wanneer ‘n mens die Bybel lees, dan sal hy baie gou agterkom dat daar een Sentrale Persoon daarin

Die boek van Jesaja

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 610
 Die naam “Jesaja” beteken - “die HERE (YHWH) bewerk heil”, en is ‘n naam wat baie go

Die Israelwaarheid: TV Onderhoud

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 422
Onderhoudvrae:Vraag 1.Pastoor, sê vir my wat is hierdie Israelvisie?Antwoord:Eerstens is die woord

Israel in die Nuwe Testament

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 667
Hierdie is die eerste van twee dele oor hierdie baie belangrike onderwerp. In hierdie eerste deel sa

Insig in die Hede en verlede gee uitsig op die toekoms

 5 / 1
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 636
Insig in die Verlede en Hede bring Uitsig op die Toekoms.Ek weet die saak waarvoor ek staan en waaro

In die Oppersaal

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 463
Wat het in die oppersaal gebeur?Lees: Handelinge 2:1-13; Hand. 1:14; Hand. 2:1,46; Hand. 4:24.Handel

Die Huidige Wereldstelsel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 458
Ek wil ‘n paar gedeeltes eers met u saam lees voordat ek dan my kommentaar lewer, vir die van u wa

Hoe sal ons ontvlug?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 417
Kom ons vra net die HERE se seën op sy woord.Ons hemelse Vader,ons kom na U toe vanaandin die Naam

Die Groot Opdrag

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 487
Ons Hemelse Vader, ons dank U dan in die wonderlike naam van onse Here Jesus vir die groot voorreg o

Goddelike Genesing

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 518
Goddelike genesing is van God en daarom onveranderlik en ewig, want die Here sê:Maleági 3:6;Want E

God se groot week

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 438
Luister ook na die kasset: God se Groot Week. nr. L 95 (1. 2. 1978.)InleidingOns sal GOD se Groot We

Die Glorieryke Herstel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 436
InhoudDie Herstelde Verhouding......................................................................

Gebed: Die vergete geheim

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 493
Ek wil graag ʼn lesing aan u bring oor gebed en as ek dit ʼn subtitel mag gee‘Die Vergete Geheim

Die Gawes van die heilige Gees

 5 / 1
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 684
Ons het die afgelope twee keer wat ons bymekaar was, die inleidende gedagtes met u gedeel en ek wil

Galasiers 3

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 436
Ons gaan Galásiërs 3 saam ondersoek. Maak ons Bybels daar oop en dan gaan ek my gedagtes met u dee

Die Fondament van die Christelike Lewe

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 483
Ons lees saam uit:Lukas 21:1-36;1 EN toe Hy opkyk, sien Hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis

Engele

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 570
Wat die Bybel ons leer aangaande engeleVan die van u wat hierdie handleiding gelees het ken dit seke

'n Ellendige en Armoedige Volk

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 406
 Sefánja 3:1-20;(En ons gaan met mekaar die hele hoofstuk lees uit die1933 Vertaling).1 WEE di

Paulus se brief aan die Efesiers

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 619
Hierdie boek, oor die Boek van “Die Sendbrief van die Apostel Paulus aandie Efésiërs”, is ‘n

Die Doop: In watter Naam?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 502
Daar bestaan groot onsekerheid by sommige kinders van ons liewe Heer oor op watter manier die doop v

Die Verlore 10 Stamme van Israel

 5 / 1
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 1612
Israel: haar uiteindelike lotsbestemmingInleidingDit sal vir elke persoon wat sy Bybel baie intensie

Die Verlore 10 Stamme van Israel-Deel 1

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 760
Deel 1Die Twaalf Stamme van IsraelVerdeel in Twee Afsonderlike NasiesGedurende die tyd van die konin

Die Troon van Dawid

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 455
Ons gaan saam lees uit die HERE se Woord:2 Samuel 7:1-17;1 EN terwyl die koning in sy huis woon, nad

Die Sabbat

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 424
Ons gaan die saak van die Sabbat behandel.Dit is ‘n vraag wat in hierdie tyd al baie aktueel onder

Die Opraping - 'n Volledige Studie

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 557
Met ons Bybel studie oor die, soos ons dit noem die “Opraping”, diewelbekende naam daarvoor is d

Die Nuwe Verbond

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 514
In hierdie studie gaan u sien wat die Bybel sê oor die nuwe verbond. Watdie “kerke” gewoonlik a

Die nuwe hemel en die nuwe aarde

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 504
Ons behandel die onderwerp: Die nuwe hemele en die nuwe aarde. Om hierdie studie mee te begin en die

Die Kruis

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 394
Ons lees uit Jesaja 53:1-12;1 WIE het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die

Die Groot Verdrukking

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 500
InleidingDie ganse wêreld begin onrustig voel. Selfs die sondaar begin aanvoel dat daar iets geweld

Die Twee sade op Aarde

 5 / 1
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 588
Lees Matthéüs 23:23-39;23 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tien

Die Profeet: Hosea

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 522
Hoséa word onder die “Kleinere Profete” gereken, maar sy boodskap is geensins van mindere betek

Die Einde: Hoe lank nog?

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 458
Ons lees saam uit:Lukas 21:1-36;1 EN toe Hy opkyk, sien Hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis

Die Duiwel

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 462
Kom ons lees eers uit die Woord van GOD:Jesaja 14:12-15 en Eségiël 28:11-19.Jesaja 14:12-15;12 Hoe

Deur Lyding na Volmaaktheid

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 539
 Lees Hebreërs 2:1-18;1 DAAROM moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie

Daniel se Sewentigste Week

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 440
lemand het eenkeer gesê dat niks in hierdie wêreld groter krag het as ‘n profesie waarvan die ty

Die dag van die Here

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 387
 Ek wil saam met u ‘n baie welbekende gedeelte lees wat ek in baie ander gevalle ook al gelee

Christendom en Kommunisme

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 516
 Hierdie pamflet is 12 jaar gelede geskryf, maar die feite wat hierin weergegee word is vandag

Wat die Bybel leer aangaande die Mens

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 513
1 Sy Oorspronklike Toestand.1.1 Die mens in die Beeld van God geskapePunt 1Génesis 1:26-27;26 En Go

Die Boek van Openbaring

 5 / 1
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 532
 Die boek van Openbaring word oor die algemeen beskou as die moeilikste boek in die hele Bybel

Die Bedieningsgawes van die Heilige Gees

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 459
Voorwoord tot die Bedieningsgawes van Christus en die Gawes en Vrug van die Heilige Gees.Voordat ons

Die Arsenale van God

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 414
 My liewe broer en suster en toehoorder, ons is almal terdeë bewus van die geweldige ramp wat

'n Ander Evangelie

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 408
Liewe Vader, ons dank U vir die voorreg om nou saam hierdie heerlike, wonderlike, lewende Woord te k

Die Afrikaner, 'n Unieke Volk

  / 0
Category: Afrikaanse Boeke
Hits: 702
 “Maar die HERE het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy

MiniCalendar

July 2019
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Shop

Visitors Counter

66321
TodayToday79
YesterdayYesterday179
This_WeekThis_Week258
This_MonthThis_Month3054
All_DaysAll_Days66321